ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختاری وضد میکروبی رنگدانه نانولیپوزومه فیکوبیلی پروتئین مستخرج از جلبک قرمز (gracilis Gracilaria (و اثر آن بر ویژگی های شیمیایی و میکروبی برگر ماهی کپور معمولی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
نویسندگان
نویسندگان
مقالات مرتبط
مقالات مرتبط
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی پایان نامه
hide/show

کد 379
عنوان فارسی پایان‌نامه ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختاری وضد میکروبی رنگدانه نانولیپوزومه فیکوبیلی پروتئین مستخرج از جلبک قرمز (gracilis Gracilaria (و اثر آن بر ویژگی های شیمیایی و میکروبی برگر ماهی کپور معمولی
عنوان لاتین پایان‌نامه Evaluation of the physicochemical, structural and antimicrobial properties of pigment nanoliposome phycobili protein extracted from red algae (gracilia Gracilaria) and its effect on the chemical and microbial properties of common carp fish burger
وضعیت انجام
تاریخ تصویب 1399/08/15
تاریخ شروع
تاریخ پایان
سال
فصل
مقطع تحصیلی پایان نامه دکتری PhD
نوع پایان نامه کاربردی
رشته تخصصی
بودجه
کلمات کلیدی

اطلاعات تفضیلی
hide/show

عنوان متن

نویسندگان
hide/show

ردیف نام همکار سمت همکار سمت همکار پایان‌نامه
1مصطفی شهیدی نوقابی استاد مشاور
2مریم حسنی استاد راهنما
3لیلا گلستان استاد راهنما
4سیداحمد شهیدی استاد مشاور

مقالات مرتبط
hide/show

عنوان مقاله
آماده سازی نانولیپوزوم های حامل فیکوبیلی پروتئین مستخرج از جلبک قرمز با پوشش پلی مری کیتوزان: ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی