طراحی، ساخت و مطالعه شیمی فیزیکی نانوحسگر جدید بر پایه آپتامر جهت تشخیص همزمان یونهای سرب و جیوه


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 170
عنوان فارسی پایان‌نامه طراحی، ساخت و مطالعه شیمی فیزیکی نانوحسگر جدید بر پایه آپتامر جهت تشخیص همزمان یونهای سرب و جیوه
عنوان لاتین پایان‌نامه design, prepare and physical chemistrystudy of a novel aptamer-based nanobiosensor for simultaneous detection of mercury and lead ions
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1395/04/07
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامه
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1اسماء وردیان استاد مشاور
2محمدرضا حسین دخت استاد راهنما
3محمدرضا بزرگمهر استاد مشاور
4محمد ایزدیار استاد راهنما

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensors
The Investigation of the T30695 Aptamer Selectivity toward Pb2+ Ion: A Molecular Dynamic Simulation Study
A simple paper-based aptasensor for ultrasensitive detection of lead (II) ion
Theoretical design and experimental study of new aptamers with the improved target-affinity: New insights into the Pb2+-specific aptamers as a case study
The investigation of the G-quadruplex aptamer selectivity to Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and density functional theory study
Temperature and molecular crowding effects on the sensitivity of T30695 aptamer toward Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and experimental study