مطالعات طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی: نان طیب)

Studies for Food Brand Design of “Tayeb” (Case study: bread Tayeb)


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , احمد نصیری محلاتی , سیداحمد ثاقبی , عبدالحمید واسطی , سیدرضا فاطمی امین , جواد فیضی , سارا ناجی طبسی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 25094002
عنوان فارسی طرح مطالعات طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی: نان طیب)
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1394/10/26
تاریخ شروع 1394/11/10
تاریخ خاتمه 1395/11/09

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
احمد نصیری محلاتیناظر
سیداحمد ثاقبیناظر
عبدالحمید واسطیهمکار
سیدرضا فاطمی امینهمکار
جواد فیضیهمکار
سارا ناجی طبسیهمکار