محبوبه  سرابی جماب

 فعالیت های پژوهشی

 

محبوبه سرابی جماب

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (26)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (48)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (19)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(13)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(2)
تدریس
تدریس(4)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(3)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محبوبه سرابی جماب دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mahboobe Sarabi-Jamab آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425395
مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیک : m.sarabi@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییدکتری PhD1391دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس ارشد1381تربیت مدرس تهران
علوم و صنایع غذاییکارشناس1379دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1تدوین ره نگاشت جیره عملیاتی نیروهای مسلح در افق 5 سالههمکار1399/09/231400/03/23
2طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیبمجری1397/06/141398/12/13
3تولید پودر فوری نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه زرشکمجری1397/05/091398/12/14
4بهینه یابی شرایط تخمیر جهت بهبود خصوصیات رئولوژیکی، ارگانولپتیکی و تغذیه ‏ای نان بربری بر پایه آرد کامل (جو، گندم و گندم جوانه‏ زده)ناظر1397/03/051399/03/17
5ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونهمکار1396/10/131398/06/26
6بهینه سازی استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه نوروزک و بررسی خواص ضد میکروبی عصاره و نانوکپسول عصاره حاصل بر ماندگاری محصول گوشتیمجری1395/11/041397/12/25
7بهینه یابی شرایط تولید نبات فراسودمند حاوی سویه پروبیوتیکناظر1395/10/151397/09/17
8بررسی و شناسایی جدایه های لاکتیکی غالب خمیر ترش و اثر تخمیر کنترل شده بر تولید اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی و خصوصیات کیفی نانناظر1395/08/091397/08/02
9بهینه سازی تولید بتاگلوکان از قارچ صدفی Pleurotus ostreatus در فرمانتور و کاربرد آن در تولید ماست فراسودمند و کم چربهمکار1395/03/261398/12/29
10کاهش افت وزنی قارچ دکمه ای طی فرایند آنزیم بری با استفاده از پیش تیمار تحت خلاء و بهینه سازی فرایندمجری1395/02/221397/01/21
11بهینه‌سازی شناسائی و اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های میکروبی زعفرانهمکار1394/12/191397/10/22
12پایش و کنترل عوامل میکروبی ایجاد کننده تلخی و بادکردگی در دوغ پاستوریزهمجری1394/07/011396/06/31
13ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپریمجری1393/11/051396/02/05
14بهینه یابی فرایند تولید و فرمولاسیون شکلات کم کالری کاهنده استرس حاوی سویه پروبیوتیکناظر1393/08/011395/05/11
15استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغمجری1393/06/251395/07/01
16کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی در بستر ثابتمجری1393/05/201395/05/19
17ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسیمجری1393/02/051395/08/05
18بررسی امکان تولید و ارزیابی اجزای زیست فعال، خواص فیزیکوشیمیایی و فرح بخشی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضویمجری1392/08/101393/11/26
19بررسی توده های بومی کاسنی، استخراج اینولین و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آنناظر1392/05/201394/09/05
20بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلولهمکار1392/02/011394/07/12
21بررسی امکان تولید فیلم‌های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذاییمجری1392/02/011393/06/15
22بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بر میزان جذب آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیکمجری1391/10/201392/10/25
23بررسی جایگاه فرآورده های غذایی فراسودمند در کشور و ارائه راهکار در صنایع هدف استان خراسان رضویناظر1391/10/011393/02/01
24تولید آزمایشگاهی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضویمجری1391/09/251392/01/25
25انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعتهمجری1390/12/151391/05/15
26بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روشهای مولکولیهمکار1389/11/051391/06/25

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان درجه علمی نشریه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Nano-encapsulation of pomegranate peel extract and evaluation of its antimicrobial properties on coated chicken meatISIFood bioscience140043 4.24
2جداسازی و شناسایی کپکهای مولد فساد در دوغ ایرانی بر پایه روشهای مورفولوژیکی و مولکولیعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران140018117
3Diversity of Yeast Microbiota in Spoiled Iranian Doogh and Effects of Kluyveromyces marxianus on its Protein ProfilesscopusApplied Food Biotechnology140091
4Optimization of Gamma Aminobutyric Acid Production Using High Pressure Processing (HPP) by Lactobacillus brevis PML1JCRBiomed Research International1400202285407363.411
5Evaluation of Spoilage-Related Bacterial Diversity of Iranian Doogh by Biochemical And Molecular TechniquesscopusProceedings of the National Academy of Sciences, India. Section B1400914
6شناسایی گاما آمینوبوتیریک اسید تولیدشده توسط باکتری لاکتوباسیلوس برویس PML1 به روش کروماتوگرافی لایه نازک در محیط کشت حاوی مونوسدیم گلوتاماتISCعلوم و صنایع غذایی ایران140018120
7ایجاد سامانه‌های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران139917101
8تولید نانوکپسول حاوی عصاره برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) و بررسی اثر عصاره و نانوکپسول حاوی عصاره بر ویژگیهای میکروبی کالباس طی دوره نگهداریعلمی- پژوهشیعلوم تغذیه و صنایع غذایی ایران1399152
9Microencapsulation of probiotics in multi-polysaccharide microcapsules by electro-hydrodynamic atomization and incorporation into ice-cream formulationISIFood Structure139925 3.064
10بهینه سازی استخراج عصارۀ حاوی ترکیبات ضدمیکروبی برگ گیاه نوروزک ( Salvia leriifolia ) با استفاده از روش سطح پاسخ ( RSM )علمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139992
11بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیۀ زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه های موناسکوس پورپورئوسعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139993
12بررسی مقایسه ای اثر بازدارندگی و کشندگی عصاره برگ گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) حاصل از روشهای استخراج متداول با حلال و سیال فوق داغ بر برخی از میکروارگانیسمهای مواد غذاییعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران139917108
13شناسایی نقاط بحرانی در خط تولید دوغ پاستوریزه و ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل آلودگی های میکروبیعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13981690
14Extraction Efficiency of β-D-glucan from Waste Part of Bottom Mushroom (Agaricus bisprous) and its Ability to Adsorb Aflatoxin B1علمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139884
15Effects of Natamycin and Temperature on the Microbial Population of Doogh during the Shelf Lifeعلمی- پژوهشیJOURNAL OF NUTRITION FASTING AND HEALTH139874
16Double layer co-encapsulation of probiotics and prebiotics by electrohydrodynamic atomizationISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1398110 3.129
17Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat-treated Saccharomyces cerevisiaeISIJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE13989992.379
18The use of Saccharomyces cerevisiae immobilized on activated alumina, and alumina silicate beads for the reduction of Aflatoxin M1 in vitroISIJOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION13974321.288
19Unpurified Gelidium-extracted carbohydrate-rich fractions improve probiotic protection during storageISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 2.329
20Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on Perlite Beads for the Decontamination of Aflatoxin M1 in MilkISIJournal of Food Science13978372.018
21Agarose-based freeze-dried capsules prepared by the oil-induced biphasic hydrogel particle formation approach for the protection of sensitive probiotic bacteriaISIFOOD HYDROCOLLOIDS139787 5.089
22Comparison of Two Methods of Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) PeelsISIJournal of Agricultural Science and Technology139720 0.89
23ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی درون پوشانی شده با آلژینات سدیم و سیلیسعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13971580
24کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط invitro با استفاده از تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلوماسیلیکاتعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13971580
25Preparation and Characterization of Herbicide Mecoprop Imprinted Polymer and Its Application as a Selective Sorbent in Water SampleISIBULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY139710151.48
26بررسی تأثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی های بافت و رنگ گوشت سینه مرغعلمی- پژوهشیفناوری های نوین غذایی139754
27Electro-encapsulation of Lactobacillus casei in high-resistant capsules of whey protein containing transglutaminase enzymeISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1397102 3.129
28ساخت فیلم قالب گیری شده مولکولی به روش الکتروریسی و بررسی کارایی آن در حذف آفت کش مکوپروپ از محیط آبیعلمی- پژوهشیپژوهش های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر139723
29Principles of electrospraying: A new approach in protection of bioactive compounds in foodsISICRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION139758146.015
30تأثیرنوع مالتودکسترین برپایه معادل دکستروز و دمای هوای ورودی بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی پودر میوه زرشک تولید شده به روش خشک کردن پاششیISCپژوهش های صنایع غذایی1397284
31قارچها منابع با ارزش بتاگلوکانهای زیست فعالISCمجله ایمنی زیستی1396103
32بررسی تاثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات فنولی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره پوست انارعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13961465
33مروری بر آلرژیهای غذایی و روشهای نوین شناسایی آنها در موادغذاییعلمی- ترویجیمجله ایمنی زیستی1396104
34استفاده از فناوری نانو به منظور شناسایی باکتریهای بیماریزا و توکسینها درمواد غذاییعلمی- ترویجیمجله ایمنی زیستی1396103
35بررسی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تأثیر غلظت پلیمر و ولتاژ فرایند الکتروپاشش بر ویژگی‌های فیزیکی ذراتعلمی- پژوهشیفناوری های نوین غذایی1396416
36Electrospray-assisted drying of live probiotics in acacia gum microparticles matrixISICARBOHYDRATE POLYMERS1396183 4.811
37بررسی قابلیت Bifidobacterium bifidum در جذب آفلاتوکسین M1 از ماست پروبیوتیکعلمی- پژوهشیپژوهش های صنایع غذایی1396227
38Electrospray assisted fabrication of hydrogel microcapsules by single- and double-stage procedures for encapsulation of probioticsISIFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1395102 2.687
39Phenolic compounds and antimicrobial properties of pomegranate (Punica granatum) peel extractsعلمی- پژوهشیInternational Journal of Biological, Biomolecular, Agricultural, Food and Biotechnological Engineering13951010
40بررسی اثر لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیکعلمی- پژوهشیمجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1395245
41Effect of Storage Time and Concentration of Aflatoxin M1 on Toxin Binding Capacity of L. acidophilus in Fermented milk ProductISIJournal of Agricultural Science and Technology13951818
42ایمپرینت مولکولی و کاربردهای آن در آنالیز نمونه های غذاییعلمی- پژوهشیعلوم و صنایع غذایی ایران13951361
43Development of antioxidant active films containing sodium ascorbate (SA) and ethylene vinyl alcohol (EVOH) to extend the shelf life of peanutISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE13955341.241
44تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط in vitroعلمی- پژوهشیپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139553
45Evaluation of Lactobacillus rhamnosus viability effect on reduction of aflatoxin M1 in probiotic yogurtعلمی- پژوهشیBioTechnology An Indian Journal13942410
46جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی های مورفولوژیکی و مولکولیعلمی- پژوهشیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394111
47بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کاهش آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه‌سازی شده معده انسانعلمی- پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1393310
48مطالعه آلودگی کشمش‌های تولیدی در استان خراسان رضوی به قارچ‌های مولد آفلاتوکسینعلمی- پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران139219

