طراحی و ساخت خوراک پز خورشیدی مسافرتی

Design and fabrication of a compact solar for cooker for travel usage


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , علیرضا صادقیان , مجتبی مأموریان , سید مهدی میرزابابائی , عباس افراسیابی گرکانی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 25094001
عنوان فارسی طرح طراحی و ساخت خوراک پز خورشیدی مسافرتی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1394/07/04
تاریخ شروع 1394/09/20
تاریخ خاتمه 1396/03/19

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
علیرضا صادقیانناظر
مجتبی مأموریانناظر
سید مهدی میرزابابائیهمکار
عباس افراسیابی گرکانیهمکار