پریسا  جعفریان

 فعالیت های پژوهشی

 

پریسا جعفریان

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (9)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (1)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : پریسا جعفریان دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Parisa Jafarian آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Monitoring of pesticide and some metal residues in Mazafati date fruit cultivar and risk assessment to the healthJCRJOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS1401 4.52
2شناسایی ترکیبات شیمیایی تقطیرات حاصل از مرحله بوگیری روغن خام سویا با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)scopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400101
3Determination of vitamin E and β-sitosterol in vegetable oil wastes by graphene-based magnetic solid-phase extraction method coupled with GC-MSJCRJournal of Food Measurement and Characterization14001562.431
4Modelling and simulation of supercritical CO2 extraction of bioactive compounds from vegetable oil wasteJCRFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1399122 4.481
5Solid-phase extraction of phytosterols from rapeseed oil deodorizer distillates with magnetic graphene oxide nanocompositeJCRJournal of Experimental Nanoscience13991512.169
6Rapid Determination of Bioactive Lipid-type Materials of Rapeseed Oil Deodorizer Distillate by GC-MSscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139949
7Theoretical and experimental assessment of supercritical CO2 in the extraction of phytosterols from rapeseed oil deodorizer distillatesJCRJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1398269 3.625
8Quality Evaluation of Canola Oils and Deodorizer Distillate during Industrial ProcessingJCRJOURNAL OF THE CHEMICAL SOCIETY OF PAKISTAN13986410.393
9Extraction of phytosterols and tocopherols from rapeseed oil waste by supercritical CO2 plus co-solvent: A comparison with conventional solvent extractionscopusHeliyon139863

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Magnetic solid-phase extraction based on graphene nanocomposite for purification of vitamin E from vegetable oil waste2nd international conference on science and development of Nanotechnology1398/12/22گرجستانتفلیس

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه