دستگاه خنک کننده انواع نان های ماشینی و صنعتی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع دستگاه خنک کننده انواع نان های ماشینی و صنعتی
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 95377
تاریخ ثبت اختراع 1397/01/14
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
حسین زمانی خادمانلو
سارا ناجی طبسی33.0
سید مهدی میرزابابائی33.0