شناسایی کمی و کیفی انواع خرمای صادراتی ایران از نظر آنالیز شیمیایی و میکروبی

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: بی بی مرضیه رضوی زاده , عباس همتی کاخکی , افسون موسوی , قدیر رجب زاده اوغاز

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 45081006
عنوان فارسی طرح شناسایی کمی و کیفی انواع خرمای صادراتی ایران از نظر آنالیز شیمیایی و میکروبی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1381/12/21
تاریخ شروع 1382/04/10
تاریخ خاتمه 1383/12/10

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
بی بی مرضیه رضوی زادهمجری
عباس همتی کاخکیناظر
افسون موسویهمکار
قدیر رجب زاده اوغازناظر