مطالعه و ساخت حسگر نوری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی اصلاح شده با پلیمر قالب گیری شده مولکولی برای تشخیص و اندازه گیری فلورفنیکول

Fabrication of an optical sensor based on molecularly imprinted modified carbon quantum dots for detection and determination of florfenicol


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مسلم جهانی , جواد فیضی , بی بی مرضیه رضوی زاده

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21095001
عنوان فارسی طرح مطالعه و ساخت حسگر نوری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی اصلاح شده با پلیمر قالب گیری شده مولکولی برای تشخیص و اندازه گیری فلورفنیکول
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1395/05/16
تاریخ شروع 1395/04/21
تاریخ خاتمه 1396/10/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مسلم جهانیمجری
جواد فیضیهمکار
بی بی مرضیه رضوی زادهناظر