علی  رافع

 فعالیت های پژوهشی

 

علی رافع

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (20)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (62)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (9)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(17)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(10)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(4)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : علی رافع دانشکده/محل خدمت : گروه فرآوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ali Rafe آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - مهندسی علوم و صنایع غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425365
مرتبه علمی : استاد پست الکترونیک : a.rafe@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییدکتری PhD1391دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذاییکارشناس ارشد1385دانشگاه فردوسی مشهد
مهندسی کشاورزی-علوم وصنایع غذایی(تبدیل مواد غذایی)کارشناس1383دانشگاه تبریز

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1تولید گوشت آنالوگ از کنجاله سویای اکسترود شدهمجری1399/11/271402/03/22
2بهینه یابی استخراج پکتین از تفاله سیب با استفاده از میدان الکتریکی پالسی و مایکروویو و بررسی خواص عملکردی و رئولوژیکی آنمجری1397/11/271400/01/24
3تولید و بررسی خواص فیزیکو مکانیکی محصولات عملگر بر پایه زرشک، پودر، قرص و قرص جوشانناظر1397/09/251399/03/24
4فرمولاسیون کره پسته شیرین شده با عسل و مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژیکی آنناظر1397/09/131400/09/15
5بهبود راندمان تولید پنیر سفید ایرانی با بهره گیری از هیدروژل های غذاییمجری1397/01/161398/11/28
6ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونمجری1396/10/131398/06/26
7طراحی و ساخت دستگاه خانگی پخت نان مسطح با آهنگ پخت قابل برنامه ریزیهمکار1396/04/311398/10/10
8مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راهناظر1394/12/051397/12/26
9بهینه سازی تولید پودر سبوس برنج اکسترود و پایدار شده و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی آنمجری1394/10/011395/05/05
10ایجاد و بهینه یابی فرمولاسیون سامانه های ژلی به منظور استفاده در مغزی زیتون پر شدهمجری1394/09/151396/08/21
11ایجاد سامانه امولسیون ژل پایدار شده با صمغ فارسی و استفاده از آن در دسر لبنی کم چربیناظر1394/01/011395/07/05
12ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپریناظر1393/11/051396/02/05
13فرمولاسیون پایه نوشابه و نوشیدنی هیدروژلی با استفاده از زرشک، زعفران و عناب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسیمجری1393/08/201395/05/26
14ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدتناظر1393/06/301395/06/30
15بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعالناظر1393/02/101395/07/20
16بررسی امکان تولید و ارزیابی اجزای زیست فعال، خواص فیزیکوشیمیایی و فرح بخشی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضویمجری1392/08/101393/11/26
17بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلولمجری1392/02/011394/07/12
18تولید آزمایشگاهی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضویمجری1391/09/251392/01/25
19شویش اولتراسونیک غشاهای پلیمریناظر1391/09/251394/02/29
20انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتههمکار1390/12/151391/05/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Complex coacervate of wheat germ protein/high methoxy pectin in encapsulation of d-limoneneJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture14031116.6
2Effect of Calcium Salts on the Firmness and Physicochemical and Sensorial Properties of Iranian Black Olive CultivarsJCRFoods (Basel, Switzerland)140212155.561
3Intensified extraction of anthocyanins from Berberis vulgaris L. by pulsed electric field, vacuum-cold plasma, and enzymatic pretreatments: modeling and optimizationJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture140210 6.6
4Structure-property relations of β-lactoglobulin/κ-carrageenan mixtures in aqueous foamJCRCOLLOIDS AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING ASPECTS1401640 5.518
5Dilatational rheology-property relationships of β-lactoglobulin /high methoxyl pectin mixtures in aqueous foamsJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1401130 11.504
6مقایسه خواص فیزیکوشیمیایی پکتین حاصل از تفاله سیب به دو روش ماکروویو و تیمار با اسید در دمای بالا: بهینه یابی به روش سطح - پاسخscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140119122
7استخراج و بررسی ویژگیهای عملکردی پروتئین سبوس برنج و امکان استفاده از آن به عنوان جایگزین پروتئین شیر در دسر لبنی کم چرب فراسودمندscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140119124
8Rheological properties of dairy desserts: Effect of rice bran protein and fat contentJCRJOURNAL OF FOOD SCIENCE140187113.693
9Phase separation and formation of sodium caseinate/pectin complex coacervates: effects of pH on the complexationJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture14019834.839
10Effects of Concentration and Heating/Cooling Rate on Rheological Behavior of Sesamum indicum Seed HydrocolloidJCRFoods (Basel, Switzerland)140111235.561
11Rheological, textural and structural properties of dairy cream as affected by some natural stabilizersJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture14019964.839
12Dynamic Rheological properties of sesame protein dispersionscopusLegume Science1401 0.48
13Textural and Rheological Properties of Sliceable KetchupJCRgels1401934.432
14Combined Effect of Quinoa and Germinated Wheat Flour on Physicochemical, Sensory and Microbiological Stability of CupcakesسایرGlobal Journal of Science Frontier Research1400217
15Effect of basil seed gum and κ-carrageenan on the rheological, textural and structural properties of whipped creamJCRJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE1400101143.638
16بهینه یابی استخراج پکتین از ضایعات سیب درختی به روش سطح-پاسخscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140018117
17بررسی عوامل موثر در طراحی دستگاه پخت نان بر ویژگی های کیفی و بافتی نان مسطح خانگیscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140011818
18بررسی ویژگی های کیفی، بافتی و حسی پنیر سفید ایرانی کم چرب حاوی مخلوط صمغ دانه ریحان با زانتان و گوارISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1400174
19Influence of Gelatin/guar gum mixture on the rheological and textural properties of restructured ricotta cheeseسایرCarbohydrate Polymer Technologies and Applications14002
20بررسی اثر پروتئین سبوس برنج و صمغ دانه ریحان اصلاح شده بر ویژگی های فیزیکوشیمایی و پایداری خامه قنادیscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140018121
21Effect of inulin/kefiran mixture on the rheological and structural properties of mozzarella cheeseJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400191 6.953
22Effect of microbial exopolysaccharide on wheat bran sourdough: Rheological, thermal and microstructural characteristicsJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399154 4.784
23ویژگیهای فیزیکی شیمیایی ارقام تجاری میوه گوجه فرنگی کاشته شده در ایرانISCعلوم و صنایع غذایی ایران13991798
24Impact of ultrasound processing parameters on physical characteristics of lycopene emulsionJCRJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE13995821.946
25ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونISCعلوم و صنایع غذایی ایران139917101
26Textural, mechanical, and microstructural properties of restructured pimiento alginate-guar gelsJCRJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13985021.591
27Optimization of textural characteristics of restructured pimiento strips by response surface methodology (RSM)JCRFood Science & Nutrition1398751.521
28Development of vanillin/β-cyclodexterin inclusion microcapsules using flax seed gum-rice bran protein complex coacervatesJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1398131 3.909
29Structure-rheology relationships of composite gels: Alginate and Basil seed gum/guar gumJCRCARBOHYDRATE POLYMERS1398232 6.044
30Microstructure and chemorheological behavior of whipped cream as affected by rice bran protein additionJCRFood science & nutrition1397721.521
31Rheological and structural characteristics of whey protein-pectin complex coacervatesJCRJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1397228 3.099
32Phase separation behavior of flaxseed gum and rice bran protein complex coacervatesJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139782 4.747
33Rheological and structural properties of rice bran protein-flaxseed (Linum usitatissimum L.) gum complex coacervatesJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139783 4.747
34Rheological characteristics of binary composite gels of wheat flour and high amylose corn starchJCRJOURNAL OF TEXTURE STUDIES139749 1.29
35اثر لاکتوفرین شیر شتر ریزپوشانی‌شده با کمپلکس‌های ایزولۀ پروتئین آب‌‌‌پنیر-پکتین بر رشد و زنده‌مانی ردۀ سلولی استئوبلاستISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139772
36Effect of high-amylose corn starch addition on canning of yellow alkaline noodle composed of wheat flour and microbial transglutaminase: Optimization by RSMJCRFood science & nutrition1397651.52
37Effect of temperature on the textural, thermal and microstructural properties of wheat flour/high amylose corn starch gelsISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1397143
38Characterization of Flaxseed Gum/Rice Bran Protein Complex CoacervatesJCRFood Biophysics13971342.051
39Rheological and structural properties of enzyme-induced gelation of milk proteins by ficin and Polyporus badiusWeb of ScienceFood Science & Nutrition13966
40Physicochemical, functional, and nutritional characteristics of stabilized rice bran form tarom cultivarWeb of ScienceFood Science and Nutrition13965-3
41Flux improvement of ultrafiltration membranes using ultrasound and gas bubblingJCRDesalination and Water Treatment139651 1.634
42Application of whey protein-pectin nano-complex carriers for loading of lactoferrinJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396105, 1 3.67
43Effect of Different Bulk Sweeteners on the Dynamic Oscillatory and Shear Rheology of ChocolateJCRAPPLIED RHEOLOGY13966271.22
44Effects of high amylose corn starch and microbial transglutaminase on the textural and microstructural properties of wheat flour composite gels at high temperaturesJCRJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13964861.29
45Scaling law, fractal analysis and rheological characteristics of physical gels cross-linked with sodium trimetaphosphateJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139562 3.85
46The physico-mechanical and structural characteristics of blend film of poly (vinyl alcohol) with biodegradable polymers as affected by disorder-to-order conformational transitionJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139560 3.858
47Kinetic study of k-carrageenan degradation and its impact on mechanical and structural properties of chitosan/k-carrageenan filmJCRCARBOHYDRATE POLYMERS1395142 4.219
48NUMERICAL MODELING OF HEAT AND MASS TRANSFER DURING CONTACT BAKING OF FLAT BREADJCRJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING13953940.745
49Rheology and microstructure of binary mixed gel of rice bran protein–whey: effect of heating rate and whey additionJCRJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE139596112.076
50The influence of temperature, sucrose and lactose on dilute solution properties of basil (Ocimumbasilicum) seed gumJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES139593Part A3.138
51Stabilization of Tarom and Domesiah cultivars rice bran: Physicochemical, functional and nutritional propertiesJCRJOURNAL OF CEREAL SCIENCE139574 2.4
52بررسی اثر زمان و فرکانس فراصوت بر فرایند خشک کردن ژل آلوئه ورا با پیش تیمار اسمزیISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی139581
53مطالعه ضریب نفوذ مؤثر، انرژی فعال سازی و مدل سازی سینتیک رطوبت زنی نخود فرنگیISCعلوم و صنایع غذایی ایران1394131
54بررسی ویژگی‌های بافتی مخلوط پروتئین‌ آب پنیر و ایزوله پروتئین سبوس برنجISCعلوم و صنایع غذایی ایران1394131
55Effect of Thermal Treatment on Chemical Structure of Β-Lactoglobulin and Basil Seed Gum Mixture at Different States by ATR-FTIR SpectroscopyJCRInternational Journal of food properties139418120.915
56Functional properties of rice bran protein isolate at different pH levelsJCRCereal Chemistry13949311.231
57Kinetics of color and physical attributes of cookie during deep-fat frying by image processing techniquesJCRJournal of Food Processing and Preservation1393 1
58Dynamic rheological behavior of rice bran protein (RBP): Effects of concentration and temperatureJCRJournal of cereal science1393
59The Rheological Modeling and Effect of Temperature on Steady Shear Flow Behavior of Cordia abyssinica Gumعلمی پژوهشیJournal of Food Processing & Technology1393
60Physicochemical characteristics of garlic (Allium sativuml.) oil: Effect of extraction procedureعلمی پژوهشیInternational Journal of Nutrition and Food Sciences1393
61Rheology and microstructure of basil seed gum and β-lactoglobulin mixed gelsJCRJournal of Food Hydrocolloids1392
62The effect of pH and calcium ion on rheological behaviour of β-lactoglobulin-basil seed gum mixed gelsJCRInternational journal of food science and technology1392

