تهیه نانوامولسیون پایدار حاوی آنتوسیانین

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: رسول کدخدایی , بی بی مرضیه رضوی زاده , سید کاظم دانشور حسینی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 45087002
عنوان فارسی طرح تهیه نانوامولسیون پایدار حاوی آنتوسیانین
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1387/06/03
تاریخ شروع 1388/04/10
تاریخ خاتمه 1389/04/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رسول کدخداییمجری
بی بی مرضیه رضوی زادهمجری
سید کاظم دانشور حسینیناظر