شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی

characterization of valuable components from vegetable oil deodorizer distillates and their separation using CO2 supercritical


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: راضیه نیازمند , Syed Tufail Hussain Sherazi , عادل بیگ بابایی , جواد فیضی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21094003
عنوان فارسی طرح شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانی
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1394/05/24
تاریخ شروع 1394/07/01
تاریخ خاتمه 1395/06/31

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
راضیه نیازمندمجری
Syed Tufail Hussain Sheraziمجری
عادل بیگ باباییهمکار
جواد فیضیناظر