بهینه یابی استخراج پکتین از تفاله سیب با استفاده از میدان الکتریکی پالسی و مایکروویو و بررسی خواص عملکردی و رئولوژیکی آن

Optimization of pectin extraction from apple pulp using pulsed and microwave electric field and its functional and rheological properties


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: علی رافع , سید مهدی میرزابابائی , محمدعلی حصاری نژاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 23097002
عنوان فارسی طرح بهینه یابی استخراج پکتین از تفاله سیب با استفاده از میدان الکتریکی پالسی و مایکروویو و بررسی خواص عملکردی و رئولوژیکی آن
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1397/10/22
تاریخ شروع 1397/11/27
تاریخ خاتمه 1399/05/26

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
علی رافعمجری
سید مهدی میرزابابائیمجری
محمدعلی حصاری نژادناظر