مسلم  جهانی

 فعالیت های پژوهشی

 

مسلم جهانی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (14)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (36)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (17)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(6)
کتاب ها
کتاب ها(1)
اختراعات
اختراعات(1)
تدریس
تدریس(10)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(9)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : مسلم جهانی دانشکده/محل خدمت : گروه شیمی مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Moslem Jahani آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : شیمی تجزیه تلفن تماس-محل کار : 05135415316
مرتبه علمی : استادیار پست الکترونیک : M.jahani@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
شیمی تجزیهدکتری PhD1392دانشگاه بیرجند
شیمی تجزیهکارشناس ارشد1386دانشگاه بیرجند
شیمی کاربردیکارشناس1382دانشگاه آزاد یزد
علوم تجربیدیپلم1376

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1استفاده از برگ و پوشال پیاز زعفران برای حذف فلزات سنگین از پساب صنایع غذاییمجری1399/05/201400/07/28
2پایدارسازی آنتوسیانین های استخراج شده از گلبرگ زعفران به روش کوپیگمانتاسیون در مدل غذاییهمکار1399/05/201400/08/08
3ساخت ورقه های سلولزی ضدقارچی بر پایه رهایش کنترل شده دی اکسید سولفور جهت افزایش ماندگاری میوه فصلهمکار1398/10/211400/03/11
4بهینه سازی فرمولاسیون شیره نبات به منظور ممانعت از کریستالیزاسیون آن در خرمای کبکاب بسته بندی شده (طرح فناوری)همکار1398/03/201399/08/10
5طراحی مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی محصول زعفران بر اساس شاخص های طیبهمکار1397/06/141398/12/13
6تاثیر روشهای مختلف استخراج بر ترکیبات موثره بنه زعفرانهمکار1397/05/131398/05/14
7تهیه رشته بر پایه کربوکسی متیل سلولز به منظور تثبیت و کاهش مصرف زعفران در نبات زعفرانیمجری1396/02/101400/03/04
8بهینه سازی بستر پخت نان با استفاده از زیر لایه چدنی، پوشش های سرامیکی، فلزی و رسیهمکار1395/12/211398/07/20
9بررسی و تحلیل روند شکل گیری و وضعیت فعلی برند غذایی حلال به منظور بهره برداری در طراحی برند طیبهمکار1395/11/011396/04/31
10مطالعه و ساخت حسگر نوری مبتنی بر نقاط کوانتومی کربنی اصلاح شده با پلیمر قالب گیری شده مولکولی برای تشخیص و اندازه گیری فلورفنیکولمجری1395/04/211398/08/22
11ساخت بیوسنسور آنزیمی لکاز بر پایه نانوکامپوزیت Fe3O4/Graphen Oxide/Chitosan به منظور اندازه گیری تارترازین در نوشیدنی هاناظر1395/03/171396/12/16
12استفاده از نانو ذرات بر پایه گرافن به عنوان جاذب آفلاتوکسین ها از مواد غذایی و بررسی مقایسه ای آن با ستون های ایمونوافینیتیهمکار1395/03/161396/12/05
13بهینه سازی روش های تشخیص آلاینده‌های شیمیایی زعفران (فلزات سنگین و سموم دفع آفات نباتیهمکار1394/12/191397/10/22
14تصفیه پساب مرحله تلخی زدایی میوه زیتون به روش انعقاد الکتریکی جهت استفاده مجدد در فرایند تولیدهمکار1394/09/011395/12/21

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Physicochemical, nutritional, and antioxidant properties of two Iranian lentil cultivars: A comparative study of cooking and germination effectsscopusJournal of Nutrition and food security140392
2Foam and emulsion properties of crude saponin extract from saffron (Crocus sativus L.) cormJCRJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1403370 5.5
3Valorization of saffron production waste: Isolation of anthocyanins from saffron petal extract by zirconium-based adsorbentsJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1403201 6.0
4N, S co-doped fluorescent carbon dots synthesized by microwave irradiation: A sensitive probe for Pb (II) ions detection in food samplesJCRCarbon Letters1402 3.117
5Selective determination of Cr(III) by modified carbon nanotube paste electrode: a potentiometric studyJCRJOURNAL OF CHEMICAL TECHNOLOGY AND BIOTECHNOLOGY14019753.709
6بررسی مواد معدنی در پرچم، گلبرگ و خامه زعفرانISCزراعت و فناوری زعفران1401103
7Physicochemical and Functional Characteristics of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Starch: Gelling and Film‑Forming PropertiesJCRFood Biophysics14011813.0
8Cellulose acetate‑based SO2‑releasing sheets: Preparation and characterizationJCRPOLYMER BULLETIN1401 3.2
9Monitoring of pesticide and some metal residues in Mazafati date fruit cultivar and risk assessment to the healthJCRJOURNAL OF FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS1401 4.52
10Development of a fluorescence sensing assay based on N–S‑doped carbon dots and molecularly imprinted polymer for selective and sensitive detection of florfenicol in milkJCRJournal of the Iranian Chemical Society14012022.4
11بررسی کارایی ورقه های استات سلولز رهاینده دی اکسید گوگرد بر ماندگاری میوه کیوی نگهداری شده در سردخانهscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400
12ارزیابی روش‌های مختلف استخراج بر‌خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفرانISCزراعت و فناوری زعفران140093
13Metal determination in Iranian saffronISCIranian Journal of Analytical Chemistry140081
14شناسایی ترکیبات شیمیایی تقطیرات حاصل از مرحله بوگیری روغن خام سویا با استفاده از دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی (GC-MS)scopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400101
15تعیین راهبرد‌‌های مؤثر در طراحی و تجاری‌‌ سازی نشان غذایی طیبSIDپژوهشنامه حلال140043
16روش‌های تیتراسیونی و طیف سنجی برای تعیین شاخص پراکسید در روغن‌های خوراکی: چالش‌ ها و راه‌ حل‌ هاسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران140051
17الگوی ارزیابی کیفیت و رتبه‌بندی زعفران طیبSIDپژوهشنامه حلال139934
18Optimization of experimental parameters in subcritical water extraction of bioactive constituents from the saffron (Crocus sativus L.) corm based on response surface methodologyJCRJournal of Food Measurement and Characterization13991441.648
19Antioxidant activity and mineral content of watermelon peelعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering139931
20Optimization of Electrocoagulation Conditions for the Purification of Table Olive Debittering Wastewater Using Response Surface MethodologyJCRWater13991262.524
21A chromatographic method for detection of palm oil in butterعلمی پژوهشیJournal of Food and Bioprocess Engineering139931
22Solid-phase extraction of phytosterols from rapeseed oil deodorizer distillates with magnetic graphene oxide nanocompositeJCRJournal of Experimental Nanoscience13991512.169
23بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، تغذیه ای و آنتی اکسیدانی دو رقم عدس سیاه و سبز ایرانیscopusعلوم و صنایع غذایی ایران139917109
24Effects of ultrasound-assisted and direct solvent extraction methods on the antioxidant and antibacterial properties of saffron (Crocus sativus L.) corm extractJCRFood Analytical Methods13991412.667
25Graphene oxide/Fe3O4/polyaniline nanocomposite as an efficient adsorbent for the extraction and preconcentration of ultra-trace levels of cadmium in rice and tea samplesJCRRESEARCH ON CHEMICAL INTERMEDIATES139946123.134
26Comprehensive study of the encapsulation of Lomustine anticancer drug into single walled carbon nanotubes (SWCNTs): Solvent effects, molecular conformations, electronic properties and intramolecular hydrogen bond strengthJCRJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS1399320 5.065
27A new molecularly imprinted polymer for selective extraction and pre-concentration of guaifenesin in different samples: adsorption studies and kinetic modelingJCRJOURNAL OF SEPARATION SCIENCE13984362.516
28ارزیابی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، بافتی و پختی اسپاگتی غنی شده با سبوس جو و صمغ زانتانISCپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی139881
29A molecular study on drug delivery system based on carbon nanotube for the novel norepinephrine prodrug, DroxidopaJCRJOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS1398284 4.561
30Graphene Adsorbent‑Based Solid‑Phase Extraction for Aflatoxins Clean‑Up in Food SamplesJCRCHROMATOGRAPHIA13988261.596
31Treatment of olive processing wastewater by electrocoagulation: An effectiveness and economic assessmentJCRJOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT1398248 4.865
32Theoretical and experimental assessment of supercritical CO2 in the extraction of phytosterols from rapeseed oil deodorizer distillatesJCRJOURNAL OF FOOD ENGINEERING1398269 3.625
33اندازه گیری باقی مانده آفت کشها در مواد غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده با نانوذراتISCدنیای نانو13981556
34روش های آماده سازی نمونه برای اندازه گیری باقی مانده فلزات سنگین در روغن های خوراکیسایررویکردهای نوین در آزمایشگاه های علمی ایران139724
35اصلاح الکترودهای فلزی و توسعه حسگرهای زیستی آنزیمی برای اندازه گیری کولین و استیل کولین در نمونه های غذایی و زیستیISCمجله ایمنی زیستی1396102
36حسگرهای آنزیمی اصلاح شده با نانوذرات برای اندازه گیری کولین و استیل کولین در نمونه های غذایی و زیستی (بخش اول: الکترودهای کربنی)ISCمجله ایمنی زیستی139592

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1تاثیر شرایط دم کردن بر محتوای ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی¬اکسیدانی عصاره اسطوخودوسهمایش ملی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
2اندازه گیری عناصر فلزی و استرول های گیاهی در گیاه بومادراناولین همایش ملی پژوهش های کاربردی امنیت غذایی، ایمنی غذایی و سلامت1402/07/24ایرانمشهد
3بررسی انگیزه های اصلی شکل گیری و جهانی سازی برند حلال بعنوان الگویی برای نشان طیبهمایش بین المللی غذای طیب1401/08/19ایرانمشهد
4سنتز نقاط کوانتوامی کربنی داپه شده با نیتروژن با استفاده از عصاره Peganum harmala و به روش هیدروترمالدومین همایش ملی توسعه در علوم و صنایع شیمیایی1400/09/04ایرانجیرفت
5بررسی ترکیب اسیدهای چرب در روغن استخراج شده از کشک زرد توسط کروماتوگرافی گازیپنجمین همایش بین المللی مطالعات میان رشته ای در صنایع غذایی و علوم تغذیه ایران1400/08/26ایرانتهران
6زعفران از مزرعه تا سفره: چالش ها و راهکارهاششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
7حذف سرب و کروم از محلول های آبی با استفاده از پوشال بنه زعفرانششمین همایش ملی زعفران1400/08/26ایرانگناباد
8Removal of Cadmium from Aqueous Solutions using Modifed Saffron Corm Tunics as Biosorbentدهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست1400/08/10ایرانقوچان
9Determination of Guaifenesin in Biological Samples by Molecularly Imprinted Solid Phase Extraction Followed by UV-Vis Spectrophotometery26th Iranian Conference on Analytical Chemistry1398/06/03ایرانسمنان
10اصلاح حسگرهای الکتروشیمیایی صفحه چاپی با نانوذرات برای آنالیز آفت کش ها در مواد غذاییچهارمین همایش ملی و کارگاه های تخصصی علوم و فناوری نانو ایران1398/05/31ایرانیزد
11بررسی اقدامات کلیدی برای توسعه ایده و کاربردی شدن برند حلالهشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت1398/03/23ایرانتهران
12Determination of total polyphenols, sterols and minerals in pistachio green hullInternational Conference on Promotion of Scientific & Regional Cooperation On Food and Agricultural Sciences1397/06/02ایرانمشهد
13Application of the chromatographuc methods in the authentication of Halal foods-A reviewاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
14Application of the inferared spectroscopy in authentication of the Halal foodsاولین کنگره بین المللی حلال1396/09/22ایرانمشهد
15Strategic factor analysis from the current status of Halal food brand in Malaysia and Iran1st international Halal conference1396/09/22ایرانمشهد
16نقش نانوذرات در حسگرهای الکتروشیمیایی آنزیمی برای اندازه گیری کولین و استیل کولین (الکترودهای کربنی)کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا توسعه ملی1396/07/26ایرانتهران
17بررسی تجربه جهانی غذای حلالششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت1396/02/13ایرانتهران

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1تهیه عصاره گشنیزک(Bifora testiculata L.) با استفاده از حلال‌های اوتکتیک ژرف و بررسی ترکیبات فنولی و خواص آنتی اکسیدانی آنسید جواد کلالیکارشناس ارشددانشگاه ارومیه1402/11/18استاد راهنما
2طراحی حسگرهای کاغذی اصلاح شده با نقاط کوانتومی کربنی برای اندازه گیری فلوریمتری یون های فلزات سنگین سرب و جیوه در نمونه های غذایی با استفاده از تلفن همراه هوشمندالیاس ابوبکریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1402/07/10استاد مشاور
3استخراج نشاسته و ساپونین از بنه زعفران و بررسی پتانسیل کاربرد غذایی آنها بر اساس خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختاری و عملکردیمژگان اسماعیلیاندکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/06/21استاد راهنما
4مکانیابی رویش گاه های با بازده اسانس مناسب گیاه خوشاریزه در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از مدل حداکثر بی نظمیمهناز زینبیکارشناس ارشددانشگاه تربت حیدریه1401/02/04استاد مشاور
5جداسازی توکوفرول ها و استرول ها از تقطیرات مرحله بوگیری روغن گیاهی با استفاده از تکنیکهای سیال فوق بحرانی و نانو کامپوزیتهای مغناطیسیپریسا جعفریان اصلدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/12/21استاد مشاور
6استخراج انتخابی گایافنزین به کمک پلیمر حکاکی شده مولکولی پلی پیرول و اندازه گیری آن توسط اسپکتروفوتومتری UV-Visالناز ایرانمنشکارشناس ارشددانشگاه پیام نور مشهد1397/12/20استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1سم شناسی مواد غذایی- فصل هفتم: مخاطرات ناشی از فلزات سنگینتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1401/07/02

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع
1فرآیند تولید زغال زیستی از پوشال بُنه زعفران به روش کربونیزاسیون هیدروترمال1087041401/11/18

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1402اول
2روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1401اول
3استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1401اول
4روش های پیشرفته دستگاهی2دکترا1400اول
5استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1400اول
6استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1399اول
7روشهای پیشرفته دستگاهی2دکترا1398اول
8استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1398اول
9استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1397اول
10استخراج و خالص سازی پیشرفته2دکترا1396دوم

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1طیف سنجی جذب اتمیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/09/091401/09/09
2طیف سنجی مرئی-فرابنفشموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/09/061401/09/06
3طیف سنجی مادون قرمزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/09/021401/09/02
4محاسبات استوکیومتری و محلول سازیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1400/03/031400/03/03
5محلول سازی کاربردیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/04/121398/04/12
6آشنایی با جذب اتمیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/04/051398/04/05
7شیوه تحقیق و نگارش مقالات تخصصی و آماده سازی برای نشر در مجلات لاتینموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/04/051397/04/05
8روش های آنالیز دستگاهیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/061397/12/06
9آشنایی با طیف سنجی مادون قرمزموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/11/171396/11/17

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه