سارا  ناجی طبسی

 فعاليت هاي پژوهشي

 

سارا ناجی طبسی

در مؤسسه علوم و صنايع غذايي چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح هاي تحقيقاتي
طرح هاي تحقيقاتي (13)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (7)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (6)
پايان نامه ها
پايان نامه ها(8)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(6)
تدريس
تدريس(3)
تدريس در دوره/کارگاه
تدريس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
مؤسسه علوم و صنايع غذايي
پروفايل در SCUPOS
پروفايل در SCOPUS
پروفايل در ISI
پروفايل در ISI
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در Google Scholar
پروفايل در ORCID
پروفايل در ORCID
 پروفايل در ResearchGate
پروفايل در ResearchGate
پروفايل در پاب مد
پروفايل در پاب مد
پروفايل در مدليب
پروفايل در مدليب

اطلاعات کلي
hide/show

نام و نام خانوادگي(فارسي) : سارا ناجی طبسی پايه علمي : 2
نام و نام خانوادگي(انگليسي) : Sara Naji tabasi آخرين مدرک تحصيلي : دکتری PhD
سال تولد : 1365 نوع استخدام : پیمانی
جنسيت : زن دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
رشته تخصصي : علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425381
مرتبه علمي : استادیار پست الکترونيک : s.najitabasi@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصيلي
hide/show

رشته تحصيلي/ تخصصي درجه‌تحصيلي سال دريافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غداییدکتری PhD1391دانشگاه فردوسی مشهد

سوابق شغلي
hide/show

سمت نام و آدرس محل خدمت تاريخ شروع تاريخ پايان
عضو هیأت علمیمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1394/10/01
رئیس مرکز اسناد و کتابخانهموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/01/16
مدیر داخلی نشریه پژوهش و نوآوری در موسسه علوم و صنایع غذاییموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/01/17
دبیر کمیته نشر موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذاییموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/08/05

طرح هاي تحقيقاتي
hide/show

رديف عنوان محل اجراي طرح سمت مدت طرح(ماه) تاريخ شروع تاريخ پايان
1طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی برنج براساس شاخص های طیب مجری
2مطالعات طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی: نان طیب) همکار121394/11/101395/11/09
3مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راه مجری101394/12/051395/10/04
4بررسی امکان تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلول مجری191395/04/221396/12/21
5بهینه سازی بستر پخت نان با استفاده از زیر لایه چدنی، پوشش های سرامیکی، فلزی و رسی ناظر121395/12/211396/12/20
6تهیه رشته بر پایه کربوکسی متیل سلولز به منظور تثبیت و کاهش مصرف زعفران در نبات زعفرانی ناظر181396/02/101397/08/09
7تولید و بررسی خواص فیزیکو مکانیکی محصولات عملگر بر پایه زرشک، پودر، قرص و قرص جوشان مجری181396/03/181397/09/17
8تعیین معیارهای کنترل کیفی در زنجیره تولید نان طیب مجری171396/04/021397/09/01
9تولید نوشیدنی فراسودمند حاوی روغن سیر فاقد بو همکار171396/09/111398/02/10
10ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتون ناظر181396/10/131398/04/12
11بهبود راندمان تولید پنیر سفید ایرانی با بهره گیری از هیدروژل های غذایی ناظر221397/01/161398/11/15
12بهینه یابی شرایط تخمیر جهت بهبود خصوصیات رئولوژیکی، ارگانولپتیکی و تغذیه‏ای نان بربری برپایه آرد کامل (جو، گندم و گندم جوانه‏زده) مجری191397/03/051398/10/04
13امکان سنجی بیولوژیکی تولید ژلان از سویه های باکتریایی بومی و بهینه سازی شرایط تولید مجری201397/03/131398/11/12

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

رديف عنوان نمايه نام نشريه سال انتشار/ارائه شمسي دوره (Volum) شماره ضريب تاثير وضعيت
1Fabrication of basil seed gum nanoparticles as a novel oral delivery system of glutathioneISICARBOHYDRATE POLYMERS1395157 4.219تایید نهایی
2Functional properties and applications of basil seed gum: An overviewISIFOOD HYDROCOLLOIDS139673735.089تایید نهایی
3تبیین شاخصهای غذای طیب به عنوان غذای برتر نسبت به غذای ارگانیک و فراسودمندعلمی پژوهشیدین و سلامت139761 تایید نهایی
4Effects of pectin and xanthan gum on induced flocculation phenomenon in an acidic model emulsion systemISIJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY13974021.454تایید نهایی
5Effect of emulsifier on rheological, textural and microstructure properties of walnut butterISIJournal of Food Measurement and Characterization13971311.181تایید نهایی
6Study on foaming, rheological and thermal properties of gelatin-free marshmallowISIFOOD HYDROCOLLOIDS139893 5.089تایید نهایی
7Investigation of basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum properties as cryoprotectant for Frozen FoodsISIFOOD HYDROCOLLOIDS139890 5.089تایید نهایی

مقالات ارائه شده در همايش
hide/show

رديف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همايش علمي معتبر نوع همايش شيوه ارائه تاريخ برگزاري کشور شهر وضعيت
1Flocculation As The Critical Parameter In The Stabilization Of Egg- Free Mayonnaise14th International Nutrition and Diagnostics Conferenceکنفرانس 1396/06/11جمهوری چکپراگتایید نهایی
2Application of Phytosome in Food industryInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciencesکنفرانس 1397/06/02ایرانمشهدتایید نهایی
3influence of hydrocolloids in quality improvement of bakeryInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciencesکنفرانس 1397/06/02ایرانمشهدتایید نهایی
4demand and supply of bread and its waste in IranInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciencesکنفرانس 1397/06/02ایرانمشهدتایید نهایی
5Investigation of Functional Properties in Leaf and Stem of Barberry Species: An Overviewدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و داروییکنفرانس 1397/12/22ایرانمشهدتایید نهایی
6Flocculation as the critical parameter in the stabilization of egg free mayonnaise14th International Nutrition & Diagnostics Conference 1393/06/11 تایید نهایی

پايان نامه ها
hide/show

کد پايان نامه عنوان پايان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصيلي پايان نامه دانشگاه تاريخ دفاع سمت
195به کارگیری سامانه ی‎ اولئوژل به کمک قالب گیری امولسیونی جهت رسانش هدفمند بربرینِ استخراج شده از زرشک با روش خیساندن اتانولی و کچرز تحت میدان پالس الکتریکیمژده صرافدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
194اثر ترکیبات محیط رشد بر متابولیت های ضد میکروبی باکتریهای اسیدلاکتیک جداسازی شده از سبوس گندم و تاثیر سویه‌های با بیشترین خاصیت ضدمیکروبی بر افزایش ماندگاری نانحامد عزیزنیادکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
182تاثیر انجماد بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه ریحانمهرداد زینعلیکارشناس ارشددانشگاه مازندران1396/11/03استاد مشاور
196تأثیر افزودن صمغ فارسی بر خصوصیات عملکردی، حرارتی و بافتی خمیر و ژل نشاسته گندمفاطمه استادکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/12استاد مشاور
197بهبود خصوصیات رئولوژیکی و عملکردی نشاسته گندم با استفاده از صمغ دانه ریحانشمسی استادکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/12استاد مشاور
198تولید بستنی کم چرب با استفاده از روغن ساختار یافتهمهبان کریمیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/22استاد مشاور
199بهینه سازی تولید بیسکوئیت توسط جایگزینی آرد کینوا با آرد گندم به روش سطح پاسخبهاره سازشکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)1397/06/22استاد مشاور
200بهینه سازی تولید کیک فنجانی توسط جایگزینی آرد کینوا با آرد گندم به روش سطح پاسخلیلا کارشناسکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)1397/06/22استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

رديف عنوان کتاب نوع کتاب تاريخ انتشار
1Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25
2Novel Hydrocolloids for Future Progress in Nanotechnology (In book: Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions)تألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1397/10/12

اختراعات
hide/show


تدريس
hide/show

رديف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدريس سال تحصيلي نيمسال تحصيلي
1برهم کنش ها در مواد غذایی2دکترا1397اول
2برهم کنش ها در مواد غذایی2دکترا1396دوم
3رئولوژی مواد غذایی پیشرفته2دکترا1397اول

تدريس در دوره/کارگاه
hide/show

رديف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاري کارگاه تاريخ شروع تاريخ پايان

سوابق موفقيت هاي پژوهشي
hide/show

عنوان موفقيت تاريخ موفقيت رتبه کسب‌شده موسسه اهدا کننده/ جشنواره توضيحات موفقيت پژوهشي

سوابق تحقيقاتي
hide/show

عنوان نوع اثر پژوهشگر تعداد صفحه محل نشر نوع اثر وابستگي موسسه سمت محل ارائه

تخصص/مهارت
hide/show

عنوان تخصص/ مهارت ميزان تخصص/ مهارت زمينه تخصص/ مهارت آخرين زمان استفاده از تخصص/مهارت تعداد سالهاي تجربه توضيحات

آشنايي با زبان هاي خارجي
hide/show

عنوان زبان خارجي خواندن نوشتن درک مطلب مکالمه مدرک اخذ شده تاريخ اخذ مدرک مؤسسه صادرکننده مدرک توضيحات

دوره هاي آموزشي ديده شده
hide/show

عنوان دوره مدت دوره (ساعت) مدرک پايان دوره تاريخ شروع دوره تاريخ پايان دوره کشور محل برگزاري مؤسسه برگزار کننده مدرک تحصيلي در زمان گذراندن دوره آموزشي توضيحات

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه