تهیه و فرمولاسیون صابون مایع با خواص ویژه

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بی بی مرضیه رضوی زاده , قدیر رجب زاده اوغاز , فرهاد ترکمان اسدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41079008
عنوان فارسی طرح تهیه و فرمولاسیون صابون مایع با خواص ویژه
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1379/11/20
تاریخ شروع 1379/12/15
تاریخ خاتمه 1380/06/15

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی مرضیه رضوی زادهمجری
قدیر رجب زاده اوغازناظر
فرهاد ترکمان اسدیهمکار