آرام  بستان

 فعالیت های پژوهشی

 

آرام بستان

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (19)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (23)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (15)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(7)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(5)
تدریس
تدریس(6)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : آرام بستان دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Aram Bostan آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425388
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : a.bostan@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییدکتری PhD1392دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس ارشد1387دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس1385دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1ارائه فرمولاسیون پودر فیلم خوراکی افزایش دهنده زمان ماندگاری میوه های خانواده توت (طرح فناوری)مجری1401/01/251401/08/29
2آپتاسنسورهای کریستال مایع برای سنجش سریع دو آلاینده غذاهای دریایی: فیکوتوکسین (اوکادائیک اسید) و یون های فلزات سنگین (+Pb2 و +Hg2)همکار1400/03/031401/02/28
3تدوین ره نگاشت جیره عملیاتی نیروهای مسلح در افق 5 سالههمکار1399/09/231400/03/23
4فرمولاسیون کره پسته شیرین شده با عسل و مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژیکی آنمجری1397/09/131400/09/15
5بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوالیاف ژلاتین تولید شده به روش الکتروریسیناظر1396/08/201397/07/24
6طراحی و ساخت دستگاه خانگی پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزیناظر1396/04/311398/10/10
7غنی سازی نان جو با ویتامین D درون پوشانی شدهمجری1396/04/261400/10/27
8غنی سازی آب پرتقال با امگا 3 درون پوشانی شده درساختار نانولیپوزومهمکار1395/12/211398/05/30
9بهینه سازی استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه نوروزک و بررسی خواص ضد میکروبی عصاره و نانوکپسول عصاره حاصل بر ماندگاری محصول گوشتیهمکار1395/11/041397/12/25
10بررسی امکان تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلولناظر1395/04/221397/01/07
11مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راهمجری1394/12/051397/12/26
12تولید دسر با کالری کاهش یافته و بهبود خصوصیات حسی آن با استفاده از هیدروژل هامجری1394/02/011400/01/15
13تولید و ارزیابی میکروکپسول های حاوی کلسیم و ویتامین D جهت غنی سازی نوشیدنی های گرممجری1394/01/101396/11/27
14استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغهمکار1393/06/251395/07/01
15بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعالهمکار1393/02/101395/07/20
16ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسیناظر1393/02/051395/08/05
17طراحی و ارزیابی حامل های لیپیدی نانو ساختار حاوی آلفا توکوفرولمجری1393/01/251395/01/25
18تأثیر شرایط فرآوری و برخی افزوده های غذایی بر تشکیل، ثبات و افزایش کف سفیده تخم مرغناظر1392/12/011394/12/15
19بررسی اثر مکمل های اینولین و باکتری های پروبیوتیک ریزپوشانی شده بر خواص حسی، رئولوژیکی و ماندگاری نان سین بیوتیکناظر1392/07/011395/07/30

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1An insight into Iranian natural hydrocolloids: Applications and challenges in health-promoting foodsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1402141 11.504
2Preparation of O/W and W/O Nanoemulsions Based on Olive oil and Investigation of its Physicochemical Properties and Oxidative StabilityJCRIRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION1402
3Effects of encapsulated Satureja hortensis/calcium propionate against fire blight in pear cv.SpadonaJCRJOURNAL OF PLANT PATHOLOGY1402
4بررسی اثر حفاظتی میکروکپسول های حاوی اسانس مرزه و نمک کلسیم پروپیونات بر خصوصیات کمی و کیفی میوه گلابی رقم اسپاداناISCمجله ایمنی زیستی1401152
5درونپوشانی آلفا-توکوفرول به روش قالب گیری امولسیونی با استفاده از ذرات امولسیون هیدروژل پروتئین آب پنیر و یوتا کاراگینانscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1401
6بررسی فرایند تولید نانوذرات لیپیدی جامد؛ تأثیر پارامترهای فرآیند بر ویژگی های پیش امولسیون و امولسیون نهاییscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140119120
7Nano-encapsulation of pomegranate peel extract and evaluation of its antimicrobial properties on coated chicken meatJCRFood bioscience140043 4.24
8Preparation and Characterization of α-Tocopherol-Loaded Nano-Lipid Carriers: Effect of Lipid Type and Carrier Oil ContentJCRIRANIAN JOURNAL OF CHEMISTRY & CHEMICAL ENGINEERING-INTERNATIONAL ENGLISH EDITION14004030.759
9تولید نانوکپسول حاوی عصاره برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) و بررسی اثر عصاره و نانوکپسول حاوی عصاره بر ویژگیهای میکروبی کالباس طی دوره نگهداریISCعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1399152
10The Effect of Replacing Honey with Sugar on Oxidative Stability Properties of Pistachio ButterسایرPistachio and Health Journal139934
11The Role of Honey in Improving Rheological Properties of Nut Butters, Spreads, and Pastes: A Review StudyسایرPistachio and Health Journal139824
12Co- Encapsulation of Vitamin D and Calcium for Food FortificationISCJournal Of Nutrition Fasting And Health13987
13Comparison of Two Methods of Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) PeelsJCRJournal of Agricultural Science and Technology139720 0.89
14بررسی تأثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی های بافت و رنگ گوشت سینه مرغISCفناوری های نوین غذایی139754
15Hydrogel based dessert of low calorie contentJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139786 5.089
16Sensory analysis of fish burgers containing Ziziphora clinopodioides essential oil and nisin: the effect of natural preservatives and microencapsulationscopusIranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering1396365
17The Effect of Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Chemical and Microbial Characteristics of Fish Burger During Refrigerated StoragescopusIranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE1396365
18بررسی تاثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات فنولی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره پوست انارISCعلوم و صنایع غذایی ایران13961465
19Physicochemical properties and release behavior of Span 60/Tween 60 niosomes as vehicle for a-Tocopherol deliveryJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139684 3.129
20ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاده از نشاسته اصلاح شدهISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395125
21ریزپوشانی روغن نعناع (Mentha spicata) به روش خشک کردن پاششیISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395124
22α-Tocopherol-loaded niosome prepared by heating method and its release behaviorJCRFOOD CHEMISTRY1395221 4.052
23Phenolic compounds and antimicrobial properties of pomegranate (Punica granatum) peel extractsسایرInternational Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering13951010

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی پایداری ویتامین D3 در مدل نوشیدنیاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
2فرمولاسیون مغزی میوه ای مقاوم به پختاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
3مروری بر استفاده از پتانسیل ترکیبات موثره گیاهی در کنترل عوامل بیماریزای گیاهی- آتشکدوازدهمین همایش ملی و جهارمین همایش بین المللی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1400/05/31ایرانکرج
4اندازه گیری مقدار کمی ویتامین 3D در نوشیدنی ها؛ روش استخراج و اندازه گیری برای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398/06/26ایرانتهران
5کاهش شکر و چربی در کیک high ratio؛ ارزیابی حسی و خواص فیزیکیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398/06/26ایرانتهران
6تأثیر شکر بر ویژگی های فیزیکی و حسی کیک های High Ratioسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398/06/26ایرانتهران
7فرمولاسیون نانوآفت کش گیاهی علیه عامل بیماری آتشک گلابی Ervinia amylovora و ارزیابی آن در شرایط In vitro و Ex vivoدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک1397/12/22ایرانمشهد
8Phenolic Compounds and Antimicrobial Properties of Pomegranate (Punica granatum) Peel ExtractsWorld Academy of Science, Engineering and Technology, WASET1395/09/19فرانسهپاریس
9Coating mushrooms with Locust bean gum: Chemical Characterization.The 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
10Microencapsulation of Spearmint oil by Spray drying Method With Malthodextrin/Arabic(Acasia) GumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
11Effect of Modified Starch in the Microencapsulation of Spearmint oil by Spray dryingThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
12Stability Of Spearmint Oil Emulsions Prepared With Malthodextrin/Arabic(Acasia)Gum and Modified StarchThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
13Coating of mushrooms by Iranian Endemic Gum (Loucost Gum): Evaluating Barrier Properties and Physico Mechanical Effects.The 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
14Design & evaluation of nanolipid carriers as a vehicle for lipophilic bioactive component14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11
15Wild sage seed oil, novel herbal source of a linolenic acid14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1ساخت ذرات هیدروژل پر شده با روش قالب گیری امولسیونی (امولسیون روغن در آب): ارزیابی و کاربرد آن به عنوان سیستم انتقال توکوفرولآزاده صیادیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/06/27استاد راهنما
2بررسی عملکرد فیزیکوشیمیایی و پایداری اکسایشی نانو امولسیون های آب در روغن بر اساس نوع روغن های خوراکی (پالم، بزرک، زیتون و سویا)'علی بایگانکارشناس ارشددانشگاه علوم پزشکی مشهد1400/11/10استاد مشاور
3تولید نانوکپسول ویتامین E: بررسی پوشش دهی با کیتوزان بر پایداری و کنترل رهش در سامانه نوشیدنی مدلمریم محمدی زادهدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/11/28استاد راهنما
4بررسی امکان درون پوشانی همزمان آلفا توکوفرول و الیسین با استفاده از نانو لیپوزوم ها و نیوزوم هالادن بصیریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/02/28استاد راهنما
5استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از پوست انار با روش های نوین و ارزیابی اثر نانو عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغپریا رهنموندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/12/06استاد مشاور
6تاثیر اسانس گیاه کاکوتی، نیسین و ترکیب آنها در افزایش ماندگاری فیش برگررضا شاهین فردکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/04/14استاد مشاور
7تولید نانوساختار پلیمری حاوی ترکیبات موثره گیاهی و نمک اسیدهای آلی برای مبارزه و کاهش خسارات بیماری آتشک در درخت گلابیروح الله فرامرزی دوزیندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1سامانه رسانش2دکترا1402اول
2سامانه‌ رسانش2دکترا1401اول
3سامانه رسانش2دکترا1400اول
4سامانه رسانش2دکترا1399اول
5سامانه رسانش2دکترا1398اول
6سامانه رسانش2دکترا1396اول

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه