زهرا  خوش بین

 فعالیت های پژوهشی

 

زهرا خوش بین

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (18)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (2)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(1)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : زهرا خوش بین دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Zahra Khoshbina آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Surfactant-regularized liquid crystal aptasensor for optical monitoring of prostate-specific antigen: Appropriate for health care monitoringJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1402193 4.8
2An ultra-sensitive dual-responsive aptasensor with combination of liquid crystal and intercalating dye molecules: A food toxin case studyJCRFOOD CHEMISTRY1401381 7.514
3Polyphenol-loaded bacterial cellulose nanofiber as a green indicator for fish spoilageJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1401224 8.025
4A novel liquid crystal assay based on aptazyme-assisted bioprobe for ultra-sensitive monitoring of lead ionJCRSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1401375 9.221
5A label-free liquid crystal-assisted aptasensor for trace level detection of tobramycin in milk and chicken egg samplesJCRANALYTICA CHIMICA ACTA14011236 6.911
6Attomolar analyte sensing technique for detection of Pb2+ and Hg2+ ions based on liquid crystalJCRTALANTA1401253 6.556
7Recent Advances in Aptasensing Strategies for Monitoring Phycotoxins: Promising for Food SafetyJCRBiosensors.14011315.743
8Liquid crystal-based biosensors as lab-on-chip tools: Promising for future on-site detection test kitsJCRTRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1400142 9.801
9A Novel Liquid Crystal-based Aptasensor for Ultra-Low Detection of Ochratoxin A using a -Shaped DNA Structure: Promising for Future On-Site Detection Test StripsJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1400191 10.257
10Development of a novel liquid crystal Apta-sensing platform using P-shape molecular switchJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1400199 10.618
11The investigation of the G-quadruplex aptamer selectivity to Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and density functional theory studyscopusJournal of Biomolecular Structure and Dynamics13993812
12A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ionsJCRANALYTICAL BIOCHEMISTRY1399597 2.877
13Temperature and molecular crowding effects on the sensitivity of T30695 aptamer toward Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and experimental studyJCRMOLECULAR SIMULATION13994681.782
14Recent advances in computational methods for biosensor designJCRBIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING139911824.002
15A simple paper-based aptasensor for ultrasensitive detection of lead (II) ionJCRANALYTICA CHIMICA ACTA13981071 5.123
16Theoretical design and experimental study of new aptamers with the improved target-affinity: New insights into the Pb2+-specific aptamers as a case studyJCRJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS1398289 4.561
17Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensorsJCRBiosensors & Bioelectronics1397116 7.78
18Aptasensors as the Future of Antibiotics Test Kits-A Case Study of the Aptamer Application in the Chloramphenicol DetectionJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1397122 8.173

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1ارزیابی ایمنی و شناسایی سالمونلا در مواد غذایی: مقایسه روش های مرسوم و نانو آپتاحسگرهاهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
2The Investigation of the T30695 Aptamer Selectivity toward Pb2+ Ion: A Molecular Dynamic Simulation Study15th CBC Conference on Biophysical Chemistry1397/08/01ایرانگرگان

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1طراحی آپتاحسگر کریستال مایع و ارزیابی اثر تقویت سیگنال با روش تکثیر هم دمای دایره ای چرخان جهت تشخیص سالمونلا تیفی موریوم در مواد غذاییعطیه مهرزاددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Aptamers for Food Applications Safety, Authenticity, and Integrity: Chapter 5 - Aptamer-based analysis of heavy metal ionsتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1402/03/06

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه