تهیه‌ی نانوپودر تیتانیا در مقیاس Bench

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: قدیر رجب زاده اوغاز , بی بی مرضیه رضوی زاده , سحر صالحی , تلی تیمور تاشلو

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41083005
عنوان فارسی طرح تهیه‌ی نانوپودر تیتانیا در مقیاس Bench
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1383/10/12
تاریخ شروع 1383/11/04
تاریخ خاتمه 1385/07/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدیر رجب زاده اوغازمجری
بی بی مرضیه رضوی زادهناظر
سحر صالحیهمکار
تلی تیمور تاشلوهمکار