تشخیص تقلبات مربوط به افزودن کلاله ذرت، رشته های گوشت و انار به زعفران با استفاده از روش های مولکولی

Frauds identification of corn silk, meat and pomegranate in commercial saffron using molecular techniques


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عباس همتی کاخکی , نسرین مشتاقی , سید حسن مرعشی , عبدالرضا باقری , احمد شریفی شریف‌آباد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44089002
عنوان فارسی طرح تشخیص تقلبات مربوط به افزودن کلاله ذرت، رشته های گوشت و انار به زعفران با استفاده از روش های مولکولی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1389/12/14
تاریخ شروع 1390/02/03
تاریخ خاتمه 1391/06/03

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عباس همتی کاخکیمجری
نسرین مشتاقیمجری
سید حسن مرعشیناظر
عبدالرضا باقریهمکار
احمد شریفی شریف‌آبادهمکار