سارا  ناجی طبسی

 فعالیت های پژوهشی

 

سارا ناجی طبسی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (14)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (40)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (10)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(13)
کتاب ها
کتاب ها(2)
اختراعات
اختراعات(9)
تدریس
تدریس(8)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سارا ناجی طبسی دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Sara Naji tabasi آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : علوم و صنایع غذایی - مهندسی صنایع غذایی تلفن تماس-محل کار : 35425381
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : s.najitabasi@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
علوم و صنایع غداییدکتری PhD1394دانشگاه فردوسی مشهد

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1تدوین ره نگاشت جیره عملیاتی نیروهای مسلح در افق 5 سالههمکار1399/09/231400/03/23
2تولید امولسیون پیکرینگ روغن در آب بر پایه ترکیبات فنلی و فاز نامحلول صمغ فارسیناظر1399/03/101399/12/18
3فرمولاسیون نوشیدنی فراسودمند بر پایه خرما و ارده (طرح فناوری)مجری1398/04/131399/03/12
4تولید و بررسی خواص فیزیکو مکانیکی محصولات عملگر بر پایه زرشک، پودر، قرص و قرص جوشانمجری1397/09/251399/03/24
5طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی برنج براساس شاخص های طیبمجری1397/06/141398/10/23
6بهینه یابی شرایط تخمیر جهت بهبود خصوصیات رئولوژیکی، ارگانولپتیکی و تغذیه ‏ای نان بربری بر پایه آرد کامل (جو، گندم و گندم جوانه‏ زده)مجری1397/03/051399/03/17
7بهبود راندمان تولید پنیر سفید ایرانی با بهره گیری از هیدروژل های غذاییناظر1397/01/161398/11/28
8ایجاد سامانه های ژلی الاستیک پنیر ریکوتا حاوی هیدروکلوئیدها در مغزی زیتونناظر1396/10/131398/06/26
9تولید نوشیدنی فراسودمند حاوی روغن سیر فاقد بوهمکار1396/09/111398/03/05
10تعیین معیارهای کنترل کیفی در زنجیره تولید نان طیبمجری1396/04/021397/09/12
11بهینه سازی بستر پخت نان با استفاده از زیر لایه چدنی، پوشش های سرامیکی، فلزی و رسیناظر1395/12/211398/07/20
12بررسی امکان تولید ماکارونی رژیمی با استفاده از فیبرهای خوراکی محلول و نامحلولمجری1395/04/221397/01/07
13مطالعه صمغ های بومی ایران و تدوین نقشه راهمجری1394/12/051397/12/26
14مطالعات طراحی برند غذایی طیب (مورد مطالعاتی: نان طیب)همکار1394/11/101395/11/10

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان درجه علمی نشریه نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Improving the quality of traditional Iranian bread by using sourdough and optimizing the fermentation conditionsscopusSN Applied Sciences140145
2Development of mechanical and thermal properties of whey protein–xanthan gum hydrogel by incorporation of basil seed gum nanoparticles, salt, and acidic pHISIJOURNAL OF SOL-GEL SCIENCE AND TECHNOLOGY14009812.008
3Nanoparticles fabrication of soy protein isolate and basil seed gum (Ocimum bacilicum L.) complex as pickering stabilizers in emulsionsISIJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY140042 1.701
4Production and evaluation of sweet almond and sesame oil nanoemulsion and their effects on physico-chemical, rheological and microbial characteristics of enriched yogurtISIJournal of Food Measurement and Characterization14001521.648
5Physico‑chemical and antioxidant properties of barberry juice powder and its effervescent tabletsISIChemical and Biological Technologies in Agriculture14008232.929
6Physico‐chemical properties of powder and compressed tablets based on barberry fruit pulpISIJournal of Food Measurement and Characterization14001531.648
7Fate of β-cyclodextrin-sugar beet pectin microcapsules containing garlic essential oil in an acidic food beverageISIFood bioscience140042 3.067
8Application of mucilaginous seeds (Alyssum homolocarpum and Salvia macrosiphon Boiss) and wheat bran in improving technological and nutritional properties of pastaISIJOURNAL OF FOOD SCIENCE14008662.478
9Controlled release and improved stability of vitamin D3 within nanoliposomes stabilized by palmitic acidISIJOURNAL OF FOOD SAFETY14004151.953
10Influence of calcium chloride and pH on soluble complex of whey protein-basil seed gum and xanthan gumISIFood science & nutrition14009122.863
11Investigation of functional, textural, and thermal properties of soluble complex of whey protein–xanthan gum hydrogelISIJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING14004482.356
12Development of Cress Seed Gum Hydrogel and Investigation of its Potential Application in the Delivery of CurcuminISIJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE1400101153.638
13Equipment-free and visual detection of Pb2+ ion based on curcumin-modified bacterial cellulose nanofiberJCRJournal of the Iranian Chemical Society14001912.019
14بررسی تاثیر تخلیص آنزیمی بر ویژگی‌های رئولوژیکی صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana)ISCنوآوری در علوم و فناوری غذایی1400132
15تهیه سامانه امولسیون ژل سرد با استفاده از پیکرینگ های کمپلکس ایزوله پروتئین سویا-صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در خامهISCپژوهش های علوم و صنایع غذایی ایران1400172
16Physicochemical properties and surface activity characterization of water-soluble polysaccharide isolated from Balangu seed (Lallemantia royleana) gumISIJournal of Food Measurement and Characterization13991461.648
17مطالعه ویژگی های کیفی، آلودگی های میکروبی، فلزات سنگین و میزان سموم در انواع مختلف برنج های تولید داخل و وارداتیعلمی- پژوهشیبهداشت مواد غذایی139910
18Application of QuEChERS method for extraction of functional compoundsweb of scienceSN Applied Sciences1399211
19تخلیص آنزیمی صمغ دانه بالنگو (Lallemantia royleana) و بررسی ویژگی های عملکردی و آنتی اکسیدانی آنعلمی- پژوهشیفرآوری و نگهداری مواد غذایی1399121
20Optimizing extraction of berberine and antioxidant compounds from barberry by maceration and pulsed electric field-assisted methodsISIJournal of Berry Research13991112.208
21تبیین مفهومی زنجیره غذایی بر اساس شاخص های غذای طیب در قرآن کریمعلمی- پژوهشیپژوهش در دین و سلامت139962
22Influence of different salts on rheological and functional properties of basil (Ocimum bacilicum L.) seed gumISIINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1399149 5.162
23بررسی تأثیر دما بر سینتیک خشک کردن و میزان بتاکاروتن تفاله هویج با استفاده از آون جابجایی هوای داغعلمی- پژوهشینوآوری در علوم و فناوری غذایی1399124
24Rheological and structural properties of oleogel based on soluble complex of egg white protein and xanthan gumISIJOURNAL OF TEXTURE STUDIES13995161.902
25بررسی ویژگی های اولئوژل تهیه شده به روش قالب گیری امولسیون پیکرینگ پایدار شده با ذرات جامد کمپلکس صمغ دانۀ ریحان و ایزولۀ پروتئین سویا به عنوان جایگزین چربی در خامهISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139993
26Vitamin D3-loaded nanophytosomes for enrichment purposes: Formulation, structure optimization, and controlled releaseISIJOURNAL OF FOOD PROCESS ENGINEERING139912431.703
27Influence of selected salts and sugars on the rheological behavior of quince seed mucilageISIJournal of Agricultural Science and Technology13992320.897
28Investigation of basil (Ocimum bacilicum L.) seed gum properties as cryoprotectant for Frozen FoodsISIFOOD HYDROCOLLOIDS139890 5.089
29Study on foaming, rheological and thermal properties of gelatin-free marshmallowISIFOOD HYDROCOLLOIDS139893 5.089
30ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، بافتی و پختی اسپاگتی غنی شده با سبوس جو و صمغ زانتانISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139881
31Antioxidant and antimicrobial activities of water-soluble polysaccharide isolated from Balangu seed (Lallemantia royleana) gumISIJournal of analytical science and technology13981011.519
32Investigating functional characteristics of water-soluble polysaccharide isolated from balangu seed (lallemantia royleana) gumعلمی- پژوهشیFood science and technology1398132
33Investigating functional properties of barberry species: an overviewISIJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE139899122.422
34ارزیابی جمعیت باکتریایی و تغییرات بیوشیمیایی طی تخمیر خودبخودی سبوس گندمISCمیکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی139852
35تخلیص آنزیمی صمغ دانه بالنگو (royleana Lallemantia) و بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و امولسیون کنندگی آنISCعلوم و صنایع غذایی ایران13981695
36تبیین شاخصهای غذای طیب به عنوان غذای برتر نسبت به غذای ارگانیک و فراسودمندعلمی- پژوهشیدین و سلامت139761
37Effects of pectin and xanthan gum on induced flocculation phenomenon in an acidic model emulsion systemISIJOURNAL OF DISPERSION SCIENCE AND TECHNOLOGY13974021.454
38Effect of emulsifier on rheological, textural and microstructure properties of walnut butterISIJournal of Food Measurement and Characterization13971311.181
39Functional properties and applications of basil seed gum: An overviewISIFOOD HYDROCOLLOIDS139673735.089
40Fabrication of basil seed gum nanoparticles as a novel oral delivery system of glutathioneISICARBOHYDRATE POLYMERS1395157 4.219

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Investigation of Functional Properties in Leaf and Stem of Barberry Species: An Overviewدومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی ، کشاورزی ارگانیک ، مواد طبیعی و دارویی1397/12/22ایرانمشهد
2Application of Phytosome in Food industryInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
3influence of hydrocolloids in quality improvement of bakeryInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
4demand and supply of bread and its waste in IranInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation on Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
5بررسی بازار جهانی نان ارگانیککنفرکنس بین المللی علوم کشاورزی گیاهان دارویی1396/11/25ایرانمشهد
6Application of natural hydrocolloids as gelatin replacement in pharmaceutical and food productsاولین همایش بین المللی فراورده های حلال1396/09/22ایرانمشهد
7Illustration of Tayyeb Food Indicators as Superior Standard In Comparison With Halal foodsاولین همایش بین المللی فراورده های حلال1396/09/22ایرانمشهد
8Flocculation As The Critical Parameter In The Stabilization Of Egg- Free Mayonnaise14th International Nutrition and Diagnostics Conference1396/06/11جمهوری چکپراگ
9بررسی نانوذرات صمغ دانه ریحان به عنوان حامل پپتیدهای کوچکاولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی1395/07/27ایرانمشهد
10Flocculation as the critical parameter in the stabilization of egg free mayonnaise14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1ریزپوشانی ویتامین D3 به دو روش نانوکاکلیت و نانوفیتوزوم و بررسی خصوصیات آنها در سیستم مدل نوشیدنیمحمد ملاویسیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1400/08/19استاد راهنما
2تولید و ارزیابی نانو امولسیون روغن بادام شیرین و کنجد و اثر آن بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی،رئولوژیکی،میکروبی و ریزساختار ماست غنی شدهمعصومه حیدری قره چشمهدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1399/08/15استاد مشاور
3ارزیابی خصوصیات اولئوژل تولید شده به روش قالب گیری کف با استفاده از کمپلکس پروتئین سفیده تخم مرغ و صمغ زانتان و کاربرد آن در فرمولاسیون کیک مافین کم چربرضا جابریدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار1399/06/18استاد راهنما
4استفاده از امولسیون ژل پیکرینگ و اولئوژل تهیه شده با ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه ریحان به عنوان جایگزین چربی در خامهسیما ناجی طبسیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1398/11/08استاد مشاور
5جداسازی فراکسیون های هیدروکلوئید دانه بالنگو و بررسی خصوصیات رئولوژکی و عملکردی آنهامریم سردرودیاندکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1398/02/26استاد مشاور
6تولید بستنی کم چرب با استفاده از روغن ساختار یافتهمهبان کریمیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/22استاد مشاور
7بهینه سازی تولید بیسکوئیت توسط جایگزینی آرد کینوا با آرد گندم به روش سطح پاسخبهاره سازشکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)1397/06/22استاد مشاور
8بهینه سازی تولید کیک فنجانی توسط جایگزینی آرد کینوا با آرد گندم به روش سطح پاسخلیلا کارشناسکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)1397/06/22استاد مشاور
9تأثیر افزودن صمغ فارسی بر خصوصیات عملکردی، حرارتی و بافتی خمیر و ژل نشاسته گندمفاطمه استادکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/12استاد مشاور
10بهبود خصوصیات رئولوژیکی و عملکردی نشاسته گندم با استفاده از صمغ دانه ریحانشمسی استادکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان1397/06/12استاد مشاور
11تاثیر انجماد بر خصوصیات عملکردی صمغ دانه ریحانمهرداد زینعلیکارشناس ارشددانشگاه مازندران1396/11/03استاد مشاور
12به کارگیری سامانه‎ اولئوژل به کمک قالب گیری امولسیونی جهت رسانش هدفمند بربرین استخراج شده از زرشک با روش خیساندن اتانولی و کچرز تحت میدان پالس الکتریکیمژده صرافدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما
13اثر ترکیبات محیط رشد بر متابولیت های ضد میکروبی باکتریهای اسیدلاکتیک جداسازی شده از سبوس گندم و تاثیر سویه‌های با بیشترین خاصیت ضدمیکروبی بر افزایش ماندگاری نانحامد عزیزنیادکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Novel Hydrocolloids for Future Progress in Nanotechnology (In book: Emerging Natural Hydrocolloids: Rheology and Functions)تألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1397/10/12
2Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1رئولوژی مواد غذایی پیشرفته2دکترا1400اول
2رئولوژی مواد غذایی پیشرفته2دکترا1399اول
3برهمکنش ها در مواد غذایی2دکترا1398دوم
4رئولوژی مواد غذایی پیشرفته2دکترا1398اول
5سامانه رسانش2دکترا1396اول
6برهم کنش ها در مواد غذایی2دکترا1396دوم
7رئولوژی مواد غذایی پیشرفته2دکترا1397اول
8برهم کنش ها در مواد غذایی2دکترا1397اول

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه