محبوبه  سرابی جماب

 فعاليت هاي پژوهشي

 

محبوبه سرابی جماب

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (26)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (27)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (6)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(8)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(1)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : محبوبه سرابی جماب پايه علمي : 6
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Mahboobe Sarabi-Jamab آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1356 نوع استخدام : رسمی آزمایشی
جنسيت : زن دانشکده/محل خدمت : گروه زیست فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : علوم و صنایع غذایی - میکروبیولوژی مواد غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425395
مرتبه علمي : دانشیار پست الکترونيک : m.sarabi@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غذاییکارشناس1379دانشگاه فردوسی مشهد
علوم و صنایع غذاییکارشناس ارشد1381تربیت مدرس تهران
علوم و صنایع غذاییدکتری PhD1391دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1391/09/01

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالی همکار
2بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روشهای مولکولی همکار191389/11/051391/05/05
3انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع پودرهای نوشیدنی الکترولیتی و غیرالکترولیتی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته مجری51390/12/151391/05/15
4تولید آزمایشگاهی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضوی مجری41391/09/251392/01/25
5بررسی جایگاه فرآورده های غذایی فراسودمند در کشور و ارائه راهکار در صنایع هدف استان خراسان رضوی ناظر121391/10/011392/10/01
6بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس، لاکتوباسیلوس رامنوسوس و بیفیدوباکتریوم بر میزان جذب آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیک مجری121391/10/201392/10/20
7بررسی امکان تولید فیلم‌های پلیمری فعال گیرنده اکسیژن بر پایه نمک فلزی آسکوربات و اتیلن وینیل الکل جهت بسته بندی مواد غذایی مجری161392/02/011393/06/01
8بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلول همکار291392/02/011394/02/01
9بررسی توده های بومی کاسنی، استخراج اینولین و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آن ناظر271392/05/201394/05/20
10بررسی امکان تولید و ارزیابی اجزای زیست فعال، خواص فیزیکوشیمیایی و فرح بخشی نوشیدنی گیاهی بر مبنای حدیث رضوی مجری151392/08/101393/08/10
11ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسی مجری301393/02/051395/02/05
12کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی در بستر ثابت مجری241393/05/201395/05/20
13استخراج عصاره پوست انار با روش های نوین و ارزیابی تأثیر ضد میکروبی پوشش حاوی نانوذرات عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغ مجری241393/06/251395/06/25
14بهینه یابی فرایند تولید و فرمولاسیون شکلات کم کالری کاهنده استرس حاوی سویه پروبیوتیک ناظر211393/08/011395/01/31
15ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپری مجری271393/11/051395/11/05
16پایش و کنترل عوامل میکروبی ایجاد کننده تلخی و بادکردگی در دوغ پاستوریزه مجری241394/07/011396/06/31
17بهینه‌سازی شناسائی و اندازه‌گیری میزان آلاینده‌های میکروبی زعفران همکار241394/12/191396/12/18
18کاهش افت وزنی قارچ دکمه ای طی فرایند آنزیم بری با استفاده از پیش تیمار تحت خلاء و بهینه سازی فرایند مجری231395/02/221396/08/21
19بهینه سازی تولید بتاگلوکان از قارچ صدفی Pleurotus ostreatus در فرمانتور و کاربرد آن در تولید ماست فراسودمند و کم چرب همکار181395/03/261396/09/25
20بررسی و شناسایی جدایه های لاکتیکی غالب خمیر ترش و اثر تخمیر کنترل شده بر تولید اگزوپلی ساکاریدهای میکروبی و خصوصیات کیفی نان ناظر231395/08/091397/07/08
21بهینه یابی شرایط تولید نبات فراسودمند حاوی سویه پروبیوتیک ناظر181395/10/151397/04/14
22بهینه سازی استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از برگ گیاه نوروزک و بررسی خواص ضد میکروبی عصاره و نانوکپسول عصاره حاصل بر ماندگاری محصول گوشتی مجری181395/11/041397/05/03
23تولید پودر فوری نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه زرشک مجری181396/05/311397/11/29
24ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتون همکار181396/10/131398/04/12
25بهینه یابی شرایط تخمیر جهت بهبود خصوصیات رئولوژیکی، ارگانولپتیکی و تغذیه‏ای نان بربری برپایه آرد کامل (جو، گندم و گندم جوانه‏زده) ناظر191397/03/051398/10/04
26طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیب مجری61397/06/141397/12/13

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1مطالعه آلودگی کشمش‌های تولیدی در استان خراسان رضوی به قارچ‌های مولد آفلاتوکسینعلمی پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران139219 تایید نهایی
2بررسی اثر لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کاهش آفلاتوکسین M1 در مدل شبیه‌سازی شده معده انسانعلمی پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1393310 تایید نهایی
3جداسازی و شناسایی فلور قارچی کشمش های عمده خراسان رضوی بر پایه ویژگی های مورفولوژیکی و مولکولیعلمی پژوهشینشریه پژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1394111 تایید نهایی
4Evaluation of Lactobacillus rhamnosus viability effect on reduction of aflatoxin M1 in probiotic yogurtعلمی پژوهشیBioTechnology An Indian Journal13942410 تایید نهایی
5Electrospray assisted fabrication of hydrogel microcapsules by single- and double-stage procedures for encapsulation of probioticsISIFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1395102 2.687تایید نهایی
6ایمپرینت مولکولی و کاربردهای آن در آنالیز نمونه های غذاییعلمی پژوهشیفصلنامه علوم و صنایع غذایی13951361 تایید نهایی
7Development of antioxidant active films containing sodium ascorbate (SA) and ethylene vinyl alcohol (EVOH) to extend the shelf life of peanutISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE13955341.241تایید نهایی
8تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلومین جهت کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط in vitroISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139553 تایید نهایی
9بررسی اثر لاکتوباسیلوس رامنوسوس بر کاهش میزان آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیکعلمی پژوهشیمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام1395245 تایید نهایی
10Effect of Storage Time and Concentration of Aflatoxin M1 on Toxin Binding Capacity of L. acidophilus in Fermented milk ProductISIJournal of Agricultural Science and Technology13951818 تایید نهایی
11قارچها منابع با ارزش بتاگلوکانهای زیست فعالISCمجله ایمنی زیستی1396103 تایید نهایی
12بررسی تاثیر شرایط استخراج بر میزان ترکیبات فنولی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره پوست انارISCمجله علوم و صنایع غذایی ایران13961465 تایید نهایی
13بررسی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تأثیر غلظت پلیمر و ولتاژ فرایند الکتروپاشش بر ویژگی‌های فیزیکی ذراتISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی1396416 تایید نهایی
14Electrospray-assisted drying of live probiotics in acacia gum microparticles matrixISICARBOHYDRATE POLYMERS1396183 4.811تایید نهایی
15بررسی قابلیت Bifidobacterium bifidum در جذب آفلاتوکسین M1 از ماست پروبیوتیکعلمی پژوهشینشریه پژوهشهای صنایع غذایی1396227 تایید نهایی
16Unpurified Gelidium-extracted carbohydrate-rich fractions improve probiotic protection during storageISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 2.329تایید نهایی
17Immobilization of Saccharomyces cerevisiae on Perlite Beads for the Decontamination of Aflatoxin M1 in MilkISIJournal of Food Science13978372.018تایید نهایی
18Agarose-based freeze-dried capsules prepared by the oil-induced biphasic hydrogel particle formation approach for the protection of sensitive probiotic bacteriaISIFOOD HYDROCOLLOIDS139787 5.089تایید نهایی
19Comparison of Two Methods of Solvent Extraction of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) PeelsISIJournal of Agricultural Science and Technology139720 0.89تایید نهایی
20ارزیابی زنده مانی لاکتوباسیلوس کازئی درون پوشانی شده با آلژینات سدیم و سیلیسISCعلوم و صنایع غذایی13971580 تایید نهایی
21کاهش آفلاتوکسین M1 در شرایط invitro با استفاده از تثبیت مخمر ساکارومایسس سرویزیه بر سرامیک آلوماسیلیکاتعلمی پژوهشیعلوم و صنایع غذایی13971580 تایید نهایی
22Preparation and Characterization of Herbicide Mecoprop Imprinted Polymer and Its Application as a Selective Sorbent in Water SampleISIBULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY139710151.48تایید نهایی
23بررسی تأثیر پوشش آلژینات حاوی عصاره پوست انار بر ماندگاری و ویژگی های بافت و رنگ گوشت سینه مرغISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی139754 تایید نهایی
24Electro-encapsulation of Lactobacillus casei in high-resistant capsules of whey protein containing transglutaminase enzymeISILWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1397102 3.129تایید نهایی
25ساخت فیلم قالب گیری شده مولکولی به روش الکتروریسی و بررسی کارایی آن در حذف آفت کش مکوپروپ از محیط آبیISCپژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر139723 تایید نهایی
26Principles of electrospraying: A new approach in protection of bioactive compounds in foodsISICRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION139758146.015تایید نهایی
27تأثیرنوع مالتودکسترین برپایه معادل دکستروز و دمای هوای ورودی بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی پودر میوه زرشک تولید شده به روش خشک کردن پاششیISCنشریه پژوهشهای صنایع غذایی1397284 تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1بررسی روش های حذف بیولوژیکی آفلاتوکسین در مواد غذاییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییکنگره 1394/06/18ایراناصفهانتایید نهایی
2اصول و روش های درون پوشانی پروبیوتیک هااولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانکنگره 1395/07/27ایرانتهرانتایید نهایی
3Phenolic Compounds and Antimicrobial Properties of Pomegranate (Punica granatum) Peel ExtractsWorld Academy of Science, Engineering and Technology, WASETکنفرانس 1395/09/19فرانسهپاریستایید نهایی
4پپتیدهای تلخ: تولید و خواص زیست فعالی، عملکردی و حسی آن ها در محصولات لبنیاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایرانکنگره 1395/07/27ایرانتهرانتایید نهایی
5بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، ارگانولپتیکی و میکروبی نوشیدنی گیاهی مبتنی بر مویز و عصاره‌گیاهان داروییسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذاییکنگره 1394/06/18ایراناصفهانتایید نهایی
6بررسی اثر نوشیدنی گیاهی بر پایه حدیث رضوی بر میزان فاکتور BDNF پلاسمای خونبیست و سومین کنگره علوم و صنایع غذایی ایرانکنگره 1394/08/20ایرانقوچانتایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
106کاهش آفلاتوکسین شیر به روش تثبیت میکروبی بر ذرات سرامیک مرجان فروغیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
112استخراج عصاره حاوی ترکیبات ضد میکروبی از پوست انار با روش های نوین و ارزیابی اثر نانو عصاره تولیدی بر ماندگاری گوشت مرغپریا رهنموندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
113سنتز پلیمر قالب گیری شده مکوپروپ و بررسی عملکرد آن در جداسازی فنوکسی اسیدهاالهه منصوریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
115ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک با اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکترواسپری و بررسی اثر آن بر زنده مانی باکتری هاداوود زعیمدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
136پایش میکروارگانیسم های مولد تلخی و ارزیابی پروفایل پپتیدهای تلخ موجود در دوغ تلخمژگان یزدیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
147ریزپوشانی لاکتوباسیلوس کازئی در شبکه‌های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی و بررسی اثر آن بر زنده‌مانی باکتریعلی آل حسینیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
142بررسی اثر باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس بر کاهش آفلاتوکسین M1 در ماست پروبیوتیکنسیم ادیب پورکارشناس ارشددانشگاه صنعتی اصفهان1393/03/27استاد راهنما
146امکان ریزپوشانی پروبیوتیک ها با سیلیسفرزانه ضیائیانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1395/07/07استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1دانش و صنعت آجیل و خشکبارتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/07/30

اختراعات
hide/show


تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات
میکروبیولوژی مواد غذایی0

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات
انگلیسی

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات
تشخیص کمیت میکروارگانیسم ها بر اساس PCR رقابتیدانشگاه فردوسی مشهد
کلونینگ ژن و ترانسفورماسیون در باکتریهادانشگاه فردوسی مشهد
اندازه‌گیری بیان ژن و تشخیص کمی میکروارگانیسم‌ها بر اساس Real-time PCRدانشگاه فردوسی مشهد
استخراج DNA، PCR و الکتروفورزجهاد دانشگاهی مشهد
بانک های اطلاعات ژنی و طراحی پرایمردانشگاه فردوسی مشهد
اندازه‌گیری آفلاتوکسین B1 و G1 به روش HPLCمؤسسه اسراء شرق
نانوبیوتکنولوژی کاربردی در صنعت غذاشهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور
کاربرد نانوپوشش‌ها در صنعتشهرک فناوری صنایع غذایی و بیوتکنولوژی شمال شرق کشور
فناوری های نوین غیرحرارتی در صنایع غذاییجهاد دانشگاهی مشهد
نگارش مقاله علمی به زبان انگلیسیانجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه