ثبت توالی ژن- Crocus sativus -MK618660- (CCD4b)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع ثبت توالی ژن- Crocus sativus -MK618660- (CCD4b)
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع MK618660
تاریخ ثبت اختراع 1398/07/16
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
سید مهدی زیارت نیا
محمدجواد حبیب زاده