سیداحمد  شهیدی

 فعالیت های پژوهشی

 

سیداحمد شهیدی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی 


رزومه انگلیسی
رزومه انگلیسی

چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (0)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (13)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (0)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(5)
کتاب ها
کتاب ها(0)
اختراعات
اختراعات(0)
تدریس
تدریس(0)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(0)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : سیداحمد شهیدی دانشکده/محل خدمت :
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Seyed Ahmad Shahidi آخرین مدرک تحصیلی :
رشته تخصصی : تلفن تماس-محل کار :
مرتبه علمی : پست الکترونیک :
آدرس محل کار :

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Effect of Calcium Salts on the Firmness and Physicochemical and Sensorial Properties of Iranian Black Olive CultivarsJCRFoods (Basel, Switzerland)140212155.561
2استخراج و بررسی ویژگیهای عملکردی پروتئین سبوس برنج و امکان استفاده از آن به عنوان جایگزین پروتئین شیر در دسر لبنی کم چرب فراسودمندscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140119124
3Assessment of the potential of algae phycobiliprotein nanoliposome for extending the shelf life of common carp burgers during refrigerated storagescopusFisheries and aquatic sciences1401255
4آماده سازی نانولیپوزوم های حامل فیکوبیلی پروتئین مستخرج از جلبک قرمز با پوشش پلی مری کیتوزان: ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبیscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1401112
5Rheological properties of dairy desserts: Effect of rice bran protein and fat contentJCRJOURNAL OF FOOD SCIENCE140187113.693
6Rheological, textural and structural properties of dairy cream as affected by some natural stabilizersJCRChemical and Biological Technologies in Agriculture14019964.839
7Textural and Rheological Properties of Sliceable KetchupJCRgels1401934.432
8Effect of basil seed gum and κ-carrageenan on the rheological, textural and structural properties of whipped creamJCRJOURNAL OF THE SCIENCE OF FOOD AND AGRICULTURE1400101143.638
9بررسی اثر پروتئین سبوس برنج و صمغ دانه ریحان اصلاح شده بر ویژگی های فیزیکوشیمایی و پایداری خامه قنادیscopusعلوم و صنایع غذایی ایران140018121
10Microstructure and chemorheological behavior of whipped cream as affected by rice bran protein additionJCRFood science & nutrition1397721.521
11Rheological and structural properties of enzyme-induced gelation of milk proteins by ficin and Polyporus badiusWeb of ScienceFood Science & Nutrition13966
12Functional properties of rice bran protein isolate at different pH levelsJCRCereal Chemistry13949311.231
13Dynamic rheological behavior of rice bran protein (RBP): Effects of concentration and temperatureJCRJournal of cereal science1393

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1اثر پروتئین سبوس برنج بر خواص فیزیکوشیمیایی، حسی و رئولوژیکی دسر لبنی فراسودمندعاطفه محمدیدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1401/07/26استاد راهنما
2ارزیابی خصوصیات فیزیکوشیمیایی، ساختاری وضد میکروبی رنگدانه نانولیپوزومه فیکوبیلی پروتئین مستخرج از جلبک قرمز (gracilis Gracilaria (و اثر آن بر ویژگی های شیمیایی و میکروبی برگر ماهی کپور معمولیامیر حق دوستدکتری PhDدانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1401/06/30استاد مشاور
3بهبود خواص عملکردی خامه قنادی با افزودن هیدروکلوئید بومی صمغ دانه ریحان از دیدگاه رئولوژیکی و ساختارینیلوفر بیگلریانکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1395/06/31استاد مشاور
4بررسی برهم کنش های کمورئولوژی پروتئین سبوس برنج و پروتئین آب پنیر در بهبود خواص عملکردی خامه هم زدهآذین آتشزرکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1395/06/31استاد مشاور
5بررسی ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی، میکروبی، رئولوژیکی و حسی هلویریحانه شعبانیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی1394/11/25استاد راهنما

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار

اختراعات
hide/show

ردیف عنوان اختراع شماره ثبت اختراع تاریخ ثبت اختراع

تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه