زرین  اسحاقی

 فعالیت های پژوهشی

 

زرین اسحاقی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (13)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (1)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(6)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : زرین اسحاقی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Zarrin Es'haghi آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک : zarrin_eshaghi@yahoo.com
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Development of a Nanoparticle-Assisted Fabric Phase Sorptive Extraction Technique Coupled with High-Performance Liquid Chromatography for Sensitive Determination of Aflatoxins in Food SamplesscopusAnalytical and Bioanalytical Chemistry Research1402102
2Determination of bisphenol A in bottled mineral water and toy samples by nanoparticle-assisted fabric phase sorptive extraction (NFPSE) -high-performance liquid chromatographyISCIranian Journal of Analytical Chemistry1402101
3Solid/liquid phase microextraction of anticancer drug cisplatin by using a hollow fiber reinforced with multiwalled carbon nanotube- ion exchange polyurethane foam, and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometryISCIranian Journal of Analytical Chemistry1402101
4Selective determination of Cr(III) by modified carbon nanotube paste electrode: a potentiometric studyJCRJOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY14019753.709
5Co-culture of Monascus purpureus with Saccharomyces cerevisiae: A strategy for pigments increment and citrinin reductionscopusBiocatalysis and agricultural biotechnology140145
6The high levels of heavy metal accumulation in cultivated rice from the Tajan river basin: Health and ecological risk assessmentJCRCHEMOSPHERE1399245 5.108
7Graphene oxide/ layered double hydroxides@ sulfonated polyaniline: A sorbent for ultrasonic assisted dispersive solid phase extraction of phthalates in distilled herbal beveragesJCRJOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A13991625 4.049
8بررسی اثر مخمر ساکارومایسس سرویزیۀ زنده و تیمارشده با حرارت و اسید بر میزان سیترینین و رنگدانه های موناسکوس پورپورئوسscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139993
9Aflatoxins’ Clean-Up in Food Samples by Graphene Oxide–Polyvinyl Poly Pyrrolidone—Hollow Fiber Solid-Phase MicroextractionJCRCHROMATOGRAPHIA13983831.596
10Biological detoxification of Monascus purpureus pigments by heat-treated Saccharomyces cerevisiaeJCRJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE13989992.379
11Silicon influences growth and mycorrhizal responsiveness in strawberry plantsJCRPhysiology and Molecular Biology of Plants13972461.151
12Effect of silicon supplementation on growth and metabolism of strawberry plants at three developmental stagesJCRNew Zealand Journal of Crop and Horticultural Science13964620.411
13HPLC Determination of Hexythiazox in Food Samples by MISPE ExtractionJCRCHROMATOGRAPHIA13958031.402

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1استخراج جاذب فاز پارچه به کمک نانوذرات (NSFPSE) برای تعیین ترکیبات رنگهای آزو در فاضلاب صنعتیشانزدهمین همایش ملی شیمی پیام نور1399/06/29ایرانکرج

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی و کاربرد روش های سبز آماده سازی نمونه ماننداستفاده از مایعات یونی و حلال های سبز جهت سنجش فلزات سنگین در نمونه های مختلف غذایی، بیولوژیکی، خاک، آب، دارویی و کانی های معدنی به کمک روش اسپکتروسکوپیهاله اموری سرابیدکتری PhDدانشگاه پیام نور مشهد1402/04/13استاد راهنما
2کاربرد استخراج فاز پارچه با نانو جاذب جهت جداسازی و اندازه گیری ترکیبات آزو در پساب های واحد صنعتینیره رحیمیاندکتری PhDدانشگاه پیام نور مشهد1402/03/29استاد راهنما
3جداسازی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و برخی از داروهای با اهمیت با استفاده از نانوساختارهای هیدروکسید لایه دوگانه به عنوان جاذب، همراه با بکارگیری تکنیک های جدید میکرواستخراج و روشهای کروماتوگرافیمهدیه اتوکشدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1399/10/07استاد راهنما
4بررسی اثر مخمر Saccharomyces cerevisiae (PTCC 5052) به دو شکل تیمارنشده و تیمار شده بر میزان سیترینین تولید شده توسط کپک Monascus purpureus (PTCC 5303)هدیه داوودی مقدمدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1398/06/27استاد مشاور
5استخراج با جاذب توسط فاز پارچه (FPSE) جهت اندازه گیری زیرالنون در نمونه های غذایی همراه با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارساز فلورسانسنرجس بهزادی مقدمکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1398/04/10استاد راهنما
6پیش تغلیظ و تعیین مس،روی،آهن و منگنز در نمونه های مواد غذایی مختلف با استفاده از نانو کامپوزیت اکسید گرافن مغناطیسی اصلاح شده با پلی وینیل پیرولیدین قبل از طیف سنجی جذب اتمی شعله ایمحبوبه شمس زرمهریکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1396/06/25استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه