جوهرهای هوشمند سبز بر پایه نانوفیبرکیتین و مواد گیاهی برای پایش فساد میگو

Green smart ink based on waste of chitin nanofibers and phytochemicals to monitor spoilage of shrimp


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: اسماء وردیان , محبوبه سرابی جماب

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 26000004
عنوان فارسی طرح جوهرهای هوشمند سبز بر پایه نانوفیبرکیتین و مواد گیاهی برای پایش فساد میگو
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1400/08/22
تاریخ خاتمه 1402/02/21

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
اسماء وردیانمجری
محبوبه سرابی جمابهمکار