علی  رافع

 فعالیت های پژوهشی

 

علی رافع

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (18)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (50)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (8)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(11)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(3)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(3)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : علی رافع دانشکده/محل خدمت : گروه فرآوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ali Rafe آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - مهندسی علوم و صنایع غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425365
مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیک : a.rafe@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییدکتری PhD1391دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییکارشناس ارشد1385دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی(تبدیل مواد غذایی)کارشناس1383دانشگاه تبریز

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1بهینه یابی استخراج پکتین از تفاله سیب با استفاده از میدان الکتریکی پالسی و مایکروویو و بررسی خواص عملکردی و رئولوژیکی آنمجری1397/11/271400/01/24
2تولید و بررسی خواص فیزیکو مکانیکی محصولات عملگر بر پایه زرشک، پودر، قرص و قرص جوشانناظر1397/09/251399/03/24
3بهبود راندمان تولید پنیر سفید ایرانی با بهره گیری از هیدروژل های غذاییمجری1397/01/161398/11/28
4ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونمجری1396/10/131398/06/26
5طراحی و ساخت دستگاه خانگی پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزیهمکار1396/04/311398/10/10
6مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راهناظر1394/12/051397/12/26
7بهینه سازی تولید پودر سبوس برنج اکسترود و پایدار شده و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی آنمجری1394/10/011395/05/05
8ایجاد و بهینه یابی فرمولاسیون سامانه های ژلی به منظور استفاده در مغزی زیتون پر شدهمجری1394/09/151396/08/21
9ایجاد سامانه امولسیون ژل پایدار شده با صمغ فارسی و استفاده از آن در دسر لبنی کم چربیناظر1394/01/011395/07/05
10ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپریناظر1393/11/051396/02/05
11فرمولاسیون پایه نوشابه و نوشیدنی هیدروژلی با استفاده از زرشک، زعفران و عناب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسیمجری1393/08/201395/05/26
12ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدتناظر1393/06/301395/06/30
13بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعالناظر1393/02/101395/07/20
14بررسی امکان تولید و ارزیابی اجزای زیست فعال، خواص فیزیکوشیمیایی و فرح بخشی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضویمجری1392/08/101393/11/26
15بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلولمجری1392/02/011394/07/12
16تولید آزمایشگاهی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضویمجری1391/09/251392/01/25
17شویش اولتراسونیک غشاهای پلیمریناظر1391/09/251394/02/29
18انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتههمکار1390/12/151391/05/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان درجه علمی نشریه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Effect of basil seed gum and κ-carrageenan on the rheological, textural and structural properties of whipped creamISIJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE1400101143.638
2بهینه یابی استخراج پکتین از ضایعات سیب درختی به روش سطح-پاسخعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران140018117
3بررسی عوامل موثر در طراحی دستگاه پخت نان بر ویژگی های کیفی و بافتی نان مسطح خانگیعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران140011818
4بررسی ویژگی های کیفی، بافتی و حسی پنیر سفید ایرانی کم چرب حاوی مخلوط صمغ دانه ریحان با زانتان و گوارعلمی- پژوهشیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1400174
5Influence of Gelatin/guar gum mixture on the rheological and textural properties of restructured ricotta cheeseعلمی- پژوهشیCarbohydrate Polymer Technologies and Applications14002
6Effect of inulin/kefiran mixture on the rheological and structural properties of mozzarella cheeseISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400191 6.953
7Combined Effect of Quinoa and Germinated Wheat Flour on Physicochemical, Sensory and Microbiological Stability of Cupcakes Global Journal of Science Frontier Research1400217
8Effect of microbial exopolysaccharide on wheat bran sourdough: Rheological, thermal and microstructural characteristicsISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399154 4.784
9ویژگیهای فیزیکی شیمیایی ارقام تجاری میوه گوجه فرنگی کاشته شده در ایرانعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13991798
10Impact of ultrasound processing parameters on physical characteristics of lycopene emulsionISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE13995821.946
11ایجاد سامانه‌های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران139917101
12Textural, mechanical, and microstructural properties of restructured pimiento alginate-guar gelsISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13985021.591
13Optimization of textural characteristics of restructured pimiento strips by response surface methodology (RSM)ISIFood Science & Nutrition1398751.521
14Development of vanillin/β-cyclodexterin inclusion microcapsules using flax seed gum-rice bran protein complex coacervatesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1398131 3.909
15Structure-rheology relationships of composite gels: Alginate and Basil seed gum/guar gumISICARBOHYDRATE POLYMERS1398232 6.044
16Microstructure and chemorheological behavior of whipped cream as affected by rice bran protein additionISIFood science & nutrition1397721.521
17Rheological and structural characteristics of whey protein-pectin complex coacervatesISIJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1397228 3.099
18Phase separation behavior of flaxseed gum and rice bran protein complex coacervatesISIFOOD HYDROCOLLOIDS139782 4.747
19Rheological and structural properties of rice bran protein-flaxseed (Linum usitatissimum L.) gum complex coacervatesISIFOOD HYDROCOLLOIDS139783 4.747
20Rheological characteristics of binary composite gels of wheat flour and high amylose corn starchISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES139749 1.29
21اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی‌شده با کمپلکس‌های ایزولۀ پروتئین آب‌‌‌پنیر-پکتین بر رشد و زنده‌مانی ردۀ سلولی استئوبلاستعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139772
22Effect of high-amylose corn starch addition on canning of yellow alkaline noodle composed of wheat flour and microbial transglutaminase: Optimization by RSMISIFood science & nutrition1397651.52
23Effect of temperature on the textural, thermal and microstructural properties of wheat flour/high amylose corn starch gelsعلمی- پژوهشیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1397143
24Characterization of Flaxseed Gum/Rice Bran Protein Complex CoacervatesISIFood Biophysics13971342.051
25Physicochemical, functional, and nutritional characteristics of stabilized rice bran form tarom cultivarعلمی- پژوهشیFood Science and Nutrition13965-3
26Flux improvement of ultrafiltration membranes using ultrasound and gas bubblingISIDesalination and Water Treatment139651 1.634
27Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396105, 1 3.67
28Effect of Different Bulk Sweeteners on the Dynamic Oscillatory and Shear Rheology of ChocolateISIAPPLIED RHEOLOGY13966271.22
29Effects of high amylose corn starch and microbial transglutaminase on the textural and microstructural properties of wheat flour composite gels at high temperaturesISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13964861.29
30Rheological and structural properties of enzyme-induced gelation of milk proteins by ficin and Polyporus badiusعلمی- پژوهشیFood Science & Nutrition13966
31بررسی اثر زمان و فرکانس فراصوت بر فرایند خشک کردن ژل آلوئه ورا با پیش تیمار اسمزیعلمی- پژوهشینوآوری در علوم و فناوری غذایی139581
32Scaling law, fractal analysis and rheological characteristics of physical gels cross-linked with sodium trimetaphosphateISIFOOD HYDROCOLLOIDS139562 3.85
33The physico-mechanical and structural characteristics of blend film of poly (vinyl alcohol) with biodegradable polymers as affected by disorder-to-order conformational transitionISIFOOD HYDROCOLLOIDS139560 3.858
34Kinetic study of k-carrageenan degradation and its impact on mechanical and structural properties of chitosan/k-carrageenan filmISICARBOHYDRATE POLYMERS1395142 4.219
35NUMERICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER DURING CONTACT BAKING OF FLAT BREADISIJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING13953940.745
36Rheology and microstructure of binary mixed gel of rice bran protein–whey: effect of heating rate and whey additionISIJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE139596112.076
37The influence of temperature, sucrose and lactose on dilute solution properties of basil (Ocimumbasilicum) seed gumISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139593Part A3.138
38Stabilization of Tarom and Domesiah cultivars rice bran: Physicochemical, functional and nutritional propertiesISIJOURNAL OF CEREAL SCIENCE139574 2.4
39مطالعه ضریب نفوذ مؤثر، انرژی فعال سازی و مدل سازی سینتیک رطوبت زنی نخود فرنگیعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران1394131
40بررسی ویژگی‌های بافتی مخلوط پروتئین‌ آب پنیر و ایزوله پروتئین سبوس برنجعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران1394131
41Effect of Thermal Treatment on Chemical Structure of Β-Lactoglobulin and Basil Seed Gum Mixture at Different States by ATR-FTIR SpectroscopyISIInternational Journal of food properties139418120.915
42Functional properties of rice bran protein isolate at different pH levelsISICereal Chemistry13949311.231
43Kinetics of color and physical attributes of cookie during deep-fat frying by image processing techniquesISIJournal of Food Processing and Preservation1393 1
44Dynamic rheological behavior of rice bran protein (RBP): Effects of concentration and temperatureISIJournal of cereal science1393
45The Rheological Modeling and Effect of Temperature on Steady Shear Flow Behavior of Cordia abyssinica Gumعلمی- پژوهشیJournal of Food Processing & Technology1393
46Physicochemical characteristics of garlic (Allium sativuml.) oil: Effect of extraction procedureعلمی- پژوهشیInternational Journal of Nutrition and Food Sciences1393
47Rheology and microstructure of basil seed gum and β-lactoglobulin mixed gelsISIJournal of Food Hydrocolloids1392
48The effect of pH and calcium ion on rheological behaviour of β-lactoglobulin-basil seed gum mixed gelsISIInternational journal of food science and technology1392
49Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical propertiesISIJournal of Food Engineering 1386
50Water and hexane permeate flux through UF polysulfone amide membraneISIDesalination

