جواد  فیضی

 فعالیت های پژوهشی

 

جواد فیضی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (16)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (72)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (22)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(21)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(3)
تدریس
تدریس(18)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(8)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : جواد فیضی دانشکده/محل خدمت : گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Javad Feizy آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : شیمی تجزیه تلفن تماس-محل کار : 35425371
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : j.feizy@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد-قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی تجزیهدکتری PhD1393
شیمی تجزیهکارشناس ارشد1384
شیمی کاربردیکارشناس1382

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1تخلیص پروتئین کشک و تعیین ویژگی های عملکردی و فیزیکومکانیکی پودر حاصل از آنمجری1401/05/261402/08/27
2استخراج و تخلیص بربرین از ضایعات سرشاخه زرشک و استفاده در مدل غذایی (بستنی)مجری1399/12/251402/01/26
3استفاده از برگ و پوشال پیاز زعفران برای حذف فلزات سنگین از پساب صنایع غذاییمجری1399/05/201400/07/28
4پایدارسازی آنتوسیانین های استخراج شده از گلبرگ زعفران به روش کوپیگمانتاسیون در مدل غذاییمجری1399/05/201400/08/08
5طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیبمجری1397/06/141398/12/13
6تاثیر روشهای مختلف استخراج بر ترکیبات موثره بنه زعفرانمجری1397/05/131398/05/14
7اندازه گیری ترکیبات مؤثره کلاله زعفران حاصل از القای امواج صوتی بر پیازناظر1397/03/251397/12/25
8طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیبهمکار1395/11/011399/08/24
9مطالعه و ساخت حسگر نوری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی اصلاح شده با پلیمر قالب گیری شده مولکولی برای تشخیص و اندازه گیری فلورفنیکولهمکار1395/04/211398/08/22
10استفاده از نانو ذرات بر پایه گرافن به عنوان جاذب آفلاتوکسین ها از مواد غذایی و بررسی مقایسه ای آن با ستون های ایمونوافینیتیمجری1395/03/161396/12/05
11بهینه سازی روش های تشخیص آلاینده‌های شیمیایی زعفران (فلزات سنگین و سموم دفع آفات نباتیمجری1394/12/191397/10/22
12مطالعات طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی: نان طیب)همکار1394/11/101395/11/10
13اصالت سنجی عسل به جهت ارزیابی کیفیت، با استفاده از تکنیک استخراج فاز جامد و کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالاناظر1394/10/281400/03/10
14تصفیه پساب مرحله تلخی زدایی میوه زیتون به روش انعقاد الکتریکی جهت استفاده مجدد در فرایند تولیدناظر1394/09/011395/12/21
15شناسایی اجزای زیست فعال با ارزش افزوده از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی و جداسازی آنها به روش دی اکسید کربن فوق بحرانیناظر1394/07/011397/06/07
16ارزیابی تولید کروسین در کشت سوسپانسیون سلولی زعفران در بیوراکتور آزمایشگاهیهمکار1394/07/011400/01/15

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Physicochemical, nutritional, and antioxidant properties of two Iranian lentil cultivars: A comparative study of cooking and germination effectsscopusJournal of Nutrition and food security140392
2Foam and emulsion properties of crude saponin extract from saffron (Crocus sativus L.) cormJCRJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1403370 5.5
3Valorization of saffron production waste: Isolation of anthocyanins from saffron petal extract by zirconium-based adsorbentsJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1403201 6.0
4Geographical Origin Differentiation and Quality Determination of Saffron Using a Portable Hyperspectral Imaging SystemJCRINFRARED PHYSICS & TECHNOLOGY140213102.997
5A fabric phase sorptive extraction protocol combined with liquid chromatography-fluorescence detection for the determination of ochratoxin in food samplesJCRFood Analytical Methods14021653.498
6مطالعه اسپکتروفوتومتری سینتیک تخریب فوتوالکتروکاتالیستی 4-نیتروفنول بر مبنای الکترود TiO2-MWCNT/Ti با استفاده از روش تفکیک منحنی چند متغییره- حداقل مربعات متناوبISCنشریه شیمی کاربردی14021868
7Effect of cold plasma pretreatment coupled with osmotic dehydration on drying kinetics and quality of mushroom (Agaricus bisporus)JCRFood and Bioprocess Technology1402 5.581
8Determination of bisphenol A in bottled mineral water and toy samples by nanoparticle-assisted fabric phase sorptive extraction (NFPSE) -high-performance liquid chromatographyISCIranian Journal of Analytical Chemistry1402101
9Solid/liquid phase microextraction of anticancer drug cisplatin by using a hollow fiber reinforced with multiwalled carbon nanotube- ion exchange polyurethane foam, and determination by graphite furnace atomic absorption spectrometryISCIranian Journal of Analytical Chemistry1402101
10Intensified extraction of anthocyanins from Berberis vulgaris L. by pulsed electric field, vacuum-cold plasma, and enzymatic pretreatments: modeling and optimizationJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture140210 6.6
11بررسی ویژگیهای دینامیکی و فیزیکوشیمیایی نانوذرات حاوی عصاره پروپولیسISCتحقیقات مهندسی صنایع غذایی14022375
12Development of a Nanoparticle-Assisted Fabric Phase Sorptive Extraction Technique Coupled with High-Performance Liquid Chromatography for Sensitive Determination of Aflatoxins in Food SamplesscopusAnalytical and Bioanalytical Chemistry Research1402102
13A pilot study of neuroprotective effect of Granulocyte Colony Stimulating Factor (G-CSF) in Patients with Carbon Monoxide Poisoning: A double-blind, randomized, placebo-controlled trialJCRNAUNYN-SCHMIEDEBERGS ARCHIVES OF PHARMACOLOGY140239663.195
14بررسی مواد معدنی در پرچم، گلبرگ و خامه زعفرانISCزراعت و فناوری زعفران1401103
15A graphene reinforced fabric phase sorptive extraction method for determination of Ochratoxin A in food samplesISCIranian Journal of Analytical Chemistry1401290.32
16Physicochemical and Functional Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Starch: Gelling and Film‑Forming PropertiesJCRFood Biophysics14011813.0
17کاربرد روش امواج فراصوت در صنعت فرآوری مواد غذاییسایردانش آزمایشگاهی ایران1401104
18Development of a fluorescence sensing assay based on N–S‑doped carbon dots and molecularly imprinted polymer for selective and sensitive detection of florfenicol in milkJCRJournal of the Iranian Chemical Society14012022.4
19Nanoencapsulation of propolis extract by sodium caseinate-maltodextrin complexesJCRFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1400128 4.481
20Metal determination in Iranian saffronISCIranian Journal of Analytical Chemistry140081
21Surface-decorated graphene oxide sheets with nanoparticles of chitosan-Arabic gum for the separation of bioactive compounds: A case study for adsorption of crocin from saffron extractJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1400186 6.953
22Microencapsulation of saffron pollen extract by spray drying to preserve its nutritional propertiesسایرJournal of Food and Bioprocess Engineering140042
23Solid-phase extraction of Lead in saline matrix using by GF- AAS with multivariate optimizationscopusMoroccan Journal of Chemistry140094
24بهینه یابی پارامترهای بریکس، دبی شربت و دما در فرآیند رنگبری شربت شکرخام با ازنISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1400131
25Antioxidant capacity and chemical composition of different parts of saffron flowersعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering140041
26بررسی حفظ خواص فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و حسی نوشیدنی انار و زرشک و مخلوط این دو طی مدت نگهداری یک‌ماههISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1400132
27مقایسه‌ ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻞ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮑﯽ زﻋﻔﺮﺍن‌ﻫﺎی مناطق مختلف استان خراسان رضوی ﺑﺮ ﺍﺳﺎس ﺧﺍﺳﺘﮕﺎه ﺟﻐﺮﺍﻓﯿﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎده ﺍز ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺮﻭﻣﺎﺗﻮﮔﺮﺍﻓﯽ ﮔﺎزی-ﻃﯿﻒ ﺳﻨﺠﯽ ﺟﺮﻣﯽISCزراعت و فناوری زعفران140092
28ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفرانISCزراعت و فناوری زعفران140093
29مطالعات سینتیکی و ایزوترم استخراج کروسین زعفران با استفاده از نانوکامپوزیت 3بعدی اکسیدگرافن اصلاح شده با کیتوزانISCفرآوری و نگهداری مواد غذایی1400133
30Aptasensors as promising new tools in bisphenol A detection - An invisible pollution in food and environmentJCRMICROCHEMICAL JOURNAL1399155 3.594
31Evaluation of Aflatoxins contamination in barley feeds distributed in Mashhad city, IranسایرJournal of Human, Health and Halal Metrics139911
32Optimization of experimental parameters in subcritical water extraction of bioactive constituents from the saffron (Crocus sativus L.) corm based on response surface methodologyJCRJournal of Food Measurement and Characterization13991441.648
33The high levels of heavy metal accumulation in cultivated rice from the Tajan river basin: Health and ecological risk assessmentJCRCHEMOSPHERE1399245 5.108
34Improving The Efficiency of DSSC with A Novel Multi-dye layers ApproachJCROPTIK1399208 1.914
35Antioxidant activity and mineral content of watermelon peelعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering139931
36مقایسه ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی بادام هندی خام و تفت‌ دادهISCعلوم و صنایع غذایی ایران139917101
37Graphene oxide/ layered double hydroxides@ sulfonated polyaniline: A sorbent for ultrasonic assisted dispersive solid phase extraction of phthalates in distilled herbal beveragesJCRJOURNAL OF CHROMATOGRAPHY A13991625 4.049
38A chromatographic method for detection of palm oil in butterعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering139931
39Preparation and characterization of 3D graphene oxide nanostructures embedded with nanocomplexes of chitosan- gum Arabic biopolymersJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399162 4.784
40بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی دو رقم عدس سیاه و سبز ایرانیscopusعلوم و صنایع غذایی ایران139917109
41Effects of ultrasound-assisted and direct solvent extraction methods on the antioxidant and antibacterial properties of saffron (Crocus sativus L.) corm extractJCRFood Analytical Methods13991412.667
42روشهای اندازه گیری آفلاتوکسین هاسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139941
43الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی زعفران طیبSIDپژوهشنامه حلال139934
44Optimization of QuEChERS Extraction of Steroid Hormones from Infant Formulae for Mass Spectrometric AnalysisJCRTOXICOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL CHEMISTRY139910311.05
45مروری بر اهمیت پرتودهی هسته ای جهت کاهش آلودگی های میکروبی مواد غذاییسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139942
46آنتوسیانین ها: از منبع تا مصرفسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139833
47مروری بر روش های نوین استخراج عصاره های گیاهیسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139831
48Aflatoxins’ Clean-Up in Food Samples by Graphene Oxide–Polyvinyl Poly Pyrrolidone—Hollow Fiber Solid-Phase MicroextractionJCRCHROMATOGRAPHIA13983831.596
49نقش حیاتی بلانک در آماده سازی نمونه هاسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139823
50اندازه گیری باقی مانده آفت کشها در مواد غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده با نانوذراتISCدنیای نانو13981556
51مروری بر اهمیت تکنیک الایزا و کاربرد آن در صنایع غذاییسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139834
52Graphene Adsorbent‑Based Solid‑Phase Extraction for Aflatoxins Clean‑Up in Food SamplesJCRCHROMATOGRAPHIA13988261.596
53Polycyclic aromatic hydrocarbons in infant formulae, follow-on formulae, and baby foods in Iran: An assessment of riskJCRFOOD AND CHEMICAL TOXICOLOGY1398131 4.679
54Development of an environmentally-friendly solvent-free extraction of saffron bioactives using subcritical waterJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1398114 4.006
55مروری بر روشهای خشک کردن مواد غذاییسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139723
56کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا: بایدها و نبایدهاسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139723
57آماده سازی آسان نمونه با روشهای نوین استخراج فاز جامد در آزمایشگاههای کنترل کیفیسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139724
58Preliminary Survey of Aflatoxins in Roasted Red-skin Peanut Kernels from Khorasan RazaviISCJournal Of Community Health Research139772
59Silicon influences growth and mycorrhizal responsiveness in strawberry plantsJCRPhysiology and Molecular Biology of Plants13972461.151
60Investigation on “spontaneous fermentation” and the productivity of microbial exopolysaccharides by Lactobacillus plantarum and Pediococcus pentosaceus isolated from wheat bran sourdoughJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 3.129
61تبیین شاخصهای غذای طیب به عنوان غذای برتر نسبت به غذای ارگانیک و فراسودمندISCدین و سلامت139761
62ارزیابی تاثیر آغازگر لاکتوباسیلوس پلانتاروم جدا شده در تخمیر کنترل شده خمیرترش سبوس گندم بر خصوصیات کیفی نان حجیم خمیرترشی به روش سطح پاسخISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139714
63A novel red pigment from marine Arthrobacter sp. G20 with specific anticancer activityJCRJOURNAL OF APPLIED MICROBIOLOGY139612352.099
64Effect of silicon supplementation on growth and metabolism of strawberry plants at three developmental stagesJCRNew Zealand Journal of Crop and Horticultural Science13964620.411
65Gas Chromatographic Determination of Phytosterols and Fatty Acids Profile in Saffron PetalsسایرCanadian Chemical Transactions139543
66Dye-Sensitized Solar Cell Using Saffron Petal Extract as a Novel Natural SensitizerJCRJOURNAL OF SOLAR ENERGY ENGINEERING-TRANSACTIONS OF THE ASME1395 1391.571
67استفاده از پوست سبز گردو به عنوان رنگدانه جدید در سلول‌های خورشیدی حساس به رنگدانه، مبتنی بر نانوذارت TiO2ISCمهندسی بیو سیستم ایران1395447
68HPLC Determination of Hexythiazox in Food Samples by MISPE ExtractionJCRCHROMATOGRAPHIA13958031.402
69Detection and quantification of food colorant adulteration in saffron sample using chemometric analysis of FT-IR spectraJCRRSC Advances13946273.289
70بررسی امکان کاهش کلسترول در شیرهای خام و هموژنیزه با استفاده ازبتاسیکلودکسترینISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139223
71Effect of Cholesterol Removal Processing Using 𝛽-Cyclodextrin on Main Components of Milkعلمی پژوهشیInternational Journal of Food Science13922013
72LC Determination of Adulterated Saffron Prepared by Adding Styles Colored with some Natural ColorantsJCRCHROMATOGRAPHIA1386

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1تاثیر شرایط دم کردن بر محتوای ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی عصاره اسطوخودوسهمایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
2اندازه گیری عناصر فلزی و استرول های گیاهی در گیاه بومادراناولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
3ارزیابی کیفیت تغذیه ای ماهی گیش شکم شیاری بر اساس تجزیه تقریبی و ترکیب اسید آمینهسومین همایش ملی علوم زیستی دریای مکران1401/03/30ایرانچابهار
4سنتز نقاط کوانتوامی کربنی داپه شده با نیتروژن با استفاده از عصاره Peganum harmala و به روش هیدروترمالدومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی1400/09/04ایرانجیرفت
5بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن استخراج شده از کشک زرد توسط کروماتوگرافی گازیپنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران1400/08/26ایرانتهران
6نقدی بر استاندارد ملی زعفران: ویژگیها و روش آزمونششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
7زعفران از مزرعه تا سفره: چالش ها و راهکارهاششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
8نقش حدود و حقوق شرعی، قانونی و عمومی در زنجیره تولید زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
9حذف سرب و کروم از محلول های آبی با استفاده از پوشال بنه زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
10Removal of Cadmium from Aqueous Solutions using Modifed Saffron Corm Tunics as Biosorbentدهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست1400/08/10ایرانقوچان
11رابطه حلال با طیب در زنجیره تولید زعفراندومین کنگره ملی غذای حلال1400/06/10ایرانتهران
12بی نظمی های خط پایه در کروماتوگرافیاولین کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی1399/12/13ایرانشیراز
13استخراج جاذب فاز پارچه به کمک نانوذرات (NSFPSE) برای تعیین ترکیبات رنگهای آزو در فاضلاب صنعتیشانزدهمین همایش ملی شیمی پیام نور1399/06/29ایرانکرج
14اصلاح حسگرهای الکتروشیمیایی صفحه چاپی با نانوذرات برای آنالیز آفت کش ها در مواد غذاییچهارمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو ایران1398/05/31ایرانیزد
15Determination of total polyphenols, sterols and minerals in pistachio green hullInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation On Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
16بررسی شاخص های آلودگی میکروبی در نمونه های زعفران استان خراسان رضویThe International Conference on Agricultural Science Medical Plants and Traditional Medicine1396/11/25ایرانمشهد
17Application of the chromatographuc methods in the authentication of Halal foods-A reviewاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
18Application of the inferared spectroscopy in authentication of the Halal foodsاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
19Halal spices and condimentsاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
20Acrylamide in Food: A reviewسومین دوره سمپوزیوم بین المللی نسترن1396/09/08ایرانمشهد
21Cholesterol reduction in milk4th International Congress on Food and Nutrition1390/07/20ترکیه-
22Detection of colored style as one of the saffron adultration using HPLC method2nd international symposium on saffron Biology and Technology1385

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1بررسی مکانیسم حذف آنتی بیوتیک در خانواده کینولون در محیط های آبی به کمک فنآوری میکرو-نانو حبابیاسر باباییدکتری PhDدانشگاه صنعتی شاهرود1402/09/29استاد راهنما
2استخراج و اندازه گیری دیازینون و تریفلورالین در نمونه های غذایی با استفاده از فاز پارچه و کروماتوگرافی گازینگین اسدیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات1402/06/19استاد راهنما
3بررسی و کاربرد روش های سبز آماده سازی نمونه ماننداستفاده از مایعات یونی و حلال های سبز جهت سنجش فلزات سنگین در نمونه های مختلف غذایی، بیولوژیکی، خاک، آب، دارویی و کانی های معدنی به کمک روش اسپکتروسکوپیهاله اموری سرابیدکتری PhDدانشگاه پیام نور مشهد1402/04/13استاد راهنما
4کاربرد استخراج فاز پارچه با نانو جاذب جهت جداسازی و اندازه گیری ترکیبات آزو در پساب های واحد صنعتینیره رحیمیاندکتری PhDدانشگاه پیام نور مشهد1402/03/29استاد راهنما
5بررسی ترکیب پلاسمای سرد با آب زدایی اسمزی بر عملکرد فرایند خشک کردن همرفتی و خصوصیات کیفی قارچ دکمه ای سفیدسید حسین میرایی آشتیانیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1402/03/02استاد مشاور
6استخراج جذبی فاز پارچه‌ای همراه شده با تکنیک کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای اندازه‌گیری اکراتوکسینA در نمونه‌های غذاییآیدا عصمتی ارزه علیادکتری PhDدانشگاه پیام نور کرمان1401/10/28استاد مشاور
7استخراج نشاسته و ساپونین از بنه زعفران و بررسی پتانسیل کاربرد غذایی آنها بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختاری و عملکردیمژگان اسماعیلیاندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/06/21استاد مشاور
8بهینه یابی شرایط رنگبری شربت شکر خام از طریق ازن زنی و شناسایی و سنجش ترکیبات تشکیل شده در فرایندمهدی نیکفرجامدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1400/07/27استاد مشاور
9جداسازی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و برخی از داروهای با اهمیت با استفاده از نانوساختارهای هیدروکسید لایه دوگانه به عنوان جاذب، همراه با بکارگیری تکنیک های جدید میکرواستخراج و روشهای کروماتوگرافیمهدیه اتوکشدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1399/10/07استاد مشاور
10ارزیابی جداسازی و مدلسازی سینتیک جذب کروسین زعفران توسط نانوساختارهای سه بعدی اکسید گرافن معمولی و اصلاح یافته عامل دار شدهحمید رجبی کوشهدکتری PhDدانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1399/07/30استاد مشاور
11طبقه بندی جغرافیایی نمونه زعفران های مختلف از مناطق مختلف ایران با استفاده از تکنیک های آنالیز عکسیاسر خاکیکارشناس ارشددانشگاه محقق اردبیلی1398/11/30استاد راهنما
12بررسی اثر حرارت بر میزان ترکیبات هیدروکربن معطر چند حلقه ای در طی فرایند تولید فراورده های غذایی نوزاد موجود در ایران:برآورد میزان دریافت و ارزیابی خطرحسن بدیع بستاندکتری PhDدانشگاه علوم پزشکی مشهد1398/11/02استاد مشاور
13بررسی تاثیر تخمیر تصادفی و هدایت شده خمیر ترش سبوس گندم بر قابلیت تولید پلی ساکاریدهای خارج سلولی میکروبی و مطالعه خصوصیات کیفی نان حجیمعباس عابدفردکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/08/22استاد مشاور
14استخراج با جاذب توسط فاز پارچه (FPSE) جهت اندازه گیری زیرالنون در نمونه های غذایی همراه با روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا با آشکارساز فلورسانسنرجس بهزادی مقدمکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1398/04/10استاد راهنما
15استفاده از نانو صفحات مغناطیسی گرافن جهت استخراج اکریل آمید و اندازه‌گیری آن توسط دستگاه کروماتو گرفی با کارایی بالاعلیرضا وحیدی جوانکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1398/02/03استاد مشاور
16استخراج آلاینده ها از نمونه های حقیقی توسط نانو ذرات سنتزی بر پایه گرافن با استفاده از روشهای چند متغیره کمومتریکسبهاره صفاتیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1397/06/31استاد مشاور
17تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی و بررسی ترکیبات شیمیایی قسمتهای مختلف گیاه زعفران با روش های کروماتوگرافیاکرم ازغندی فاردقیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1397/03/05استاد مشاور
18استفاده از سیال فوق بحرانی کربن دی اکسید جهت استخراج و تعیین پروفایل لیپید تولید شده در ریز جلبک کلرلا ولگاریس به منظور استفاده در بیودیزلنرگس مرادی خیبریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1396/06/30استاد مشاور
19اندازه گیری همزمان نیتروفنول ها با استفاده از واکنش های تخریب فوتوالکتروکاتالیستی و روش های کالیبراسیون چند متغیرهفاطمه چیت گرانکارشناس ارشددانشگاه سمنان1396/06/28استاد مشاور
20استخراج و پیش تغلیظ اکراتوکسین A از مواد غذایی با استفاده از نانوذرات گرافن توسط روش میکرو استخراج فاز جامد متخلخل همراه با روش کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالافریبا ناظریکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1395/11/28استاد مشاور
21ترکیب جدید رنگدانه های طبیعی به منظور بهبود بازده سلول های خورشیدی حساس به رنگدانه با رنگدانه های طبیعی پوست سبز گردو و گلبرگ زعفرانکامبیز حسین پناهیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1395/10/28استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1سم شناسی مواد غذایی- فصل هفتم: مخاطرات ناشی از فلزات سنگینتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1401/07/02
2آپوکاروتنوئیدهای زعفران از بیوسنتز تا فارماکولوژیترجمه کتاب تخصصی1398/04/22

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1402اول
2تجزیه دستگاهی مواد غذایی1کارشناسي1402اول
3روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1401اول
4استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1401اول
5روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1400اول
6استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1400اول
7استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1399اول
8روشهای پیشرفته دستگاهی2دکترا1398اول
9ایمنی غذایی2دکترا1398اول
10استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1398اول
11استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1397اول
12شیمی تجزیه 23کارشناسي ارشد1396اول
13شیمی تجزیه 22کارشناسي ارشد1395دوم
14شیمی تجزیه 23کارشناسي ارشد1395اول
15شیمی تجزیه3کارشناسي1394دوم
16شیمی مواد غذایی3کارشناسي1394اول
17شیمی عمومی2کارشناسي1394اول
18استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1396دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1کروماتوگرافی مایع با کارایی بالاموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/09/131401/09/13
2کروماتوگرافی مایع با کارایی بالامجازی1399/09/261399/09/26
3روش های کروماتوگرافی در کنترل کیفی صنایع غذایی HPLCمعاونت غذاو داروی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد1398/11/141398/11/14
4روشهای آنالیز دستگاهیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/051397/12/05
5کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/11/031397/11/03
6روش های دستگاهی تشخیص آزمایشگاهیاداره استاندارد خراسان رضوی1397/09/121397/09/13
7کارگاه کروماتوگرافی گازیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/04/311397/04/31
8کارگاه کروماتوگرافی گازی 1397/04/131397/04/13

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه