طراحی نانوآپتاسنسور شناساگر آنتی بیوتیک کلرامفنیکل در نمونه-های شیر و بررسی بیوشیمی فیزیکی اتصال


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 168
عنوان فارسی پایان‌نامه طراحی نانوآپتاسنسور شناساگر آنتی بیوتیک کلرامفنیکل در نمونه-های شیر و بررسی بیوشیمی فیزیکی اتصال
عنوان لاتین پایان‌نامه Design Nano-aptasensor Chloramphenicol antibiotic in milk samples and physical biochemistry review
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1396/03/23
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه کارشناس ارشد
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامهکلرامفنیکل یکی از متداولترین آنتی بیوتیک هایی است که به عنوان دارو در دامپزشکی جهت درمان و پیشگیری به کار می رود. با توجه به اینکه کلرامفنیکل قابل سوخت و ساز در بدن نمی باشد به طور غیر مستقیم وارد بدن انسان می شود و موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی می گردد. بنابراین تشخیص کلرامفنیکل جهت حفظ ایمنی و سلامت در صنایع غذایی مختلف حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش یک نانو سنسور حساس وانتخاب پذیر با به کار گیری یک آپتامر و یک آپتامر لینکر که مکمل دو قسمت انتهایی اپتامر اصلی است برای تشخیص کلرامفنیکل ارائه شده است. در این نانو سنسور تشخیص کلرامفنیکل مبتنی بر روش رنگ سنجی با به کار گیری نانو ذرات طلا می باشد . استفاده از آپتامر های بزرگ به دلیل همپوشانی همزمان تارگت و نانو ذرات طلا و در نتیجه کاهش حساسیت موجب شد تا اقدام به جدا کردن مناطقی خارج از محدوده اتصال از نوکلئوتید های مجاور شود. این کار اگر چه موجب بهبود حساسیت سیستم می شود اما بر روی انتخاب پذیری و اختصاصی بودن سنسور به یک نمونه مشخص تاثیر گذار است. از این رو در این پژوهش پیشنهاد شد که جهت آپتامر های بزرگ از یک لینکر به عنوان مهار کننده آپتامر جهت بر هم کنش میان آن و نانو ذرات طلا استفاده شود. در این حسگر زیستی در صورت وجود تارگت پوشانندگی نانو ذرات توسط لینکر صورت میگیرد. از انجاییکه لینکر به مراتب کوچکتر از آپتامر اصلی است حساسیت سیستم به خوبی حفظ شده و شناسایی تارگت منحصرا توسط آپتامر اصلی انجام می شود که انتخاب پذیری حسگر زیستی را به شکل قابل ملاحظه ای حفظ می کند. نتایج تجربی محدوده خطی nm 1/11-1 را برای تشخیص کلرامفنیکل با pM 11/3 LOD= در نمونه شیر نشان داده است . تعیین مقدار کلرامفنیکل در شیر با برخی روش های ارائه شده در گذشته مقایسه شد که نتایج قابل قبولی را بدست آورد. این روش می تواند برای تشخیص سایر آنتی بیوتیک ها در صنایع غذایی مختلف خصوصا در مواردی که با آپتامر های بزرگ سر و کار داریم مورد استفاده قرار بگیرد.
خلاصهکلرامفنیکل یکی از متداولترین آنتی بیوتیک هایی است که به عنوان دارو در دامپزشکی جهت درمان و پیشگیری به کار می رود. با توجه به اینکه کلرامفنیکل قابل سوخت و ساز در بدن نمی باشد به طور غیر مستقیم وارد بدن انسان می شود و موجب بروز بیماریها و عوارض متعددی می گردد. بنابراین تشخیص کلرامفنیکل جهت حفظ ایمنی و سلامت در صنایع غذایی مختلف حائز اهمیت می باشد. در این پژوهش یک نانو سنسور حساس وانتخاب پذیر با به کار گیری یک آپتامر و یک آپتامر لینکر که مکمل دو قسمت انتهایی اپتامر اصلی است برای تشخیص کلرامفنیکل ارائه شده است. در این نانو سنسور تشخیص کلرامفنیکل مبتنی بر روش رنگ سنجی با به کار گیری نانو ذرات طلا می باشد . استفاده از آپتامر های بزرگ به دلیل همپوشانی همزمان تارگت و نانو ذرات طلا و در نتیجه کاهش حساسیت موجب شد تا اقدام به جدا کردن مناطقی خارج از محدوده اتصال از نوکلئوتید های مجاور شود. این کار اگر چه موجب بهبود حساسیت سیستم می شود اما بر روی انتخاب پذیری و اختصاصی بودن سنسور به یک نمونه مشخص تاثیر گذار است. از این رو در این پژوهش پیشنهاد شد که جهت آپتامر های بزرگ از یک لینکر به عنوان مهار کننده آپتامر جهت بر هم کنش میان آن و نانو ذرات طلا استفاده شود. در این حسگر زیستی در صورت وجود تارگت پوشانندگی نانو ذرات توسط لینکر صورت میگیرد. از انجاییکه لینکر به مراتب کوچکتر از آپتامر اصلی است حساسیت سیستم به خوبی حفظ شده و شناسایی تارگت منحصرا توسط آپتامر اصلی انجام می شود که انتخاب پذیری حسگر زیستی را به شکل قابل ملاحظه ای حفظ می کند. نتایج تجربی محدوده خطی nm 1/11-1 را برای تشخیص کلرامفنیکل با pM 11/3 LOD= در نمونه شیر نشان داده است . تعیین مقدار کلرامفنیکل در شیر با برخی روش های ارائه شده در گذشته مقایسه شد که نتایج قابل قبولی را بدست آورد. این روش می تواند برای تشخیص سایر آنتی بیوتیک ها در صنایع غذایی مختلف خصوصا در مواردی که با آپتامر های بزرگ سر و کار داریم مورد استفاده قرار بگیرد.

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1اسماء وردیان استاد مشاور
2محمدرضا حسین دخت استاد راهنما
3بی بی مرضیه رضوی زاده استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Detection of chloramphenicol using a novel apta-sensing platform based on aptamer terminal-lock in milk samples