علی  رافع

 فعاليت هاي پژوهشي

 

علی رافع

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (18)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (35)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (7)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(5)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(0)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : علی رافع پايه علمي : 6
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Ali Rafe آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1360 نوع استخدام : رسمی آزمایشی
جنسيت : مرد دانشکده/محل خدمت : گروه فرآوری مواد غذایی
رشته تخصصي : علوم و صنایع غذایی - مهندسی علوم و صنایع غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425365
مرتبه علمي : دانشیار پست الکترونيک : a.rafe@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی(تبدیل مواد غذایی)کارشناس1383دانشگاه تبریز
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییکارشناس ارشد1385دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییدکتری PhD1391دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1391/06/01

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته همکار51390/12/151391/05/15
2شویش اولتراسونیک غشاهای پلیمری ناظر291391/09/251392/11/25
3تولید آزمایشگاهی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضوی مجری41391/09/251392/01/25
4بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلول مجری291392/02/011394/02/01
5بررسی امکان تولید و ارزیابی اجزای زیست فعال، خواص فیزیکوشیمیایی و فرح بخشی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضوی مجری151392/08/101393/08/10
6بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعال ناظر291393/02/101395/02/10
7ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدت ناظر241393/06/301395/02/30
8فرمولاسیون پایه نوشابه و نوشیدنی هیدروژلی با استفاده از زرشک، زعفران و عناب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی مجری211393/08/201394/11/20
9ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپری ناظر271393/11/051395/11/05
10ایجاد سامانه امولسیون ژل پایدار شده با صمغ فارسی و استفاده از آن در دسر لبنی کم چربی ناظر181394/01/011395/06/31
11ایجاد و بهینه یابی فرمولاسیون سامانه های ژلی به منظور استفاده در مغزی زیتون پر شده مجری231394/09/151396/03/14
12بهینه سازی تولید پودر سبوس برنج اکسترود و پایدار شده و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی آن مجری71394/10/011395/09/30
13مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راه ناظر101394/12/051395/10/04
14تولید و بررسی خواص فیزیکو مکانیکی محصولات عملگر بر پایه زرشک، پودر، قرص و قرص جوشان ناظر181396/03/181397/09/17
15طراحی و ساخت دستگاه پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزی همکار181396/04/311397/10/30
16ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتون مجری181396/10/131398/04/12
17بهبود راندمان تولید پنیر سفید ایرانی با بهره گیری از هیدروژل های غذایی مجری221397/01/161398/11/15
18بررسی اثر روش¬های استخراج با مایکروویو و میدان الکتریکی پالسی بر خواص فیزیکوشیمیایی، عملکردی و رئولوژیکی پکتین سیب مجری181397/11/271399/05/26

