تهیه نانوکاتالیست Pt/SnO2

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بیژن عباسی قادی , بی بی مرضیه رضوی زاده , قدیر رجب زاده اوغاز , نسیم یوسفی , فرهاد ترکمان اسدی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 41084001
عنوان فارسی طرح تهیه نانوکاتالیست Pt/SnO2
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1385/04/28
تاریخ شروع 1385/06/19
تاریخ خاتمه 1386/06/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بیژن عباسی قادیمجری
بی بی مرضیه رضوی زادهناظر
قدیر رجب زاده اوغازمشاور
نسیم یوسفیمجری
فرهاد ترکمان اسدیهمکار