سیدمحمود  موسوی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیدمحمود موسوی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (8)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (1)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سیدمحمود موسوی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Seyed Mahmoud Mousavi آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1بررسی تاثیر پارامترهای عملیاتی بر کارایی فرآیند نانوفیلتراسیون آب پرس تفاله چغندر قندISCعلوم و صنایع غذایی ایران13931145
2بررسی اثر فرایند تصفیه غشایی بر پارامترهای اکسایشی روغن کانولاISCعلوم و صنایع غذایی ایران13921040
3مدلسازی دفع یون‌های آب پرس تفاله چغندر طی فرآیند نانوفیلتراسیون به روش DSPMISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139221
4بررسی عملکرد نانوفیلتراسیون در حذف یون‌های آب پرس تفاله چغندر قندپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1392
5بررسی ویژگی‌های زراعی و رفتار بنه‌های زعفران (Crocus datives L.) در واکنش به سطوح پر تراکم و کاربرد کود دامی در سال دومعلمی پژوهشیپژوهش های زعفران139212
6Micelle-enhanced Ultrafiltration of Chemical Pretreated Crude Canola Oil MiscellaJCRInternational Journal of Food Engineering1391
7Filtration of crude canola oil miscella utilizing PVDF membrane: the effects of pretreatments and operating conditionsJCRInternational Journal of Food Engineering1391
8Prediction of permeate flux and ionic compounds rejection of sugar beet press water nanofiltration using artificial neural networksJCRDesalination and Water Treatment1391

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1مدلسازی و شبیه سازی شار در جداسازی غشایی آنتوسیانین از گلبرگ زعفراندوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران 1387

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه