آرام  بستان

 فعالیت های پژوهشی

 

آرام بستان

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (14)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (15)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (12)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(4)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(5)
تدریس
تدریس(3)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : آرام بستان دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Aram Bostan آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425388
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : a.bostan@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییدکتری PhD1392دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس ارشد1387دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس1385دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوالیاف ژلاتین تولید شده به روش الکتروریسیناظر1396/08/201397/07/24
2طراحی و ساخت دستگاه خانگی پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزیناظر1396/04/311398/10/10
3غنی سازی آب پرتقال با امگا 3 درون پوشانی درساختار نانولیپوزومهمکار1395/12/211398/05/30
4بهینه سازی استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه نوروزک و بررسی خواص ضد میکروبی عصاره و نانوکپسول عصاره حاصل بر ماندگاری محصول گوشتیهمکار1395/11/041397/12/25
5بررسی امکان تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلولناظر1395/04/221397/01/07
6مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راهمجری1394/12/051397/12/26
7تولید دسر با کالری کاهش یافته و بهبود خصوصیات حسی آن با استفاده از هیدروژل هامجری1394/02/011400/01/15
8تولید و ارزیابی میکروکپسول های حاوی کلسیم و ویتامین D جهت غنی سازی نوشیدنی های گرممجری1394/01/101396/11/27
9استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغهمکار1393/06/251395/07/01
10بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعالهمکار1393/02/101395/07/20
11ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسیناظر1393/02/051395/08/05
12طراحی و ارزیابی حامل های لیپیدی نانو ساختار حاوی آلفا توکوفرولمجری1393/01/251395/01/25
13تأثیر شرایط فرآوری و برخی افزوده های غذایی بر تشکیل، ثبات و افزایش کف سفیده تخم مرغناظر1392/12/011394/12/15
14بررسی اثر مکمل های اینولین و باکتری های پروبیوتیک ریزپوشانی شده بر خواص حسی، رئولوژیکی و ماندگاری نان سین بیوتیکناظر1392/07/011395/07/30

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان درجه علمی نشریه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1تولید نانوکپسول حاوی عصاره برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) و بررسی اثر عصاره و نانوکپسول حاوی عصاره بر ویژگیهای میکروبی کالباس طی دوره نگهداریعلمی- پژوهشیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1399152
2The Effect of Replacing Honey with Sugar on Oxidative Stability Properties of Pistachio Butterعلمی- پژوهشیPistachio and Health Journal139934
3The Role of Honey in Improving Rheological Properties of Nut Butters, Spreads, and Pastes: A Review Studyعلمی- پژوهشیPistachio and Health Journal139824
4Co- Encapsulation of Vitamin D and Calcium for Food Fortificationعلمی- پژوهشیJournal Of Nutrition Fasting And Health13987
5Comparison of Two Methods of Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) PeelsISIJournal of Agricultural Science and Technology139720 0.89
6بررسی تأثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی های بافت و رنگ گوشت سینه مرغعلمی- پژوهشیفناوری های نوین غذایی139754
7Hydrogel based dessert of low calorie contentISIFOOD HYDROCOLLOIDS139786 5.089
8Sensory analysis of fish burgers containing Ziziphora clinopodioides essential oil and nisin: the effect of natural preservatives and microencapsulationعلمی- پژوهشیIranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering1396365
9The Effect of Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Chemical and Microbial Characteristics of Fish Burger During Refrigerated Storageعلمی- پژوهشیIranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE1396365
10بررسی تاثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات فنولی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره پوست انارعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13961465
11Physicochemical properties and release behavior of Span 60/Tween 60 niosomes as vehicle for a-Tocopherol deliveryISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139684 3.129
12ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاده از نشاسته اصلاح شدهعلمی- پژوهشینشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395125
13ریزپوشانی روغن نعناع (Mentha spicata) به روش خشک کردن پاششیعلمی- پژوهشیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395124
14α-Tocopherol-loaded niosome prepared by heating method and its release behaviorISIFOOD CHEMISTRY1395221 4.052
15Phenolic compounds and antimicrobial properties of pomegranate (Punica granatum) peel extractsعلمی- پژوهشیInternational Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering13951010

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1اندازه گیری مقدار کمی ویتامین 3D در نوشیدنی ها؛ روش استخراج و اندازه گیری برای کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398/06/26ایرانتهران
2کاهش شکر و چربی در کیک high ratio؛ ارزیابی حسی و خواص فیزیکیسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398/06/26ایرانتهران
3تأثیر شکر بر ویژگی های فیزیکی و حسی کیک های High Ratioسومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1398/06/26ایرانتهران
4فرمولاسیون نانوآفت کش گیاهی علیه عامل بیماری آتشک گلابی Ervinia amylovora و ارزیابی آن در شرایط In vitro و Ex vivoدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک1397/12/22ایرانمشهد
5Phenolic Compounds and Antimicrobial Properties of Pomegranate (Punica granatum) Peel ExtractsWorld Academy of Science, Engineering and Technology, WASET1395/09/19فرانسهپاریس
6Coating mushrooms with Locust bean gum: Chemical Characterization.The 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
7Microencapsulation of Spearmint oil by Spray drying Method With Malthodextrin/Arabic(Acasia) GumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
8Effect of Modified Starch in the Microencapsulation of Spearmint oil by Spray dryingThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
9Stability Of Spearmint Oil Emulsions Prepared With Malthodextrin/Arabic(Acasia)Gum and Modified StarchThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
10Coating of mushrooms by Iranian Endemic Gum (Loucost Gum): Evaluating Barrier Properties and Physico Mechanical Effects.The 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
11Design & evaluation of nanolipid carriers as a vehicle for lipophilic bioactive component14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11
12Wild sage seed oil, novel herbal source of a linolenic acid14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1تولید نانوکپسول ویتامین E: بررسی پوشش دهی با کیتوزان بر پایداری و کنترل رهش در سامانه نوشیدنی مدلمریم محمدی زادهدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/11/28استاد راهنما
2بررسی امکان درون پوشانی همزمان آلفا توکوفرول و الیسین با استفاده از نانو لیپوزوم ها و نیوزوم هالادن بصیریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/02/28استاد راهنما
3استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از پوست انار با روش های نوین و ارزیابی اثر نانو عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغپریا رهنموندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/12/06استاد مشاور
4تاثیر اسانس گیاه کاکوتی، نیسین و ترکیب آنها در افزایش ماندگاری فیش برگررضا شاهین فردکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/04/14استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1سامانه رسانش2دکترا1399اول
2سامانه رسانش2دکترا1398اول
3سامانه رسانش2دکترا1396اول

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه