عبدالرضا  باقری

 فعالیت های پژوهشی

 

عبدالرضا باقری

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (4)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (7)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (12)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : عبدالرضا باقری دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Abdol Reza Bagheri آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show


مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1تأثیر ترکیب‌های هورمونی بر القای کالوس گیاه دارویی کرفس کوهی (Kelussia odoratissimia Mozaff.) و بررسی رشد آن در محیط کشت مایععلمی پژوهشیتحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1393306
2تعیین محیط کشت و ترکیب هورمونی مناسب جهت القای کالوس و استقرار کشت تعلیقی سلولی زیره سیاه Bunium persicum (Boiss.) B. Fedtsch.تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران1392 2
3مطالعه اثر ضد باکتریایی عصاره سلولی حاصل از کشت درون شیشه‌ای زیره سیاه و مقایسه آن با عصاره حاصل از بذر و اسانسISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139221
4شناسایی برخی تقلبات زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از نشانگر مولکولی ITSعلمی پژوهشیزراعت و فناوری زعفران139212
5Comparison of Cuminaldehyde Contents from Cell Suspension Cultures and Seeds of [Bunium persicumعلمی پژوهشیNotulae Scientia Biologicae1391
6استخراج و شناسایی اسکوپولتین از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاه (Bunium persicum)علمی پژوهشیزیست فناوری گیاهان زراعی139123
7Investigation into seasonal effect and browning inhibitor on callus regenation of seedlessbarberry ( Berberis vulgaris var. asperma )Plant Tissue Culture. & Biotechnology1390

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی فعالیت ضد میکروبی عصاره حاصل از بذر و کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاهبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
2ارزیابی اثر ضد باکتریایی دو روش مختلف استخراج اسانس زیره سیاهبیست و یکمین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1392
3تولید کالوس ترد و شکننده برای کشت سلولی در اثر تنظیم کننده‌های رشد بر زعفراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
4استقرار کشت سلولی و استخراج ترکیبات با TLC در زعفراناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
5بررسی اثر سوکروز جدا اتوکلاو شده بر روی القای کالوس زعفراندومین همایش ملی آخرین دستاوردهای پژوهشی زعفران1392
6Molecular Detection of Some Plant and Non-Plant Frauds in Comnercial Saffron4th International Saffron Symposium1391/08/01 هند
7Molecular detection of some plant and non-plant frauds in commercial4th International Saffron Symposium1391
8تعیین تقلبات گیاهی زعفران با استفاده از مارکرهای مولکولی ITSدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
9جداسازی و شناسایی ترکیب فلورسانس از کشت سوسپانسیون سلولی زیره سیاهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
10بررسی اثر محرک ها بر رشد سلولی زیره سیاهسومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی1391
11Application of in vitro culture for germination and tuberization of black zira (bunium persicum)International Conference Medicinal And Aromatic Plants In Generting Of New Values In 21st Century 1390
12Fraud identification of safflower in commercial saffron using RAPD/SCAR methodمجموعه خلاصه مقالات سومین سمپوزیوم بین المللی زعفران1388یونانیونان

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه