بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روشهای مولکولی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مرضیه حسینی نژاد , معصومه مهربان , عبدالرضا باقری , محبوبه سرابی جماب

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 45089003
عنوان فارسی طرح بررسی امکان پایش آلودگی به قارچ های مولد اکراتوکسین در ارقام کشمش به روشهای مولکولی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1389/08/08
تاریخ شروع 1389/11/05
تاریخ خاتمه 1391/05/05

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مرضیه حسینی نژادمجری
معصومه مهربانمجری
عبدالرضا باقریناظر
محبوبه سرابی جمابهمکار