محمدرضا  حسین دخت

 فعالیت های پژوهشی

 

محمدرضا حسین دخت

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (10)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (1)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(3)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : محمدرضا حسین دخت دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Mohammad Reza Housaindokht آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک : housain@um.ac.ir
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1The investigation of the G-quadruplex aptamer selectivity to Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and density functional theory studyscopusJournal of Biomolecular Structure and Dynamics13993812
2A low-cost paper-based aptasensor for simultaneous trace-level monitoring of mercury (II) and silver (I) ionsJCRANALYTICAL BIOCHEMISTRY1399597 2.877
3Temperature and molecular crowding effects on the sensitivity of T30695 aptamer toward Pb2+ ion: a joint molecular dynamics simulation and experimental studyJCRMOLECULAR SIMULATION13994681.782
4Recent advances in computational methods for biosensor designJCRBIOTECHNOLOGY AND BIOENGINEERING139911824.002
5A simple paper-based aptasensor for ultrasensitive detection of lead (II) ionJCRANALYTICA CHIMICA ACTA13981071 5.123
6Theoretical design and experimental study of new aptamers with the improved target-affinity: New insights into the Pb2+-specific aptamers as a case studyJCRJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS1398289 4.561
7Simultaneous detection and determination of mercury (II) and lead (II) ions through the achievement of novel functional nucleic acid-based biosensorsJCRBiosensors & Bioelectronics1397116 7.78
8Aptasensors as the Future of Antibiotics Test Kits-A Case Study of the Aptamer Application in the Chloramphenicol DetectionJCRBIOSENSORS & BIOELECTRONICS1397122 8.173
9Detection of chloramphenicol using a novel apta-sensing platform based on aptamer terminal-lock in milk samplesJCRANALYTICA CHIMICA ACTA13971039 5.123
10A sensitive electrochemical aptasensor based on single wall carbon nanotube modified screen printed electrode for detection of Escherichia coli O157:H7سایرAdvanced Materials Letters139659

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1The Investigation of the T30695 Aptamer Selectivity toward Pb2+ Ion: A Molecular Dynamic Simulation Study15th CBC Conference on Biophysical Chemistry1397/08/01ایرانگرگان

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1طراحی و ساخت آپتاسنسور رنگ سنج با بهره گیری از نانوذرات طلا به منظور تشخیص pcb77محدثه حیدریکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1398/06/27استاد راهنما
2طراحی، ساخت و مطالعه شیمی فیزیکی نانوحسگر جدید بر پایه آپتامر جهت تشخیص همزمان یونهای سرب و جیوهزهرا خوش بیندکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1398/06/10استاد راهنما
3طراحی نانوآپتاسنسور شناساگر آنتی بیوتیک کلرامفنیکل در نمونه-های شیر و بررسی بیوشیمی فیزیکی اتصالمحبوبه جاویدی صرافان مشهدکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1396/11/18استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه