محفظه تحت خلاء برای پخت نان بوسیله اجاق خورشیدی سهموی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع محفظه تحت خلاء برای پخت نان بوسیله اجاق خورشیدی سهموی
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 95742
تاریخ ثبت اختراع 1397/02/25
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
حسین زمانی خادمانلو
سید مهدی میرزابابائی
علی کیانی فر