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1Water and hexane permeate flux through UF polysulfone amide membraneISIDesalination تایید نهایی
2Physical properties of pistachio nut and its kernel as a function of moisture content and variety. Part II. Gravimetrical propertiesISIJournal of Food Engineering 1386 تایید نهایی
3The effect of pH and calcium ion on rheological behaviour of β-lactoglobulin-basil seed gum mixed gelsISIInternational journal of food science and technology1392 تایید نهایی
4Rheology and microstructure of basil seed gum and β-lactoglobulin mixed gelsISIJournal of Food Hydrocolloids1392 تایید نهایی
5Kinetics of color and physical attributes of cookie during deep-fat frying by image processing techniquesISIJournal of Food Processing and Preservation1393 1 تایید نهایی
6Dynamic rheological behavior of rice bran protein (RBP): Effects of concentration and temperatureISIJournal of cereal science1393 تایید نهایی
7The Rheological Modeling and Effect of Temperature on Steady Shear Flow Behavior of Cordia abyssinica Gumعلمی پژوهشیJournal of Food Processing & Technology1393 تایید نهایی
8Physicochemical characteristics of garlic (Allium sativuml.) oil: Effect of extraction procedureعلمی پژوهشیInternational Journal of Nutrition and Food Sciences1393 تایید نهایی
9مطالعه ضریب نفوذ مؤثر، انرژی فعال سازی و مدل سازی سینتیک رطوبت زنی نخود فرنگیعلمی پژوهشیفصلنامه علوم و صنایع غذایی1394131 تایید نهایی
10بررسی ویژگی‌های بافتی مخلوط پروتئین‌ آب پنیر و ایزوله پروتئین سبوس برنجISCفصلنامه علوم و صنایع غذایی1394131 تایید نهایی
11Effect of Thermal Treatment on Chemical Structure of Β-Lactoglobulin and Basil Seed Gum Mixture at Different States by ATR-FTIR SpectroscopyISIInternational Journal of food properties1394 120.915تایید نهایی
12Functional properties of rice bran protein isolate at different pH levelsISICereal Chemistry1394 1.231تایید نهایی
13Scaling law, fractal analysis and rheological characteristics of physical gels cross-linked with sodium trimetaphosphateISIFOOD HYDROCOLLOIDS139562 3.85تایید نهایی
14The physico-mechanical and structural characteristics of blend film of poly (vinyl alcohol) with biodegradable polymers as affected by disorder-to-order conformational transitionISIFOOD HYDROCOLLOIDS139560 3.858تایید نهایی
15Kinetic study of k-carrageenan degradation and its impact on mechanical and structural properties of chitosan/k-carrageenan filmISICARBOHYDRATE POLYMERS1395142 4.219تایید نهایی
16NUMERICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER DURING CONTACT BAKING OF FLAT BREADISIJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING13953940.745تایید نهایی
17Rheology and microstructure of binary mixed gel of rice bran protein–whey: effect of heating rate and whey additionISIJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE139596112.076تایید نهایی
18The influence of temperature, sucrose and lactose on dilute solution properties of basil (Ocimumbasilicum) seed gumISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139593Part A3.138تایید نهایی
19Stabilization of Tarom and Domesiah cultivars rice bran: Physicochemical, functional and nutritional propertiesISIJOURNAL OF CEREAL SCIENCE139574 2.4تایید نهایی
20Physicochemical, functional, and nutritional characteristics of stabilized rice bran form tarom cultivarWeb of ScienceFood Science and Nutrition13965-3 تایید نهایی
21Flux improvement of ultrafiltration membranes using ultrasound and gas bubblingISIDesalination and Water Treatment139651 1.634تایید نهایی
22Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrinISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396105, 1 3.67تایید نهایی
23Effect of Different Bulk Sweeteners on the Dynamic Oscillatory and Shear Rheology of ChocolateISIAPPLIED RHEOLOGY13966271.22تایید نهایی
24Effects of high amylose corn starch and microbial transglutaminase on the textural and microstructural properties of wheat flour composite gels at high temperaturesISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13964861.29تایید نهایی
25Rheological and structural properties of enzyme-induced gelation of milk proteins by ficin and Polyporus badiusWeb of ScienceFood Science & Nutrition13966 تایید نهایی
26Phase separation behavior of flaxseed gum and rice bran protein complex coacervatesISIFOOD HYDROCOLLOIDS139782 4.747تایید نهایی
27Rheological and structural properties of rice bran protein-flaxseed (Linum usitatissimum L.) gum complex coacervatesISIFOOD HYDROCOLLOIDS139783 4.747تایید نهایی
28Rheological characteristics of binary composite gels of wheat flour and high amylose corn starchISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES139749 1.29تایید نهایی
29اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی‌شده با کمپلکس‌های ایزولۀ پروتئین آب‌‌‌پنیر-پکتین بر رشد و زنده‌مانی ردۀ سلولی استئوبلاستISCپژوهش و نواوری در علوم و صنایع غذایی139772 تایید نهایی
30Effect of high-amylose corn starch addition on canning of yellow alkaline noodle composed of wheat flour and microbial transglutaminase: Optimization by RSMISIFood science & nutrition1397651.52تایید نهایی
31Effect of temperature on the textural, thermal and microstructural properties of wheat flour/high amylose corn starch gelsISCنشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1397143 تایید نهایی
32Characterization of Flaxseed Gum/Rice Bran Protein Complex CoacervatesISIFood Biophysics13971342.051تایید نهایی
33Microstructure and chemorheological behavior of whipped cream as affected by rice bran protein additionISIFood science & nutrition1397721.521تایید نهایی
34Rheological and structural characteristics of whey protein-pectin complex coacervatesISIJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1397228 3.099تایید نهایی
35Development of vanillin/β-cyclodexterin inclusion microcapsules using flax seed gum-rice bran protein complex coacervatesISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1398131 3.909تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1بررسی رفتار رئولوژیکی شیره خرما و انگور در دماهای مختلف و نقش تغذیه ای آنهمایش میان وعده های غذایی 1393/02/10 تایید نهایی
2بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیر در برابر تابش uv با استفاده از بسته بندی اصلاح شدهبیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1393/06/08 تایید نهایی
3The structural and rheological characteristics of Pistacia Lentiscus oleoresin (Iranian mastic gum) as a novel native hydrocolloidThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
4A review on Sage seed gumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
5بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، ارگانولپتیکی و میکروبی نوشیدنی گیاهی مبتنی بر مویز و عصاره‌گیاهان داروییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییکنگره 1394/06/18ایراناصفهانتایید نهایی
6بررسی اثر نوشیدنی گیاهی بر پایه حدیث رضوی بر میزان فاکتور BDNF پلاسمای خونبیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایرانکنگره 1394/08/20ایرانقوچانتایید نهایی
7نقش هیدروژل های پروتئین آب پنیر در ریزپوشانی عصاره زرشکسومین همایش علوم و صنایع غذایی 1394/06/18 ایران، اصفهانتایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
105بررسی امکان کاهش گرفتگی غشاء با افزایش اغتشاش در جریان عرضی اولترافیلتراسیون با روش های فراصوت و حباب زاییمسعود هاشمی شهرکیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
159بررسی اثر نشاسته با آمیلوز بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری کنسرو نودل زرد قلیایی با قابلیت اتصال عرضی با ترانس گلوتامیناز میکروبیلیدا شاهسونی مجرددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
150بررسی اثر شرایط تولید بر ‌‌خواص‌ رئولوژیکی، ‌حرارتی، ساختاری و ریزساختمانی نوار پیمنتوی باز‌سازی¬شده با آلژینات سدیم و صمغ دانه ریحانسید رضا موسویدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
151نقش فرایندهای دهانی در درک حسی پوپای شکلات‌ تلخ تحت تاثیر توزیع اندازه ذرات و نوع شیرین‌کنندهمریم کیومرثیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد مشاور
162بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، رئولوژیکی و حسی هلویریحانه شعبانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1394/11/25استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1دانش و صنعت آجیل و خشکبارتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/07/30

اختراعات
hide/show

رديف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاريخ ثبت اختراع

تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه