طراحی و ارزیابی حامل های لیپیدی نانو ساختار حاوی آلفا توکوفرول

Design and Characterization of α tocopherol loaded Nanostructured Lipid Carrier


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: آرام بستان , بی بی مرضیه رضوی زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22092002
عنوان فارسی طرح طراحی و ارزیابی حامل های لیپیدی نانو ساختار حاوی آلفا توکوفرول
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1392/12/17
تاریخ شروع 1393/01/25
تاریخ خاتمه 1395/01/25

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
آرام بستانمجری
بی بی مرضیه رضوی زادهناظر