مطالعات بهینه سازی فرآوری و بسته بندی خرما

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبدالمجید مسکوکی , مصطفی شهیدی نوقابی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 23093003
عنوان فارسی طرح مطالعات بهینه سازی فرآوری و بسته بندی خرما
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1393/02/08
تاریخ شروع 1393/05/20
تاریخ خاتمه 1393/10/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبدالمجید مسکوکیمجری
مصطفی شهیدی نوقابیناظر