فرمولاسیون کره گردو و بررسی تأثیر افزوده های مختلف بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی آن

-


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مصطفی شهیدی نوقابی , راضیه نیازمند , سمیرا یگانه زاد

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21091004
عنوان فارسی طرح فرمولاسیون کره گردو و بررسی تأثیر افزوده های مختلف بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی آن
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1391/12/12
تاریخ شروع 1394/01/01
تاریخ خاتمه 1395/04/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مصطفی شهیدی نوقابیمجری
راضیه نیازمندهمکار
سمیرا یگانه زادناظر