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1The effect of hydrocolloids on the yield and some physicochemical characteristics of Iranian White cheeseInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
2بررسی اثر نوشیدنی گیاهی بر پایه حدیث رضوی بر میزان فاکتور BDNF پلاسمای خونبیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1394/08/20ایرانقوچان
3بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، ارگانولپتیکی و میکروبی نوشیدنی گیاهی مبتنی بر مویز و عصاره‌گیاهان داروییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی1394/06/18ایراناصفهان
4نقش هیدروژل های پروتئین آب پنیر در ریزپوشانی عصاره زرشکسومین همایش علوم و صنایع غذایی1394/06/18 ایران، اصفهان
5The structural and rheological characteristics of Pistacia Lentiscus oleoresin (Iranian mastic gum) as a novel native hydrocolloidThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
6A review on Sage seed gumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
7بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیر در برابر تابش uv با استفاده از بسته بندی اصلاح شدهبیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1393/06/08
8بررسی رفتار رئولوژیکی شیره خرما و انگور در دماهای مختلف و نقش تغذیه ای آنهمایش میان وعده های غذایی1393/02/10

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی اثر دی‌اکسید‌کربن فوق بحرانی و جریان پالس الکتریک بر میزان استخراج لیکوپن گوجه فرنگی و مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی امولسیون‌ لیکوپن تحت تاثیر امواج فراصوتسبا بلقیسیدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1399/04/31استاد مشاور
2نقش فرایند دهانی در درک حسی پوپای شکلات‌ تلخ تحت تاثیر توزیع اندازه ذرات و نوع شیرین‌کنندهمریم کیومرثیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1399/02/16استاد مشاور
3بررسی اثر شرایط تولید بر ‌‌خواص‌ رئولوژیکی، ‌حرارتی، ساختاری و ریزساختمانی نوار پیمنتوی باز‌سازی¬شده با آلژینات سدیم و صمغ دانه ریحانسید رضا موسویدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/12/14استاد راهنما
4بررسی ویژگی¬های رئولوژیکی، حرارتی و ساختاری کمپلکس کواسروات پروتئین سبوس برنج- صمغ دانه بزرک به‌منظور ریزپوشانی وانیلینالهام حسنونددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/06/31استاد راهنما
5بررسی اثر نشاسته با آمیلوز بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری کنسرو نودل زرد قلیایی با قابلیت اتصال عرضی با ترانس گلوتامیناز میکروبیلیدا شاهسونی مجرددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/11/18استاد راهنما
6بررسی استخوانزایی لاکتوفرین شیر شتر و تولید نانوحامل کمپلکس پروتئین آب پنیر- پکتینمعصومه راعیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/06/08استاد مشاور
7بررسی امکان کاهش گرفتگی غشاء با افزایش اغتشاش در جریان عرضی اولترافیلتراسیون با روش های فراصوت و حباب زاییمسعود هاشمی شهرکیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/05/01استاد راهنما
8بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، رئولوژیکی و حسی هلویریحانه شعبانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1394/11/25استاد مشاور
9تاثیر برخی قند ها و درجه حرارت بر ویژگی های محلول رقیق صمغ دانه ریحانسید الیاس میر ابوالحسنیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1394/06/29استاد مشاور
10بررسی برهم کنش پروتئین های آب پنیر با پروتئین سبوس برنج در سیستم مدل از دیدگاه رئولوژیکی، حرارتی و ساختمانیالناز واحدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1394/05/05استاد راهنما
11بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژل آلوئه ورای خشک شده با پیش تیمار فراصوت و اسمز با استفاده از هوای داغ و مقایسه با روش خشک کردن انجمادیافسانه حاتمی باویلکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1393/07/07استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions: Chapter 20 Improving Texture of Foods using Emerging Hydrocolloidsتألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1398/02/09
2دانش و صنعت آجیل و خشکبارتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/07/30

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1ارزیابی بافت های مایع و جامد در صنایع غذایی3دکترا1400اول
2ارزیابی بافت های مایع و جامد در صنایع غذایی3دکترا1399اول
3ارزیابی بافت های مایع و جامد در مواد غذایی3دکترا1397اول

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه