سنتز نانو کپسول های آلیسین بارگذاری شده در نانوذرات آلژینات-کیتوزان با استفاده از روش پیش ژل شدن یونوتروپیک


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع سنتز نانو کپسول های آلیسین بارگذاری شده در نانوذرات آلژینات-کیتوزان با استفاده از روش پیش ژل شدن یونوتروپیک
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 88558
تاریخ ثبت اختراع 1395/02/08
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن
نقایص و مشکلات کارهای قبلی
این اختراع، چگونه مشکلات کارهای قبلی را حل می کند؟
تاریخ آغاز کار بر روی این اختراع و به نتیجه رسیدن آن در شرکت
شرح اختراع
نظر مخترع در مورد اهمیت اقتصادی و مزیت رقابتی اختراع

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
قدیر رجب زاده اوغاز