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی ارتباط بین ساختار و ویژگی های کف های غذایی در سامانه های آبی از دیدگاه ایمنی مواد غذاییهمایش ملی پژوهش های کاربردی در امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
2The effect of hydrocolloids on the yield and some physicochemical characteristics of Iranian White cheeseInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
3بررسی اثر نوشیدنی گیاهی بر پایه حدیث رضوی بر میزان فاکتور BDNF پلاسمای خونبیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1394/08/20ایرانقوچان
4بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، ارگانولپتیکی و میکروبی نوشیدنی گیاهی مبتنی بر مویز و عصاره‌گیاهان داروییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی1394/06/18ایراناصفهان
5نقش هیدروژل های پروتئین آب پنیر در ریزپوشانی عصاره زرشکسومین همایش علوم و صنایع غذایی1394/06/18 ایران، اصفهان
6The structural and rheological characteristics of Pistacia Lentiscus oleoresin (Iranian mastic gum) as a novel native hydrocolloidThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
7A review on Sage seed gumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
8بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و بیولوژیکی شیر در برابر تابش uv با استفاده از بسته بندی اصلاح شدهبیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1393/06/08
9بررسی رفتار رئولوژیکی شیره خرما و انگور در دماهای مختلف و نقش تغذیه ای آنهمایش میان وعده های غذایی1393/02/10

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی پارامترهای موثر بر فراوری زیتون سیاه و بررسی ویژگیهای حسی و تغذیه ای آنمهناز عطاالهی اشکوردکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1403/03/23استاد راهنما
2تولید میکروکپسول با پوسته کمپلکس پروتئین-پلی ساکارید با روش کواسرواسیون: مشخصه یابی و رهایش عامل داروییفائزه اردستانیدکتری PhDدانشگاه سمنان1402/07/25استاد مشاور
3بررسی اثر همزمان اینولین و کفیران بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، رئولوژیکی و ریزساختاری پنیر موزارلای کم چربناصر مقیسهدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1402/06/29استاد مشاور
4اثر پروتئین سبوس برنج بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی دسر لبنی فراسودمندعاطفه محمدیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1401/07/26استاد راهنما
5بررسی اثر دی‌اکسید‌کربن فوق بحرانی و جریان پالس الکتریک بر میزان استخراج لیکوپن گوجه فرنگی و مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و رئولوژیکی امولسیون‌ لیکوپن تحت تاثیر امواج فراصوتسبا بلقیسیدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1399/04/31استاد مشاور
6نقش فرایند دهانی در درک حسی پوپای شکلات‌ تلخ تحت تاثیر توزیع اندازه ذرات و نوع شیرین‌کنندهمریم کیومرثیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1399/02/16استاد مشاور
7بررسی اثر شرایط تولید بر ‌‌خواص‌ رئولوژیکی، ‌حرارتی، ساختاری و ریزساختمانی نوار پیمنتوی باز‌سازی¬شده با آلژینات سدیم و صمغ دانه ریحانسید رضا موسویدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/12/14استاد راهنما
8بررسی ویژگی¬های رئولوژیکی، حرارتی و ساختاری کمپلکس کواسروات پروتئین سبوس برنج- صمغ دانه بزرک به‌منظور ریزپوشانی وانیلینالهام حسنونددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/06/31استاد راهنما
9بررسی اثر نشاسته با آمیلوز بالا بر خواص فیزیکوشیمیایی، بافتی و ساختاری کنسرو نودل زرد قلیایی با قابلیت اتصال عرضی با ترانس گلوتامیناز میکروبیلیدا شاهسونی مجرددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/11/18استاد راهنما
10بررسی استخوانزایی لاکتوفرین شیر شتر و تولید نانوحامل کمپلکس پروتئین آب پنیر- پکتینمعصومه راعیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/06/08استاد مشاور
11بهبود خواص عملکردی خامه قنادی با افزودن هیدروکلوئید بومی صمغ دانه ریحان از دیدگاه رئولوژیکی و ساختارینیلوفر بیگلریانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1395/06/31استاد راهنما
12بررسی برهم کنش های کمورئولوژی پروتئین سبوس برنج و پروتئین آب پنیر در بهبود خواص عملکردی خامه هم زدهآذین آتشزرکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1395/06/31استاد راهنما
13بررسی امکان کاهش گرفتگی غشاء با افزایش اغتشاش در جریان عرضی اولترافیلتراسیون با روش های فراصوت و حباب زاییمسعود هاشمی شهرکیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/05/01استاد راهنما
14بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، رئولوژیکی و حسی هلویریحانه شعبانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1394/11/25استاد مشاور
15تاثیر برخی قند ها و درجه حرارت بر ویژگی های محلول رقیق صمغ دانه ریحانسید الیاس میر ابوالحسنیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1394/06/29استاد مشاور
16بررسی برهم کنش پروتئین های آب پنیر با پروتئین سبوس برنج در سیستم مدل از دیدگاه رئولوژیکی، حرارتی و ساختمانیالناز واحدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1394/05/05استاد راهنما
17بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژل آلوئه ورای خشک شده با پیش تیمار فراصوت و اسمز با استفاده از هوای داغ و مقایسه با روش خشک کردن انجمادیافسانه حاتمی باویلکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1393/07/07استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions: Chapter 20 Improving Texture of Foods using Emerging Hydrocolloidsتألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1398/02/09
2دانش و صنعت آجیل و خشکبارتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/07/30

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show


تدریس در دوره/کارگاه
hide/show


بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه