تاثیر اسانس گیاه کاکوتی، نیسین و ترکیب آنها در افزایش ماندگاری فیش برگر


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 221
عنوان فارسی پایان‌نامه تاثیر اسانس گیاه کاکوتی، نیسین و ترکیب آنها در افزایش ماندگاری فیش برگر
عنوان لاتین پایان‌نامه The effect of Ziziphoraclinopodioides esential oil, Nisin and their combination on shelf life extension of fish burger
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1394/02/22
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن
چکیده پایان نامه
خلاصه

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1آرام بستان استاد مشاور
2سعید خانزادی استاد راهنما
3محمد هاشمی استاد مشاور
4محمد عزیز زاده استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
Sensory analysis of fish burgers containing Ziziphora clinopodioides essential oil and nisin: the effect of natural preservatives and microencapsulation
The Effect of Ziziphora Clinopodioides Essential Oil and Nisin on Chemical and Microbial Characteristics of Fish Burger During Refrigerated Storage