محمد  حسینی

 فعالیت های پژوهشی

 

محمد حسینی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (14)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (7)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (23)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(1)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمد حسینی دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohammad Hosseini آخرین مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد
رشته تخصصی : زراعت - اکولوژی تلفن تماس-محل کار : 5003113
مرتبه علمی : --- پست الکترونیک : hosseinimo@yahoo.com
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان،پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کشاورزی-زراعتکارشناس ارشد1370دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کشاورزی-علوم زراعیکارشناس1367دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی تحقیقات سه دهه زعفران درخراسان رضوی و جنوبیمجری1396/08/161397/12/22
2بررسی اثر تنظیم کننده های رشد گیاهی بر طولانی کردن خواب و ترکیبات مؤثره زعفران (Crocus sativus) در شرایط کنترل شدهناظر1392/08/011394/04/31
3اثر تغذیه بر بزرگ سازی پیاز زعفرانمجری1390/08/101391/05/01
4تأثیر تنش رطوبت بر گل آوری و عملکرد زعفرانمجری1390/02/241393/05/25
5بررسی اثر کاهش دما و بارندگی بر تولید مزارع زعفران خراسانهمکار1388/06/151389/02/15
6مطالعه ترکیبات فنلی در دوره رشد زعفرانمجری1386/12/211389/04/12
7اثر درازمدت مدت نوسانات درجه حرارت بر عملکرد زعفرانمجری1384/06/131385/04/05
8بررسی امکان وجود آللوپاتی در زعفران و نقش آن در کاهش عملکردمجری1380/12/281384/02/28
9مطالعه و ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی تحقیقات 10 ساله زعفرانمجری1379/06/151379/12/15
10ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه داروئی مهممجری1378/12/201381/11/13
11تکنولوژی تولید انبوه گیاه نوروزکمجری1374/12/011377/12/29
12اثرتغذیه برگی برافزایش عملکردزعفرانمجری1374/10/011376/12/29
13اثر زمان کشت پیاز در گل آوری زعفرانناظر1373/02/011375/04/31
14عوامل محیطی موثربرجوانه زنی بذر گیاه نوروزک در شرایط آزمایشگاهیمجری1372/02/011372/12/01

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1مطالعه روند تغییرات ترکیبات فنولی در طول دوره رشد زعفران با روش میکروفولین سیوکالتوISCپژوهش های زعفران139432
2اثر نوسانات دراز مدت درجه حرارت و بارندگی بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)ISCپژوهش های زراعی ایران138761
3اثر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر گیاه نوروزک در شرایط آزمایشگاهیعلمی پژوهشی پژوهش و سازندگی1376
4اثر مقادیر مختلف کود ازته بر خصوصیات زراعی،عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم چغندر علوفه ایعلوم و صنایع غذایی ایران1374
5خواب در زنبور عسلعلمی پژوهشیپژوهش و سازندگی1373
6تلقیح بقولات و تثبیت همزیستی ازتعلمی ترویجیمجله سنبله1371
7مطالعه عملکرد و اجزاء آن در کشت مخلوط ذرت ، آفتابگردان و سویاعلمی پژوهشیدانش کشاورزی1371 3،4

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Study of socio-economic effects of ten years research on saffron (Crocus sativus L.)3rd International Symposium on Saffron "Forthcoming challenges in cultivation , research and economics"2009/05/20یونانKozani,Greece
2Influence of seed rate and nitrogen fertilizer on yield, yield components and essential oil of cumin (Cuminum cyminum L.)3rd International symposium on Medicinal and Aromatic Plants: SIPAM 2009 2009/03/26تونستونس - دجربا
3بررسی اثر تحقیقات بر نوسانات عملکرد زعفرانپنجمین همایش ملی زعفران1397/08/23ایرانتربت حیدریه
4Spatio temporal shifts in patterns of saffron cultivation of Iran and factors affecting on its yield reduction:An analytical reviewThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
5Significance of foliar fertilization on saffron(Crocus sativus L.) flowering and yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
6Physiological basis of mid summer irrigation on improvement of saffron(Crocus sativus L.) flowering and economical yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
7Correlation of phenolics,nitrogen content and dry matter of saffron(Crocus sativus L.) corms and leaves in different growth periods with its flowering and yieldThe 5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON SAFFRON BIOLOGY AND TECHNOLOGY1395/09/03مراکشAGADIR
8مطالعه تغییرات ترکیبات فنولی در دوره رشد گیاه زعفرانبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1392/08/07 شیراز
9Application of Folin-Ciocalteau Micro Method to Measure Phenolic Compounds in Saffron (Crocus Sativus L.) Corms, Leaves and Rhizosphere4th International saffron symposium1391/08/01 هند - کشمیر
10Rate of Phenolics and Nitrogen in Saffron (Crocus Sativus L.) Corms, Leaves and Rhizosphere4th International saffron symposium1391/08/01 هند - کشمیر
11Relationship between Biomass, Phenolics Production and Nitrogen Content of Saffron (Crocus Sativus L.) Corms, Leaves and Rhizosphere under Different Farm Ages4th International saffron symposium1391/08/01 کشمیر - هند
12تأثیر تغییر اقلیم بر بهداشت و ایمنی مواد غذاییهمایش ملی بهداشت و ایمنی غذا1391 ایران - شیراز
13Spatial and Temporal patterns of saffron (crocus sativus L.) yield khorasan provinced and their relationship with long term water variationSecond international symposium on saffron biology and technology1385 ایران - مشهد
14A Preliminary Investigation on possible role of Allelopathy in Saffron (crocus sativus L.) 2nd International symposium on saffron biilogy and technology1385 Mashhad-Iran
15Relation of physico-chemical Characteristics of saffron (crocus sativus L.) soils to yield2nd International symposium on saffron biilogy and technology 1385 Mashhad-Iran
16Saffron (crocus sativus L.) Allelopathy: A possible cause of yield reduction 2nd International symposium on saffron biilogy and technology1385 Mashhad-Iran
17بررسی مقدماتی اللوپاتی زعفرانسومین همایش ملی زعفران1383 مشهد
18اثر تغذیه برگی بر افزایش عملکرد زعفرانسومین همایش ملی زعفران1383 ایران - مشهد
19مطالعه و ارزیابی اثرات اجتماعی و اقتصادی تحقیقات ده ساله زعفرانسومین همایش ملی زعفران ایران1382 مشهد
20اکولوژی تولید در گیاهان داروییاولین کنگره گیاهان دارویی و صنعت1376/02/23 شیراز
21اثر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر گیاه نوروزک در شرایط آزمایشگاهیدومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی1373 گناباد
22اثر مقادیر مختلف کود ازته بر خصوصیات زراعی ، عملکرد و ارزش غذایی پنج رقم چغندر علوفه ایاولین کنگره علوم زراعی ایران 1373 ایران - مشهد
23Influence of foliar fertilization on saffron yield of saffron (Crocus Sativus L.)1st International Symposium on Saffron Biology and BiotechnologyاسپانیاAlbacete Spain

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی امکان وجود آللوپاتی در زعفران مزروعی (Crocus sativus L.) و اثر آن در کاهش رشد و عملکردفریبرز کچوئیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه