احمد  بالندری

 فعالیت های پژوهشی

 

احمد بالندری

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (22)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (12)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (41)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(0)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : احمد بالندری دانشکده/محل خدمت : گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Ahmad Balandari آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : زراعت - اکولوژی گیاهان زراعی تلفن تماس-محل کار : 35425391
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : A.Balandari@RIFST.AC.IR
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
زراعت-اکولوژی گیاهان زراعیدکتری PhD1390دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد
باغبانیکارشناس ارشد1370دانشگاه شیراز
علوم زراعیکارشناس1366دانشکده کشاورزی-دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1تولید پودر فوری نوشیدنی پروبیوتیک بر پایه زرشکمجری1397/05/091398/12/14
2توسعه باغ کلکسیون زرشک و تدوین اطلس آنمجری1396/11/241397/08/30
3طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیبهمکار1395/11/011399/08/24
4بررسی و مقایسه برخی از ترکیبات زیست فعال و مغذی دوازده توده بومی زرشک با تأکید بر خواص آنتی اکسیدانی آنهامجری1394/12/251396/02/24
5بررسی توده های بومی کاسنی، استخراج اینولین و امکان سنجی تولید ترکیبات فراسودمند از آنمجری1392/05/201394/09/05
6بررسی امکان تلاقی زرشک بی دانه و انواع ژنوتیپ های دانه دار، جوانه زنی بذور و تولید دانهالمجری1390/01/201392/05/29
7بررسی سیتوژنتیکی توده­های زرشک دانه­دار و بی­دانه استان­های خراسان و بررسی علل بی­دانگی زرشک زراعیهمکار1388/08/041390/10/04
8مطالعه برخی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و بررسی جنبه­های به زراعی کشت کاسنی در شرایط مشهدمجری1387/06/241390/07/24
9بررسی تأثیر عناصر پرمصرف و کم مصرف بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بیدانهمجری1383/10/071389/12/24
10بهینه سازی تولید و فراوری کشمشناظر1383/07/251386/04/25
11طرح جامع مطالعاتی اصلاح، بهبود و توسعه ی فناوری و فرایند زرشک و بسته بندی آنهمکار1382/06/121383/09/30
12ارزیابی خصوصیات اکوفیزیولوژیکی و تاریخ کشت چهار گیاه داروئی مهمناظر1378/12/201381/11/13
13تکنولوژی تولید بذر و تکثیر انبوه گیاه داروئیناظر1376/12/151377/12/15
14تولید و تکثیر گیاه رز هفت رنگ به روش کشت بافت گیاهیهمکار1376/08/201379/11/20
15تکثیر زیره سیاه بروش کشت درون شیشه‌ایهمکار1375/02/151378/06/27
16بررسی روشهای مناسب هرس و تربیت زرشک بیدانهمجری1375/01/051380/05/22
17شناسایی انواع و ایجاد باغ کلکسیون زرشکمجری1373/10/251378/11/24
18اثرات اسید جیبرلیک و اتفون بر خصوصیات میوه وسهولت برداشت زرشک بیدانهمجری1372/12/261374/02/31
19بررسی برداشت میوه زرشک با استفاده از اتفونمجری1370/08/011371/01/30
20اثر هورمون اکسین و آبیاری Mist بر ریشه زایی قلمه های برگدار زرشکهمکار1370/04/301371/05/01
21گرد آوری وبررسی خصوصیات بوتانیکی توده­های محلی زیره سبز ایرانمجری1369/09/211371/05/31
22سیستم کنترل آبیاری کم فشارناظر

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Effect of maltodextrin with different dextrose equivalents on the physicochemical properties of spray-dried barberry juice (Berberis vulgaris L.)JCRJOURNAL OF FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY-MYSORE14015972.701
2تأثیرنوع مالتودکسترین برپایه معادل دکستروز و دمای هوای ورودی بر ویژگیهای فیزیکی-شیمیایی پودر میوه زرشک تولید شده به روش خشک کردن پاششیISCپژوهش های صنایع غذایی1397284
3بررسی روش های مختلف جداسازی و خواص فیزیکو شیمیایی فراکسیون های با طول زنجیره مختلف اینولین حاصل از گیاه کاسنیISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139443
4خصوصیات ریخت شناسی و عملکرد ریشه در ژنوتیپ های بومی کاسنیSIDتحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران1394232
5بررسی تشکیل دانه و میوه در تلاقی های دو طرفۀ زرشک بی دانه و ژنوتیپ های وحشی زرشکISCعلوم باغبانی ایران1394462
6اثر تراکم بوته و زمان برداشت بر عملکرد کاسنی علوفهای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna)ISCعلوم زراعی ایران1394172
7تأثیر کودهای آلی، تلقیح میکوریزایی Glomus mosseae) و(G. intraradices بر عملکرد کمی و کیفی برداشت مختلف گیاه دارویی کاسنی پاکوتاه(Cichorium pumilum Jacq.)ISCعلوم باغبانی1394292
8مقایسه عملکرد فروکتانهای ارقام خارجی و توده های بومی کاسنی و بهینه سازی روش استخراج به روش سطح پاسخ (RSM)ISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139444
9مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه‌ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چینعلمی پژوهشیعلوم زراعی ایران1392153
10بررسی اثرات استراتیفه سرمایی، اسید جیبرلیک و پوست‌برداری با اسید سولفوریک روی جوانه‌زنی بذور سه ژنوتیپ ایرانی زرشکعلمی پژوهشیفصلنامه علوم و تکنولوژی بذر1391 3
11Molecular analysis of Iranian seedless barberries via SSRJCRScientia Horti culture1390
12Investigation into seasonal effect and browning inhibitor on callus regenation of seedlessbarberry ( Berberis vulgaris var. asperma )Plant Tissue Culture. & Biotechnology1390

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1بررسی چالش های تولید گندم در مزرعه در راستای افزایش کیفیت محصولهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/19ایرانمشهد
2ضایعات نان و راهکارهای عملی برای کاهش آنهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
3بررسی اصول حملل و نقل و انبارداری گندم با رویکرد کاهش ضایعاتهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
4مکانیسم عمل بهبوددهنده ها در کیفیت نان: آثار مثبت و منفیهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
5نگاهی جامع به نان بعنوان کالایی اساسی در سبد غذایی مردم دنیا: تولید، مصرف و هزینه هاهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/18ایرانمشهد
6Effect of maltodextrin type and inlet air temperature on some physicochemical properties of spray dried barberry powder2ND International Congress on Food Science and Technology1397/02/08ایرانساری
7بازمهندسی زنجیره ایده تا محصول در فرایندهای تمدنی، مطالعه موردی فرایند تغذیهششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت1396/02/13ایرانتهران
8بازمهندسی زنجیره ایده تا محصول در فرآیندهای تمدنی؛ مطالعه موردی تغذیهششمین کنفرانس الگوی ایران اسلامی پیشرفت1396/02/13ایرانتهران
9Methods of isolating different structural fraction of inulin from chicory plants and physiochemical properties of the resulting compounds.1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids1393/07/30ایرانمشهد
10Optimizing the method of inulin extraction from Iranian landraces chicory roots using response surface methodology1st International Conference on Natural Food Hydrocolloids1393/07/30ایرانمشهد
11بررسی امکان بهره گیری از ظرفیت های خالی واحدهای تولید قند و شکر در استخراج اینولینسی و پنجمین دوره سالانه کارخانه های قندوشکر ایران1393/02/17
12Chicory as a potential new crop in Iranسومین کنگره ملی گیاهان دارویی1393
13بررسی مورفولوژی و عملکرد ریشه توده‌های بومی کاسنی برای تولید اینولیندومین کنگره ملی گیاهان دارویی1392
14بررسی و مقایسه میزان ترکیبات فنولی کل و آنتوسیانین‌های عصاره هشت ژنوتیپ دانه‌دار زرشکهمایش ملی پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی1392
15اثر تاریخ کشت های بهاره بر خصوصیات کمی و کیفی کاسنی پاکوتاهدومین کنگره ملی گیاهان دارویی1391
16Study the aerial parts production of dwarf chicory (cichorium pumilum Jacq)under different sowing dates and plant density3th International congress on aromatic and medicinal planets(CIAPAM 2011)1390/01/24ایتالیاcagliari - italy
17ضرورت بازنگری در روشهای تولید، فرآوری و بازاریابی زرشک بی دانه اولین همایش ملی زرشک و عناب 1390
18تعیین دماهای کاردینال جوانه زنی بذور کاسنی پاکوتاه Cichorium pumilum Jacq.همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر 1390
19سال آوری در زرشک، فرضیه ها و راهبردهاهمایش ملی زرشک و عناب 1390
20بررسی عملکرد محصول زرشک بی دانه تحت تأثیر صفات کمی و وزن یکصد حبه محصول آن در دو منطقه آب و هواییهمایش ملی زرشک و عناب 1390
21Effects of planting date and density on development stages and shoot dry matter production of dwarf chicory (Cichorium pumilum)مجموعه چکیده مقالات کنگره پرتقال (IHC) 1389
22Cytogenetic and pollination studeis in seedless barberry (Berberidaceae) and its relative species in estern Iranمجموعه چکیده مقالات کنگره پرتقال(IHC)1389
23بررسی تأثیر کودهای شیمیایی و مالچ آلی بر خصوصیات کمی و کیفی زرشک بی دانه Berberis vulgaris var.aspermaهمایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن1389
24بررسی تاثیر صفات کمی و کیفی زرشک بی دانه Berberis vulgaris با استفاده از ضرایب همبستگی در دو منطقه آب و هواییهمایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن1389
25بررسی تاثیر زمان برداشت بر برخی صفات زرشک بی دانه در دو منطقه آب و هواییهمایش ملی گیاهان دارویی و شناخت پتانسیل های اقتصادی و اشتغال زایی آن1389
26بررسی خصوصیات کیفی زرشک بی دانه تحت تاثیر زمانهای مختلف برداشت میوه در دو منطقه با آب وهوایی متفاوت ششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388 دانشگاه گیلان
27معرفی درختان و درختچه های چندمنظوره برای توسعه پایدار فضای سبزدومین همایش ملی توسعه پایدار فضای سبز1384 مشهد
28مروری بر دستاوردهای تحقیقاتی دوازده ساله زرشک بیدانهچهارمین کنگره علوم باغبانی ایران1384 مشهد
29بررسی خصوصیات جوانه زنی، رشد و نمو و میزان اسانس در توده های محلی زیره سبز ایراناولین همایش ملی زیره سبز1383 سبزوار
30اثرات درمانی و کاربردهای زرشک در طب سنتی و پزشکی نویندومین همایش گیاهان دارویی ایران1383 تهران
31تعیین روشهای مناسب هرس و تربیت زرشک بیدانهسومین کنگره علوم باغبانی ایران1382 کرج
32تأثیر هورمون اکسین بر ریشه زایی قلمه­های زرشک بیدانهدومین کنگره علوم باغبانی ایران1379 کرج
33شناسایی انواع و ایجاد باغ کلکسیون زرشکدومین کنگره علوم باغبانی ایران1379 کرج
34مروری بر پژوهشهای انجام شده زرشک در ایراناولین سمینار گیاهان دارویی و صنعت1376 شیراز
35ویژگیها، روشهای پرورش و مصارف زرشک بیدانهاولین سمینار گیاهان دارویی و صنعت1376 شیراز
36بررسی اثر اتفون بر سهولت برداشت زرشک در سه منطقهاولین کنگره علوم باغبانی ایران1375 کرج
37اثرات اسید جیبرلیک بر خصوصیات میوه و رشد رویشی زرشکاولین کنگره علوم باغبانی ایران1375 کرج
38بررسی اثر اتفون بر سهولت برداشت زرشکاولین سمینار فرایند زرشک1374 بیرجند
39شناسایی کلونهای زرشکاولین سمینار فرایند زرشک1374 بیرجند
40بررسی روشهای مناسب هرس زرشک بیدانهاولین سمینار فرایند زرشک1374 بیرجند
41گردآوری و بررسی خصوصیات بوتانیکی توده های محلی زیره سبز ایراندومین گردهمایی زعفران و زراعت گیاهان دارویی1373 گناباد

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه