بررسی اثر فراصوت بر کاهش آلودگی و ویژگی های فیزیکی پیاز زعفران و تعیین محتوای کروسین در کلاله های بدست آمده از القای امواج فراصوت بر پیازها

Investigation on the effect of ultrasound on reducing the contamination and physical properties of saffron corm, and determination of crocin content in the stigmas obtained by induction of ultrasound on corms


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بی بی مرضیه رضوی زاده , سید مهدی زیارت نیا

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 26000003
عنوان فارسی طرح بررسی اثر فراصوت بر کاهش آلودگی و ویژگی های فیزیکی پیاز زعفران و تعیین محتوای کروسین در کلاله های بدست آمده از القای امواج فراصوت بر پیازها
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1400/08/29
تاریخ خاتمه 1401/05/28

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی مرضیه رضوی زادهمجری
سید مهدی زیارت نیاناظر