بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: عبداله ملافیلابی , سید حسن مرعشی , سید مهدی زیارت نیا , احمد بالندری , سمیه حیدری

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 44087001
عنوان فارسی طرح بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1388/01/19
تاریخ شروع 1388/08/04
تاریخ خاتمه 1390/02/04

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
عبداله ملافیلابیمجری
سید حسن مرعشیمجری
سید مهدی زیارت نیاناظر
احمد بالندریهمکار
سمیه حیدریهمکار