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Detoxification of mycotoxins by immobilized probiotic cellsThe 8th Asia-Pacific Probiotics Symposium 2021 (APPW2021)1400/09/15استرالیاملبورن
2Isolation and Identification of Lactobacillus sanfranciscensis as a Probiotic from Kombucha SCOBYThe 8th Asia-Pacific Probiotics Symposium 2021 (APPW2021)1400/09/15استرالیاملبورن
3زعفران از مزرعه تا سفره: چالش ها و راهکارهاششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
4نقش حدود و حقوق شرعی، قانونی و عمومی در زنجیره تولید زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
5رابطه حلال با طیب در زنجیره تولید زعفراندومین کنگره ملی غذای حلال1400/06/10ایرانتهران
6مروری بر آلودگی های میکروبی زعفران (Crocus Sativus L) و ارائه راهکارهای کنترل آنهمایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه1398/09/21ایرانتهران
7Synergistic Antibacterial Effect of Zinc oxide-based (ZnO) nanoflouid containing Mixture of Thymus daenensis and Ziziphora tenuior Essential Oils against foodborne pathogenesThe 2nd International Conferences on Medicinal Plant, Organic Farming, Natural and Medicinal Materials1397/12/22ایرانمشهد
8Effect of maltodextrin type and inlet air temperature on some physicochemical properties of spray dried barberry powder2ND International Congress on Food Science and Technology1397/02/08ایرانساری
9A review of the ability to absorb various fungal toxins using β-D glucan extracted from various sources2ND International Congress on Food Science and Technology1397/02/07ایرانساری
10Phenolic Compounds and Antimicrobial Properties of Pomegranate (Punica granatum) Peel ExtractsWorld Academy of Science, Engineering and Technology, WASET1395/09/19فرانسهپاریس
11پپتیدهای تلخ: تولید و خواص زیست فعالی، عملکردی و حسی آن ها در محصولات لبنیاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395/07/27ایرانتهران
12اصول و روش های درون پوشانی پروبیوتیک هااولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395/07/27ایرانتهران
13غذاهای عملگرای پروبیوتیکاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1395/07/27ایرانتهران
14عوامل موثر بر زنده مانی پروبیوتیک ها طی فرآوری و نگهداری مواد غذاییاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395/07/27ایرانتهران
15بررسی اثر نوشیدنی گیاهی بر پایه حدیث رضوی بر میزان فاکتور BDNF پلاسمای خونبیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایران1394/08/20ایرانقوچان
16بررسی روش های حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین در مواد غذاییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی1394/06/18ایراناصفهان
17بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، ارگانولپتیکی و میکروبی نوشیدنی گیاهی مبتنی بر مویز و عصاره‌گیاهان داروییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی1394/06/18ایراناصفهان
18Electrospinning: a novel route toward symbiotic production14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11جمهوری چکپراگ
19تعیین تقلبات غذایی با استفاده از تکنیک الایزابیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1392/06/07ایرانشیراز

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1طراحی فرمول تغذیه روده ای کودکان و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمایی و میکروبی فرمول تهیه شدهبهنام بهرامیانکارشناس ارشددانشگاه علوم پزشکی مشهد1400/10/05استاد مشاور
2پایش میکروارگانیسم های مولد تلخی و ارزیابی پروفایل پپتیدهای تلخ موجود در دوغ تلخمژگان یزدیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1400/09/23استاد راهنما
3بهینه‌سازی میزان تولید گاما آمینو بوتیریک اسید توسط باکتری Lactobacillus brevis PML1 تحت تنش فشار بالا (HPP) به روش سطح پاسخ (RSM)عاطفه غفوریانکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1400/06/21استاد مشاور
4بررسی خاصیت ضد میکروبی نانوامولسیون عصاره گیاه هوفاریقون بر ماندگاری پنیر سفیدسپیده تبریزیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1399/08/15استاد مشاور
5: بررسی اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae (PTCC 5052) به دو شکل تیمارنشده و تیمار شده بر میزان سیترینین تولید شده توسط کپک Monascus purpureus (PTCC 5303)هدیه داوودی مقدمدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1398/06/27استاد مشاور
6سنتز پلیمر قالب گیری شده مکوپروپ و بررسی عملکرد آن در جداسازی فنوکسی اسیدهاالهه منصوریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/22استاد راهنما
7ریزپوشانی لاکتوباسیلوس کازئی در شبکه‌های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی و بررسی اثر آن بر زنده‌مانی باکتریعلی آل حسینیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/15استاد راهنما
8کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی بر ذرات سرامیکمرجان فروغیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/07/16استاد راهنما
9اثر سه گونه باکتری های لاکتوباسیلوس بر آفلاتوکسین M1 استخراجی از شیر آلوده در مدل شبیه سازی شده معده و روده انسانفرناز زکی خانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز1397/06/18استاد مشاور
10ریزپوشانی باکتریهای پروبیوتیک با صمغ عربی، اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکتروپاشش و بررسی اثر آن بر زندهمانی باکتریهاداوود زعیمدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/12/14استاد راهنما
11استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از پوست انار با روش های نوین و ارزیابی اثر نانو عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغپریا رهنموندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/12/06استاد راهنما
12امکان ریزپوشانی پروبیوتیک ها با سیلیسفرزانه ضیائیانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1395/07/07استاد مشاور
13بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کاهش آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیکنسیم ادیب پورکارشناس ارشددانشگاه صنعتی اصفهان1393/03/27استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1اکولوژی میکروبی: اکوسیستم های غذاییتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1398/01/31
2دانش و صنعت آجیل و خشکبارتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/07/30

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1روش های نوین شناسایی میکروب2دکترا1400اول
2روش های نوین شناسایی میکروبی در مواد غذایی2دکترا1399اول
3روش های نوین شناسایی میکروبی در مواد غذایی2دکترا1398اول
4روش های نوین شناسایی میکروبی در مواد غذایی2دکترا1397اول

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1ایمونولوژی و کاربرد آن در شناسایی میکروارگانیسم ها در مواد غذاییموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1400/10/221400/10/22
2روش های شناسایی کیفی و کمی پروبیوتیک ها با رویکرد معرفی روش فلوسیتومتریموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1399/12/051399/12/06
3آشنایی با نشان طیب فرآورده های غذایی و سامانه کیفیت طیبدانشگاه فردوسی مشهد1399/09/261399/09/26

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه