بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چرب

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: رسول کدخدایی , بهاره عمادزاده , بی بی مرضیه رضوی زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22091003
عنوان فارسی طرح بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چرب
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1391/09/13
تاریخ شروع 1391/09/20
تاریخ خاتمه 1393/03/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
رسول کدخداییمجری
بهاره عمادزادهمجری
بی بی مرضیه رضوی زادهناظر