جواد  فیضی

 فعالیت های پژوهشی

 

جواد فیضی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (14)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (55)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (19)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(12)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(14)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(7)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : جواد فیضی دانشکده/محل خدمت : گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Javad Feizy آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : شیمی تجزیه تلفن تماس-محل کار : 35425371
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : j.feizy@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد-قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی تجزیهدکتری PhD1393
شیمی تجزیهکارشناس ارشد1384
شیمی کاربردیکارشناس1382دانشگاه مازندران

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1پایدارسازی آنتوسیانین های استخراج شده از گلبرگ زعفران به روش کوپیگمانتاسیون در مدل غذاییمجری1399/05/201400/08/08
2استفاده از برگ و پوشال پیاز زعفران برای حذف فلزات سنگین از پساب صنایع غذاییمجری1399/05/201400/07/28
3طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیبمجری1397/06/141398/12/13
4تاثیر روشهای مختلف استخراج بر ترکیبات موثره بنه زعفرانمجری1397/05/131398/05/14
5اندازه گیری ترکیبات مؤثره کلاله زعفران حاصل از القای امواج صوتی بر پیازناظر1397/03/251397/12/25
6طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیبهمکار1395/11/011399/08/24
7مطالعه و ساخت حسگر نوری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی اصلاح شده با پلیمر قالب گیری شده مولکولی برای تشخیص و اندازه گیری فلورفنیکولهمکار1395/04/211398/08/22
8استفاده از نانو ذرات بر پایه گرافن به عنوان جاذب آفلاتوکسین ها از مواد غذایی و بررسی مقایسه ای آن با ستون های ایمونوافینیتیمجری1395/03/161396/12/05
9بهینه سازی روش های تشخیص آلاینده‌های شیمیایی زعفران (فلزات سنگین و سموم دفع آفات نباتیمجری1394/12/191397/10/22
10مطالعات طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی: نان طیب)همکار1394/11/101395/11/10
11اصالت سنجی عسل به جهت ارزیابی کیفیت، با استفاده از تکنیک استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاناظر1394/10/281400/03/10
12تصفیه پساب مرحله تلخی زدایی میوه زیتون به روش انعقاد الکتریکی جهت استفاده مجدد در فرایند تولیدناظر1394/09/011395/12/21
13شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانیناظر1394/07/011397/06/07
14ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور آزمایشگاهیهمکار1394/07/011400/01/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Development of a fluorescence sensing assay based on N–S‑doped carbon dots and molecularly imprinted polymer for selective and sensitive detection of florfenicol in milkJCRJournal of the Iranian Chemical Society1401 2.271
2Nanoencapsulation of propolis extract by sodium caseinate-maltodextrin complexesJCRFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1400128 4.481
3Metal determination in Iranian saffronISCIranian Journal of Analytical Chemistry140081
4Surface-decorated graphene oxide sheets with nanoparticles of chitosan-Arabic gum for the separation of bioactive compounds: A case study for adsorption of crocin from saffron extractJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400186 6.953
5Microencapsulation of saffron pollen extract by spray drying to preserve its nutritional propertiesسایرJournal of Food and Bioprocess Engineering140042
6Solid-phase extraction of Lead in saline matrix using by GF- AAS with multivariate optimizationscopusMoroccan Journal of Chemistry140094
7بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازنISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1400131
8Antioxidant capacity and chemical composition of different parts of saffron flowersعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering140041
9بررسی حفظ خواص فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و حسی نوشیدنی انار و زرشک و مخلوط این دو طی مدت نگهداری یک‌ماههISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1400132
10مقایسه‌ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ زﻋﻔﺮﺍن‌ﻫﺎی مناطق مختلف استان خراسان رضوی ﺑﺮ ﺍﺳﺎس ﺧﺍﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﮔﺎزی-ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽISCزراعت و فناوری زعفران140092
11ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفرانISCزراعت و فناوری زعفران140093
12مطالعات سینتیکی و ایزوترم استخراج کروسین زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت 3بعدی اکسیدگرافن اصلاح شده با کیتوزانISCفرآوری و نگهداری مواد غذایی1400133
13Aptasensors as promising new tools in bisphenol A detection - An invisible pollution in food and environmentJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1399155 3.594
14Evaluation of Aflatoxins contamination in barley feeds distributed in Mashhad city, IranسایرJournal of Human, Health and Halal Metrics139911
15Optimization of experimental parameters in subcritical water extraction of bioactive constituents from the saffron (Crocus sativus L.) corm based on response surface methodologyJCRJournal of Food Measurement and Characterization13991441.648
16The high levels of heavy metal accumulation in cultivated rice from the Tajan river basin: Health and ecological risk assessmentJCRCHEMOSPHERE1399245 5.108
17Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers ApproachJCROPTIK1399208 1.914
18Antioxidant activity and mineral content of watermelon peelعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering139931
19مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی بادام هندی خام و تفت‌ دادهISCعلوم و صنایع غذایی ایران139917101
20Graphene oxide/ layered double hydroxides@ sulfonated polyaniline: A sorbent for ultrasonic assisted dispersive solid phase extraction of phthalates in distilled herbal beveragesJCRJOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A13991625 4.049
21A chromatographic method for detection of palm oil in butterعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering139931
22Preparation and characterization of 3D graphene oxide nanostructures embedded with nanocomplexes of chitosan- gum Arabic biopolymersJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399162 4.784
23بررسی خواص فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی دو رقم عدس سیاه و سبز ایرانیscopusعلوم و صنایع غذایی ایران139917109
24Effects of ultrasound-assisted and direct solvent extraction methods on the antioxidant and antibacterial properties of saffron (Crocus sativus L.) corm extractJCRFood Analytical Methods13991412.667
25روشهای اندازه گیری آفلاتوکسین هارویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139941
26الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی زعفران طیبSIDپژوهشنامه حلال139934
27Optimization of QuEChERS Extraction of Steroid Hormones from Infant Formulae for Mass Spectrometric AnalysisJCRTOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY139910311.05
28مروری بر اهمیت پرتودهی هسته ای جهت کاهش آلودگی های میکروبی مواد غذاییرویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139942
29آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرفعلمی ترویجیرویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران139833
30مروری بر روش های نوین استخراج عصاره های گیاهیرویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139831
31Aflatoxins’ Clean-Up in Food Samples by Graphene Oxide–Polyvinyl Poly Pyrrolidone—Hollow Fiber Solid-Phase MicroextractionJCRCHROMATOGRAPHIA13983831.596
32نقش حیاتی بلانک در آماده سازی نمونه هارویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139823
33اندازه گیری باقی مانده آفت کشها در مواد غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده با نانوذراتISCدنیای نانو13981556
34مروری بر اهمیت تکنیک الایزا و کاربرد آن در صنایع غذاییعلمی ترویجینشریه رویکردهای نوین در آزمایشگاههای علمی ایران139834
35Graphene Adsorbent‑Based Solid‑Phase Extraction for Aflatoxins Clean‑Up in Food SamplesJCRCHROMATOGRAPHIA13988261.596
36Polycyclic aromatic hydrocarbons in infant formulae, follow-on formulae, and baby foods in Iran: An assessment of riskJCRFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1398131 4.679
37Development of an environmentally-friendly solvent-free extraction of saffron bioactives using subcritical waterJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1398114 4.006
38مروری بر روشهای خشک کردن مواد غذاییرویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139723
39کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدهارویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139723
40آماده سازی آسان نمونه با روشهای نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاههای کنترل کیفیرویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139724
41Preliminary Survey of Aflatoxins in Roasted Red-skin Peanut Kernels from Khorasan RazaviISCJournal Of Community Health Research139772
42Silicon influences growth and mycorrhizal responsiveness in strawberry plantsJCRPhysiology and Molecular Biology of Plants13972461.151
43Investigation on “spontaneous fermentation” and the productivity of microbial exopolysaccharides by Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus isolated from wheat bran sourdoughJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 3.129
44تبیین شاخصهای غذای طیب به عنوان غذای برتر نسبت به غذای ارگانیک و فراسودمندISCدین و سلامت139761
45ارزیابی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده در تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس گندم بر خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش سطح پاسخISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139714
46A novel red pigment from marine Arthrobacter sp. G20 with specific anticancer activityJCRJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY139612352.099
47Effect of silicon supplementation on growth and metabolism of strawberry plants at three developmental stagesJCRNew Zealand Journal of Crop and Horticultural Science13964620.411
48Gas Chromatographic Determination of Phytosterols and Fatty Acids Profile in Saffron PetalsسایرCanadian Chemical Transactions139543
49Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural SensitizerJCRJOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME1395 1391.571
50استفاده از پوست سبز گردو به عنوان رنگدانه جدید در سلول‌های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2ISCمهندسی بیو سیستم ایران1395447
51HPLC Determination of Hexythiazox in Food Samples by MISPE ExtractionJCRCHROMATOGRAPHIA13958031.402
52Detection and quantification of food colorant adulteration in saffron sample using chemometric analysis of FT-IR spectraJCRRSC Advances13946273.289
53بررسی امکان کاهش کلسترول در شیرهای خام و هموژنیزه با استفاده ازبتاسیکلودکسترینISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139223
54Effect of Cholesterol Removal Processing Using 𝛽-Cyclodextrin on Main Components of Milkعلمی پژوهشیInternational Journal of Food Science13922013
55LC Determination of Adulterated Saffron Prepared by Adding Styles Colored with some Natural ColorantsJCRCHROMATOGRAPHIA1386

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1سنتز نقاط کوانتوامی کربنی داپه شده با نیتروژن با استفاده از عصاره Peganum harmala و به روش هیدروترمالدومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی1400/09/04ایرانجیرفت
2بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن استخراج شده از کشک زرد توسط کروماتوگرافی گازیپنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران1400/08/26ایرانتهران
3نقدی بر استاندارد ملی زعفران: ویژگیها و روش آزمونششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
4زعفران از مزرعه تا سفره: چالش ها و راهکارهاششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
5نقش حدود و حقوق شرعی، قانونی و عمومی در زنجیره تولید زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
6حذف سرب و کروم از محلول های آبی با استفاده از پوشال بنه زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
7Removal of Cadmium from Aqueous Solutions using Modifed Saffron Corm Tunics as Biosorbentدهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست1400/08/10ایرانقوچان
8رابطه حلال با طیب در زنجیره تولید زعفراندومین کنگره ملی غذای حلال1400/06/10ایرانتهران
9بی نظمی های خط پایه در کروماتوگرافیاولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی1399/12/13ایرانشیراز
10استخراج جاذب فاز پارچه به کمک نانوذرات (NSFPSE) برای تعیین ترکیبات رنگهای آزو در فاضلاب صنعتیشانزدهمین همایش ملی شیمی پیام نور1399/06/29ایرانکرج
11اصلاح حسگرهای الکتروشیمیایی صفحه چاپی با نانوذرات برای آنالیز آفت کش ها در مواد غذاییچهارمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو ایران1398/05/31ایرانیزد
12Determination of total polyphenols, sterols and minerals in pistachio green hullInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation On Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
13بررسی شاخص های آلودگی میکروبی در نمونه های زعفران استان خراسان رضویThe International Conference on Agricultural Science Medical Plants and Traditional Medicine1396/11/25ایرانمشهد
14Application of the chromatographuc methods in the authentication of Halal foods-A reviewاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
15Application of the inferared spectroscopy in authentication of the Halal foodsاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
16Halal spices and condimentsاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
17Acrylamide in Food: A reviewسومین دوره سمپوزیوم بین المللی نسترن1396/09/08ایرانمشهد
18Cholesterol reduction in milk4th International Congress on Food and Nutrition1390/07/20ترکیه
19Detection of colored style as one of the saffron adultration using HPLC methodBook of abstract 2nd international symposium on saffron Biology and Technology. P.1411385

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بهینه یابی شرایط رنگبری شربت شکر خام از طریق ازن زنی و شناسایی و سنجش ترکیبات تشکیل شده در فرایندمهدی نیکفرجامدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1400/07/27استاد مشاور
2جداسازی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و برخی از داروهای با اهمیت با استفاده از نانوساختارهای هیدروکسید لایه دوگانه به عنوان جاذب، همراه با بکارگیری تکنیک های جدید میکرواستخراج و روشهای کروماتوگرافیمهدیه اتوکشدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1399/10/07استاد مشاور
3ارزیابی جداسازی و مدلسازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سه بعدی اکسید گرافن معمولی و اصلاح یافته عامل دار شدهحمید رجبی کوشهدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1399/07/30استاد مشاور
4طبقه بندی جغرافیایی نمونه زعفران های مختلف از مناطق مختلف ایران با استفاده از تکنیک های آنالیز عکسیاسر خاکیکارشناس ارشددانشگاه محقق اردبیلی1398/11/30استاد راهنما
5بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرایند تولید فراورده های غذایی نوزاد موجود در ایران:برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطرحسن بدیع بستاندکتری PhDدانشگاه علوم پزشکی مشهد1398/11/02استاد مشاور
6بررسی تاثیر تخمیر تصادفی و هدایت شده خمیر ترش سبوس گندم بر قابلیت تولید پلی ساکاریدهای خارج سلولی میکروبی و مطالعه خصوصیات کیفی نان حجیمعباس عابدفردکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/08/22استاد مشاور
7استخراج با جاذب توسط فاز پارچه (FPSE) جهت اندازه گیری زیرالنون در نمونه های غذایی همراه با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارساز فلورسانسنرجس بهزادی مقدمکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1398/04/10استاد راهنما
8استفاده از نانو صفحات مغناطیسی گرافن جهت استخراج اکریل آمید و اندازه‌گیری آن توسط دستگاه کروماتو گرفی با کارایی بالاعلیرضا وحیدی جوانکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1398/02/03استاد مشاور
9تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی و بررسی ترکیبات شیمیایی قسمتهای مختلف گیاه زعفران با روش های کروماتوگرافیاکرم ازغندی فاردقیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1397/03/05استاد مشاور
10استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید جهت استخراج و تعیین پروفایل لیپید تولید شده در ریز جلبک کلرلا ولگاریس به منظور استفاده در بیودیزلنرگس مرادی خیبریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/06/30استاد مشاور
11استخراج و پیش تغلیظ اکراتوکسین A از مواد غذایی با استفاده از نانوذرات گرافن توسط روش میکرو استخراج فاز جامد متخلخل همراه با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالافریبا ناظریکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1395/11/28استاد مشاور
12ترکیب جدید رنگدانه های طبیعی به منظور بهبود بازده سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه با رنگدانه های طبیعی پوست سبز گردو و گلبرگ زعفرانکامبیز حسین پناهیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1395/10/28استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1آپوکاروتنوئیدهای زعفران از بیوسنتز تا فارماکولوژیترجمه کتاب تخصصی1398/04/22

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع
1فرآیند استحصال رنگ تثبیت شده از آنتوسیانین گلبرگ زعفران1037261399/11/26

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1400اول
2استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1400اول
3استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1399اول
4روشهای پیشرفته دستگاهی2دکترا1398اول
5ایمنی غذایی2دکترا1398اول
6استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1398اول
7استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1397اول
8شیمی تجزیه 23کارشناسي ارشد1396اول
9شیمی تجزیه 22کارشناسي ارشد1395دوم
10شیمی تجزیه 23کارشناسي ارشد1395اول
11شیمی تجزیه3کارشناسي1394دوم
12شیمی مواد غذایی3کارشناسي1394اول
13شیمی عمومی2کارشناسي1394اول
14استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1396دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1کروماتوگرافی مایع با کارایی بالامجازی1399/09/261399/09/26
2روش های کروماتوگرافی در کنترل کیفی صنایع غذایی HPLCمعاونت غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد1398/11/141398/11/14
3روشهای آنالیز دستگاهیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/051397/12/05
4کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/11/031397/11/03
5روش های دستگاهی تشخیص آزمایشگاهیاداره استاندارد خراسان رضوی1397/09/121397/09/13
6کارگاه کروماتوگرافی گازیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/04/311397/04/31
7کارگاه کروماتوگرافی گازی 1397/04/131397/04/13

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه