تولید کلاله زعفران بروش کشت بافت ومقایسه ترکیبات آن با زعفران طبیعی به روش HPLC

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: سید مهدی زیارت نیا , عباس همتی کاخکی , محمد فارسی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44080002
عنوان فارسی طرح تولید کلاله زعفران بروش کشت بافت ومقایسه ترکیبات آن با زعفران طبیعی به روش HPLC
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1380/07/15
تاریخ شروع 1380/08/01
تاریخ خاتمه 1383/08/01

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
سید مهدی زیارت نیامجری
عباس همتی کاخکیمجری
محمد فارسیناظر