شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی

characterization of valuable components from vegetable oil deodorizer distillates and their separation using CO2 supercritical


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
دانلود
دانلود
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: راضیه نیازمند , سید طفیل شیرازی , عادل بیگ بابایی , جواد فیضی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21094003
عنوان فارسی طرح شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح جاری
تاریخ تصویب 1394/05/24
تاریخ شروع 1394/07/01
تاریخ خاتمه 1395/06/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
راضیه نیازمندمجری
سید طفیل شیرازیمجری
عادل بیگ باباییهمکار
جواد فیضیناظر