آرام  بستان

 فعاليت هاي پژوهشي

 

آرام بستان

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (16)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (7)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (8)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(2)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(2)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : آرام بستان پايه علمي : 4
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Aram Bostan آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1363 نوع استخدام : پیمانی
جنسيت : زن دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : علوم و صنایع غذایی - تکنولوژی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425388
مرتبه علمي : استادیار پست الکترونيک : a.bostan@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییکارشناس1385دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس ارشد1387دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییدکتری PhD1392دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1393/08/01

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1فرمولاسیون کره پسته شیرین شده با عسل و مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژیکی آن مجری
2بررسی اثر مکمل های اینولین و باکتری های پروبیوتیک ریزپوشانی شده بر خواص حسی، رئولوژیکی و ماندگاری نان سین بیوتیک ناظر371392/07/011395/07/30
3تأثیر شرایط فرآوری و برخی افزوده های غذایی بر تشکیل، ثبات و افزایش کف سفیده تخم مرغ ناظر241392/12/011394/09/30
4طراحی و ارزیابی حامل های لیپیدی نانو ساختار حاوی آلفا توکوفرول مجری241393/01/251395/01/25
5ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسی ناظر301393/02/051395/02/05
6بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعال همکار291393/02/101395/02/10
7استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغ همکار241393/06/251395/06/25
8تولید و ارزیابی میکروکپسول های حاوی کلسیم و ویتامین D جهت غنی سازی چای سیاه کیسه ای مجری181394/01/101395/07/09
9تولید دسر با کالری کاهش یافته و بهبود خصوصیات حسی آن با استفاده از هیدروژل ها مجری241394/02/011396/02/01
10مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راه مجری101394/12/051395/10/04
11بررسی امکان تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلول ناظر191395/04/221396/12/21
12بهینه سازی استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه نوروزک و بررسی خواص ضد میکروبی عصاره و نانوکپسول عصاره حاصل بر ماندگاری محصول گوشتی همکار181395/11/041397/05/03
13غنی سازی آب پرتقال با امگا 3 درون پوشانی درساختار نانولیپوزوم همکار181395/12/211397/06/20
14غنی سازی نان جو با ویتامین D درون پوشانی شده و بررسی تأثیر آن بر شاخص های سلامت افراد مبتلا به دیابت نوع دو مجری241396/04/261398/04/25
15طراحی و ساخت دستگاه پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزی ناظر181396/04/311397/10/30
16بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوالیاف ژلاتین تولید شده به روش الکتروریسی ناظر51396/08/201397/02/19

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1ریزپوشانی روغن نعناع (Mentha spicata) به روش خشک کردن پاششیعلمی پژوهشیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395124 تایید نهایی
2α-Tocopherol-loaded niosome prepared by heating method and its release behaviorISIFOOD CHEMISTRY1395221 4.052تایید نهایی
3ریزپوشانی روغن نعناع (Menthaspicata) با استفاده از نشاسته اصلاح شدهISCنشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1395125 تایید نهایی
4بررسی تاثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات فنولی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره پوست انارISCمجله علوم و صنایع غذایی ایران13961465 تایید نهایی
5Physicochemical properties and release behavior of Span 60/Tween 60 niosomes as vehicle for a-Tocopherol deliveryISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139684 3.129تایید نهایی
6بررسی تأثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی های بافت و رنگ گوشت سینه مرغISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی139754 تایید نهایی
7Comparison of Two Methods of Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) PeelsISIJournal of Agricultural Science and Technology139720 0.89تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1Phenolic Compounds and Antimicrobial Properties of Pomegranate (Punica granatum) Peel ExtractsWorld Academy of Science, Engineering and Technology, WASETکنفرانس 1395/09/19فرانسهپاریستایید نهایی
2Design & evaluation of nanolipid carriers as a vehicle for lipophilic bioactive component14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی
3Wild sage seed oil, novel herbal source of a linolenic acid14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی
4Coating mushrooms with Locust bean gum: Chemical Characterization.The 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
5Microencapsulation of Spearmint oil by Spray drying Method With Malthodextrin/Arabic(Acasia) GumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
6Effect of Modified Starch in the Microencapsulation of Spearmint oil by Spray dryingThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
7Stability Of Spearmint Oil Emulsions Prepared With Malthodextrin/Arabic(Acasia)Gum and Modified StarchThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
8Coating of mushrooms by Iranian Endemic Gum (Loucost Gum): Evaluating Barrier Properties and Physico Mechanical Effects.The 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
108بررسی امکان درون پوشانی همزمان آلفا توکوفرول و الیسین با استفاده از نانو لیپوزوم ها و نیوزوم هالادن بصیریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
112استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از پوست انار با روش های نوین و ارزیابی اثر نانو عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغپریا رهنموندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25

اختراعات
hide/show

رديف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاريخ ثبت اختراع
1نانوحامل لیپیدی پوشش دار جهت انتقال ترکیبات زیست فعال945861396/10/16
2نانوحامل لیپیدی ویتامین E946331396/10/17

تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه