طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب

the conceptual design and feasibility study of the production to eat chain for tayyeb bread


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
مجری و همکاران
مجری و همکاران
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

مجریان: حسین زمانی خادمانلو , جواد فیضی , علیرضا صادقیان , سید مهدی میرزابابائی , احمد بالندری , سید مهدی زیارت نیا , سعید صمدی , یعقوب مهارتی

کلمات کلیدی:

اطلاعات کلی طرح
hide/show

کد طرح 25095004
عنوان فارسی طرح طراحی مدل مفهومی و بررسی امکان سنجی زنجیره تولید تا مصرف نان طیب
محل اجرای طرح
وضعیت طرح خاتمه یافته
تاریخ تصویب 1395/11/04
تاریخ شروع 1395/11/01
تاریخ خاتمه 1396/11/30

اطلاعات مجری و همکاران
hide/show

نام و نام‌خانوادگی سمت در طرح
حسین زمانی خادمانلومجری
جواد فیضیهمکار
علیرضا صادقیانهمکار
سید مهدی میرزابابائیهمکار
احمد بالندریهمکار
سید مهدی زیارت نیاهمکار
سعید صمدیناظر
یعقوب مهارتیناظر