بهاره  عمادزاده

 فعاليت هاي پژوهشي

 

بهاره عمادزاده

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (23)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (26)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (24)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(11)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(3)
تدريس
تدريس(0)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : بهاره عمادزاده پايه علمي : 6
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Bahareh Emadzadeh آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1360 نوع استخدام : رسمی آزمایشی
جنسيت : زن دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : علوم و صنایع غذایی - مهندسی علوم و صنایع غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425385
مرتبه علمي : دانشیار پست الکترونيک : b.emadzadeh@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناس1383دانشگاه فردوسی
مهندسی علوم و صنایع غذاییکارشناس ارشد1385دانشگاه فردوسی
مهندسی علوم و صنایع غذاییدکتری PhD1389دانشگاه فردوسی

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1389/10/01

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1بررسی اثر پروبیوتیک در بهبودی کودکان مبتلا به بیش فعالی مجری
2فرمولاسیون کره پسته شیرین شده با عسل و مطالعه خواص فیزیکو شیمیایی، حسی و رئولوژیکی آن همکار
3بررسی قابلیت صمغ های دانه بالنگو و ریحان به عنوان جایگزین چربی در سامانه امولسیونی روغن در آب مجری301390/03/251391/08/25
4بررسی تأثیر کونژوگاسیون آب پنیر- نشاسته اصلاح شده بر خواص عملکردی امولسیون روغن در آب ناظر211390/10/201392/06/20
5انجام مطالعات نیاز سنجی، امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع قالب های غذایی فشرده (Compressed food bars) در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته ناظر51390/12/151391/05/15
6انجام مطالعات نیازسنجی ،امکان سنجی و طراحی پایلوت تحقیقاتی انواع اسپردهای لبنی و غیرلبنی در بسته بندی مقاوم نظامی با ماندگاری بالا جهت جیره عملیاتی 24 ساعته مجری51390/12/151391/05/15
7بررسی روشهای پایدار سازی سس مایونز فاقد تخم مرغ مجری221391/07/301392/10/30
8بررسی امکان استفاده از سامانه امولسیونی آب در آب جهت ایجاد محصولات غذایی کم چرب مجری351391/09/201393/03/20
9بررسی تولید نانوحامل حاوی روغن سیر-رنگدانه کپک موناسکوس پرپورئوس جهت تحریک خود تخریبی سلول همکار291392/02/011394/02/01
10استفاده از صمغ های بومی و تجاری در حفاظت میوه های حساس با استفاده از روش پوشش دهی مجری281392/12/151394/12/15
11بررسی امکان تولید شیر فراسودمند با استفاده از صمغ های بومی و تجاری و ترکیبات زیست فعال مجری291393/02/101395/02/10
12ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدت همکار241393/06/301395/02/30
13پایش فساد ماهی با استفاده از نانوحسگرهای حساس به pH مجری251393/07/101395/07/10
14فرمولاسیون پایه نوشابه و نوشیدنی هیدروژلی با استفاده از زرشک، زعفران و عناب و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و حسی ناظر211393/08/201394/11/20
15ایجاد سامانه امولسیون ژل پایدار شده با صمغ فارسی و استفاده از آن در دسر لبنی کم چربی مجری181394/01/011395/06/31
16تولید دسر با کالری کاهش یافته و بهبود خصوصیات حسی آن با استفاده از هیدروژل ها ناظر241394/02/011396/02/01
17ایجاد و بهینه یابی فرمولاسیون سامانه های ژلی به منظور استفاده در مغزی زیتون پر شده ناظر231394/09/151396/03/14
18مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راه همکار101394/12/051395/10/04
19بهینه سازی تولید بتاگلوکان از قارچ صدفی Pleurotus ostreatus در فرمانتور و کاربرد آن در تولید ماست فراسودمند و کم چرب ناظر181395/03/261396/09/25
20طراحی و تولید نانوالیاف حساس به حرارت به عنوان نشانگر تازگی محصول غذایی مجری211395/08/101397/05/09
21تولید و بررسی خواص فیزیکو مکانیکی محصولات عملگر بر پایه زرشک، پودر، قرص و قرص جوشان همکار181396/03/181397/09/17
22فرمولاسیون کره کنجد با چربی کاهش یافته با استفاده از کنجاله کنجد و بررسی اثر ویژگی های بافتی بر کیفیت بلع در محصول مجری181396/08/171398/02/16
23تولید نوشیدنی فراسودمند حاوی روغن سیر فاقد بو مجری171396/09/111398/02/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1Effects of fat replacers and sweeteners on the time-dependent rheological characteristics and emulsion stability of low-calorie pistachio butter: A response surface methodologyISIFood Bioprocess Technol تایید نهایی
2Direct and indirect methods to evaluate the yield stress of food hydrocolloidsISIElectronic Journal of Environmental,Agricultural and Food Chemistry تایید نهایی
3Rheological interactions between Lallemantia royleana seed extract and selected food hydrocolloidsISIJournal of the Science of Food and Agriculture 91 تایید نهایی
4Viscous Flow Behavior of low-calorie Pistachio Butter: A Response Surface Methodology International Journal of Nuts and Related Sciences1390 تایید نهایی
5Dilute solution properties of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gumISIFood Hydrocolloids1391 تایید نهایی
6Dynamic Rheological and Textural Characteristics of Low- calorie pistachio butterISIInternational Journal of Food Properties13911631.586تایید نهایی
7Steady shear rhological behavior and thixotropy of low-calorie pistachio butterISIInternational Journal of Food Properties13931811.586تایید نهایی
8Preparation and characterization of tragacanth-locust bean gum edible blend filmsISICarbohydrate Polymers1394139 5.158تایید نهایی
9تأثیر صمغهای گوار و دانه ریحان بر ویژگیهای فیزیکی بستنی نیم چرب و کم چربعلمی پژوهشیپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1394115 تایید نهایی
10Whey protein isolate-Persian gum interaction at neutral pHISIFOOD HYDROCOLLOIDS139559 3.858تایید نهایی
11بررسی اثر صمغ فارسی و فرایند حرارتی بر ویژگی های امولسیون پایدار شده با کنسانتره پروتئین آب پنیرISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی1395413 تایید نهایی
12بررسی رفتار هالوکرومیک فیلم استات سلولز حاوی شناساگر رنگی بروموتیمول بلوISCفناوریهای نوین غذایی1395414 تایید نهایی
13ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینهISCمجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه1396142 تایید نهایی
14بررسی اثر صمغ فارسی بر ویژگی های ژل سرد کنستانتره پروتئین آب پنیر در شرایط خنثی و اسیدیISCفناوریهای نوین غذایی1396517 تایید نهایی
15اثر صمغ های دانه ریحان و گزانتان بر ویژگی های فیزیکی و رئولوژیکی سس مایونز کم چربISCنشریه پژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران139611 تایید نهایی
16بررسی رفتار رئولوژیکی مخلوط صمغ کتیرا با صمغ های قدومه شیرازی، فارسی و خرنوبISCعلوم و صنایع غذایی13961463 تایید نهایی
17بررسی رفتار فازی و ویژگی های رئولوژیکی مخلوط کازئینات سدیم - نشاسته گندمISCنشریه ی نوآوری در علوم و فناوری غذایی139693 تایید نهایی
18Effects of Biopolymer Ratio and Heat treatment on the Complex Formation between Whey Protein Isolate and Soluble Fraction of Persian GumISIJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY13963891.591تایید نهایی
19Phase behavior, rheological characteristics, and microstructure of sodium caseinate- perisan gum systemsISICARBOHYDRATE POLYMERS1396179 4.81تایید نهایی
20بررسی ریخت شناسی نانوالیاف سلولز استات در سیستم های حلال تک و چند جزئی جهت تولید نانوحاملهای سیکلودکسترینISCفصلنامه فناوری های نوین غذایی139652 تایید نهایی
21Effects of pectin and xanthan gum on induced flocculation phenomenon in an acidic model emulsion systemISIJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY13974021.454تایید نهایی
22تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسیعلمی پژوهشیفصلنامه فناوری های نوین غذایی139754 تایید نهایی
23Cellulose Acetate Nanofibres Containing Alizarin as a Halochromic Sensor for the Qualitative Assessment of Rainbow Trout Fish SpoilageISIFood and Bioprocess Technology13971152.577تایید نهایی
24بررسی اثر نوع تجمع زنجیره‌ای بر خصوصیات بافتی ژل مخلوط کاپا- یوتا کاراگینانISCپژوهشهای علوم و صنایع غذایی ایران1397144 تایید نهایی
25Phase separation behavior of flaxseed gum and rice bran protein complex coacervatesISIFOOD HYDROCOLLOIDS139782 4.747تایید نهایی
26Electrohydrodynamic atomization of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum for the fast-release of Mentha longifolia L. essential oil: Characterization of nano-capsules and modeling the kinetics of releaseISIFOOD HYDROCOLLOIDS139893 5.089تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1Flocculation As The Critical Parameter In The Stabilization Of Egg- Free Mayonnaise14th International Nutrition and Diagnostics Conferenceکنفرانس 1396/06/11جمهوری چکپراگتایید نهایی
2بررسی روند تغییرات در فاکتورهای اندازه و شکل در برنج رقم طارم محلی طی مراحل مختلف پوست کنی با استفاده از اسکنر و پردازش تصویرهجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران سخنرانی1387/07/24 مشهد - پارک علم و فناوری خراسانتایید نهایی
3Synergistic interaction of Balangu seed gum with selected food hydrocolloids: the rheological investigation5th International Symposium on Food Rheology and Structure (5th ISFRS 2009/06/15سوئیسSwitzerlandتایید نهایی
4The time dependent rheological characteristics of low- calorie pistachio butter: A response surface methodology 11th International Congress on Engineering and Food IIFOOD PROCESS ENGINEERING IN A CHANGING WORLD" 1390/03/03یونانآتن - یونانتایید نهایی
5فرمولاسیون کره پسته کم کالری محتوی صمغ دانه بالنگو: استفاده از متدلوژی سطح پاسخبیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1390/09/01 تهرانتایید نهایی
6کاربرد صمغهای دانه ریحان و گزانتان در سس مایونز کم چرب به عنوان جایگزین چربیهمایش ملی صنایع غذایی(فن آوریهای نوین، کنترل کیفیت، بسته بندی مواد غذایی) سخنرانی1390/12/09 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچانتایید نهایی
7بررسی خصوصیات شیمیایی و حسی سس مایونز کم چرب: تاثیر صمغهای دانه ریحان و گزانتان همایش ملی صنایع غذایی (فن آوریهای نوین، کنترل کیفیت، بسته بندی مواد غذایی) پوستر1390/12/09 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچانتایید نهایی
8Intrinsic viscosity of wild sage (Salvia macrosiphon) seed gum as affected by ionic strengthInternational Symposium on Food Rheology and Structure پوستر1391سوئیسسوئیستایید نهایی
9Dynamic rheological characteristics of low-calorie pistachio butter: Effect of fat replacer and sweetenerInternational Symposium on Food Rheology and Structure پوستر1391سوئیسسوئیستایید نهایی
10Steady-shear rheological properties of low-calorie pistachio butter: Time and Temperature dependencyInternational Symposium on Food Rheology and Structure پوستر1391سوئیسسوئیستایید نهایی
11بررسی اثر افزودن آرد دانه نخود و عدس بر ترکیب شیمیایی همبرگر ممتازدومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی 1392 تایید نهایی
12بررسی قابلیت صمغ دانه ریحان در پایدارسازی سامانه امولسیونی با چربی کاهش یافتهبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1392 تایید نهایی
13بررسی اثر جایگزینی آرد دانه نخود و عدس بر ویژگیهای بافت و پخت همبرگر ممتازبیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1392 تایید نهایی
14Flocculation as the critical parameter in the stabilization of egg free mayonnaise14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی
15Hydrocolloids as fat replacers: a review on novel iranian resources14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی
16Whey protein isolate-Persian gum interactions at neutral ph: A new approach in food systemsThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
17Characterization of Tragacanth- locust bean gum edible film blendThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides 1393/07/30 تایید نهایی
18A comparative study on the properties of films made from Traganth, Locust bean, and Alyssum homolocarpum seed gumThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollidesسمینار 1393/07/30ایرانمشهدتایید نهایی
19ترسیم منحنی فازی و بررسی ویژگیهای رئولوژیکی مخلوط کازئینات سدیم- رلژینات سدیم در مخلوط های دارای ناسازگاری ترمودینامیکیسومین همایش بزرگ علوم و صنایع غذایی 1394 اصفهانتایید نهایی
20کاربرد روشهای الکتروریسی و قالب ریزی در تهیه نانوحسگرهای حساس به PH جهت پایش فساد محصولات غذایی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394 تایید نهایی
21امولسیون ژل: ژل های پروتئینی حاوی قطرات روغنبیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394 تایید نهایی
22ترسیم منحنی فازی و بررسی ویزگیهای رئولوژیکی مخلوط کازئینات سدیم-مالتودکسترین در مخلوط های دارای ناسازگاری ترمودینامیکی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی 1394 تایید نهایی
23ترسیم منحنی فازی و بررسی ویزگیهای رئولوژیکی مخلوط کازئینات سدیم- نشاسته گندم در مخلوط های دارای ناسازگاری ترمودینامیکی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران 1394 تایید نهایی
24Study on whey protein isolate- Persian gum complex formation at acidic and neutral pH6th International Symposium on Delivery of Functionality in Complex Food Systems 1394فرانسهparisتایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
45ارزیابی کیفی و حسی فرمولاسیون برگر سبزیجات بر پایه آرد دانه حبوباتمریم گشتاسبیکارشناس ارشد استاد مشاور
63تاثیر صمغ های گوار و دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر ویژگیهای رئولوژیکی، فیزیکی و حسی بستنی کم چرب و نیمه چربفاطمه جاویدیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد استاد مشاور
64بررسی امکان جایگزینی گوشت شترمرغ در فرمولاسیون تولید همبرگرالناز سلیمانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان استاد راهنما
65اثر هیدروکلوئید بر پایداری حرارتی حلوا شکریزینب وجدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان استاد راهنما
66بررسی امکان تولید همبرگر رژیمی با بکارگیری سبوس برنحسید سامان میر جلالیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان استاد راهنما
67تآثیر صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی بر خصوصیات سس مایونز کم چربسیما شمساییکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان استاد مشاور
114تولید محصول نوین از امولسیون ژل پایدارشده با صمغ فارسی و کاربرد آن به عنوان جایگزین چربی در دسر لبنی هدی خالصیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
172تشکیل و بررسی خصوصیات ژل مخلوط شل شونده با برش به منظور تولید مدل نوشیدنی با دانه های خاکشیر معلقامیر جاجرمیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
102بررسی تأثیر جایگزینی چربی با امولسیون آب در آب بر پایداری، خواص رئولوژیکی، بافت و ویژگی های حسی خامه کم کالریفرزاد صادقیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
178بررسی پایش فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیکزهرا آقاییدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
104پوشش دهی میوه گیلاس با استفاده از صمغ های بومی ایران: بررسی ویژگی های ممانعت کنندگی و اثرات فیزیکو مکانیکیفاطمه سادات مصطفویدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1Modifying Food Texture Volume 1: Novel Ingredients and Processing Techniquesتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1394/03/11
2Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25

اختراعات
hide/show


تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه