طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی پسته بر اساس شاخص های طیب

compilation of pistachio quality assessment and ranking model based on tayebe index


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: مصطفی شهیدی نوقابی , حسین زمانی خادمانلو , عادل بیگ بابایی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 21097002
عنوان فارسی طرح طراحی و تدوین مدل ارزیابی کیفیت و رتبه بندی پسته بر اساس شاخص های طیب
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب
تاریخ شروع 1397/06/14
تاریخ خاتمه 1399/03/13

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
مصطفی شهیدی نوقابیمجری
حسین زمانی خادمانلوهمکار
عادل بیگ باباییناظر