اسماء  وردیان

 فعالیت های پژوهشی

 

اسماء وردیان

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (6)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (35)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (10)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(5)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(5)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : اسماء وردیان دانشکده/محل خدمت : گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Asma Verdian آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : شیمی فیزیک تلفن تماس-محل کار : 35425337
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک :
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی فیزیکدکتری PhD1393دانشگاه فردوسی مشهد
شیمی فیزیککارشناس ارشد1389دانشگاه مازندران
شیمی محضکارشناس1386دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show


مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1نشانگر رنگی جدید بر پایه نانوفیبر سلولز به منظور پایش فساد گوشتISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1402152
2Surfactant-regularized liquid crystal aptasensor for optical monitoring of prostate-specific antigen: Appropriate for health care monitoringJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1402193 4.8
3Smart nano-inks based on natural food colorant for screen-printing of dynamic shelf life of shrimpJCRFOOD CHEMISTRY1402447 8.8
4Recent Advances in Aptasensing Strategies for Monitoring Phycotoxins: Promising for Food SafetyJCRBiosensors.14011315.743
5Quantitative analysis of molecular interactions between erythrosine B and cationic surfactants: liquid crystal-based sensor design for the efficient determination of erythrosine BJCRLIQUID CRYSTALS1401 2.676
6An ultra-sensitive dual-responsive aptasensor with combination of liquid crystal and intercalating dye molecules: A food toxin case studyJCRFOOD CHEMISTRY1401381 7.514
7Detection of Okadaic Acid Using a Liquid Crystal-Based Aptasensor by Exploiting the Signal Enhancement Effect of Gold NanoparticlesscopusBiosensors and Bioelectronics: X140111
8Design of a Liquid Crystal-Based Sensor for Ultrasensitive Detection of Sunset YellowJCRFood Analytical Methods14011563.498
9Selective Ligand-Doped Liquid Crystal-Based Sensing Platform for Detection of ClO– Ions in Aqueous MediaJCRACS Omega14017404.132
10Selective ligand-doped liquid crystal-based sensor for detection of ferric cationJCRLIQUID CRYSTALS1401 2.676
11Polyphenol-loaded bacterial cellulose nanofiber as a green indicator for fish spoilageJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1401224 8.025
12A novel liquid crystal assay based on aptazyme-assisted bioprobe for ultra-sensitive monitoring of lead ionJCRSENSORS AND ACTUATORS B-CHEMICAL1401375 9.221
13A label-free liquid crystal-assisted aptasensor for trace level detection of tobramycin in milk and chicken egg samplesJCRANALYTICA CHIMICA ACTA14011236 6.911
14Attomolar analyte sensing technique for detection of Pb2+ and Hg2+ ions based on liquid crystalJCRTALANTA1401253 6.556
15Liquid crystal-based biosensors as lab-on-chip tools: Promising for future on-site detection test kitsJCRTRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY1400142 9.801
16A Novel Liquid Crystal-based Aptasensor for Ultra-Low Detection of Ochratoxin A using a -Shaped DNA Structure: Promising for Future On-Site Detection Test StripsJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1400191 10.257
17Development of a novel liquid crystal Apta-sensing platform using P-shape molecular switchJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1400199 10.618
18A Cationic Surfactant-Decorated Liquid Crystal-Based Sensor for Sensitive Detection of Quinoline YellowJCRScientific Reports140011 4.379
19Equipment-free and visual detection of Pb2+ ion based on curcumin-modified bacterial cellulose nanofiberJCRJournal of the Iranian Chemical Society14001912.271
20The investigation of the G-quadruplex aptamer selectivity to Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and density functional theory studyscopusJournal of Biomolecular Structure and Dynamics13993812
21Aptasensors as promising new tools in bisphenol A detection - An invisible pollution in food and environmentJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1399155 3.594
22A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ionsJCRANALYTICAL BIOCHEMISTRY1399597 2.877
23Temperature and molecular crowding effects on the sensitivity of T30695 aptamer toward Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and experimental studyJCRMOLECULAR SIMULATION13994681.782
24An ultrasensitive platform for PCB77 detection: New strategy for liquid crystal-based aptasensor fabricationJCRJOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS1399402 9.038
25مطالعه ویژگی های کیفی، آلودگی های میکروبی، فلزات سنگین و میزان سموم در انواع مختلف برنج های تولید داخل و وارداتیISCبهداشت مواد غذایی139910
26Recent advances in computational methods for biosensor designJCRBIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING139911824.002
27Recent progress in the development of recognition bioelements for polychlorinated biphenyls detection: Antibodies and aptamersJCRTALANTA1398202 4.244
28A simple paper-based aptasensor for ultrasensitive detection of lead (II) ionJCRANALYTICA CHIMICA ACTA13981071 5.123
29Theoretical design and experimental study of new aptamers with the improved target-affinity: New insights into the Pb2+-specific aptamers as a case studyJCRJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS1398289 4.561
30Design of a liquid crystal-based aptasensing platform for ultrasensitive detection of tetracyclineJCRTALANTA1398206 4.916
31Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensorsJCRBiosensors & Bioelectronics1397116 7.78
32Aptasensors as the Future of Antibiotics Test Kits-A Case Study of the Aptamer Application in the Chloramphenicol DetectionJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1397122 8.173
33Detection of chloramphenicol using a novel apta-sensing platform based on aptamer terminal-lock in milk samplesJCRANALYTICA CHIMICA ACTA13971039 5.123
34Apta-nanosensors for detection and quantitative determination of acetamiprid – A pesticide residue in food and environmentJCRTALANTA1396176 4.224
35A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7سایرAdvanced Materials Letters139659

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Application of Sensors and Biosensors in Food Safety and Quality Controlاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
2مروری بر کاربرد زنونوکلئوتید اسیدها به عنوان یک ترکیب آنالوگ آپتامر در طراحی و ساخت آپتاحسگرهای زیستیاولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
3مطالعه تطبیقی قوانین، استانداردها و نظامهای کنترل کیفی مرتبط به برنجهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/19ایرانمشهد
4ارزیابی ایمنی و شناسایی سالمونلا در مواد غذایی: مقایسه روش های مرسوم و نانو آپتاحسگرهاهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
5پایش تولید برنج طیب، از مزرعه تا مصرفهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
6The Investigation of the T30695 Aptamer Selectivity toward Pb2+ Ion: A Molecular Dynamic Simulation Study15th CBC Conference on Biophysical Chemistry1397/08/01ایرانگرگان
7A novel enzymatic biosensor for the determination of MethanolThe 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology1397/02/05ایرانساری
8Methanol detection in some Iranian herbal-distillates using gas chromatographyThe 2nd International Congress and the 25th National Congress of Food Science and Technology1397/02/05ایرانساری
9Recent advances in DNA-based biosensor for rapid halal authentication1 international Halal conference1396/09/22ایرانمشهد
10The Potential of aptamer-based biosensor for determination of glutenThe 1st ' Nutrition: from Laboratory Research to Clinical Studies' (NLRCS)1396/06/15ایرانمشهد

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1مطالعه برهمکنش رنگ سان ست یلو و سورفاکتانت CTAB به منظور کاربرد در حسگرکریستال مایعطیبه عسکریکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1400/10/12استاد مشاور
2طراحی و ساخت آپتاسنسور رنگ سنج با بهره گیری از نانوذرات طلا به منظور تشخیص pcb77محدثه حیدریکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1398/06/27استاد مشاور
3طراحی، ساخت و مطالعه شیمی فیزیکی نانوحسگر جدید بر پایه آپتامر جهت تشخیص همزمان یونهای سرب و جیوهزهرا خوش بیندکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1398/06/10استاد مشاور
4طراحی نانوآپتاسنسور شناساگر آنتی بیوتیک کلرامفنیکل در نمونه-های شیر و بررسی بیوشیمی فیزیکی اتصالمحبوبه جاویدی صرافان مشهدکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1396/11/18استاد مشاور
5طراحی آپتاحسگر کریستال مایع و ارزیابی اثر تقویت سیگنال با روش تکثیر هم دمای دایره ای چرخان جهت تشخیص سالمونلا تیفی موریوم در مواد غذاییعطیه مهرزاددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Aptamers for Food Applications Safety, Authenticity, and Integrity: Chapter 5 - Aptamer-based analysis of heavy metal ionsتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1402/03/06

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع
1جوهر حساس به pH با قابلیت چاپ تاریخ انقضای دینامیک میگو1099361402/07/15

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1ایمنی غذایی2دکترا1401دوم
2ایمنی غذایی2دکترا1400اول
3ایمنی غذایی2دکترا1399دوم
4ایمنی غذایی2دکترا1398اول
5کنترل فرآیند در مهندسی مواد غذایی2دکترا1396دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه