غنی سازی آب پرتقال با امگا 3 درون پوشانی شده درساختار نانولیپوزوم

orange juice Enriched with omega-3 in the nanoliposome system


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: قدیر رجب زاده اوغاز , آرام بستان , راضیه نیازمند

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 22095006
عنوان فارسی طرح غنی سازی آب پرتقال با امگا 3 درون پوشانی شده درساختار نانولیپوزوم
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1396/04/31
تاریخ شروع 1395/12/21
تاریخ خاتمه 1397/06/20

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
قدیر رجب زاده اوغازمجری
آرام بستانهمکار
راضیه نیازمندناظر