نانوحسگر هالوکرومیک الکتروریسی شده جهت تشخیص کیفی تازگی ماهی


چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
اطلاعات تفضیلی
اطلاعات تفضیلی
مخترعین
مخترعین
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی

اطلاعات کلی اختراع
hide/show

عنوان اختراع نانوحسگر هالوکرومیک الکتروریسی شده جهت تشخیص کیفی تازگی ماهی
عنوان اختصاری
شماره ثبت اختراع 95634
تاریخ ثبت اختراع 1397/02/08
اختراع حقیقی است یا حقوقی
مدت حمایت از اختراع
نام محل ارائه
تاریخ ارائه
اعتبار کلی
نوع اختراع
نام شرکت/سازمان متبوع

اطلاعات تفضیلی
hide/show

آیتم اطلاعات تفضیلی متن

مخترعین
hide/show

مخترعین درصد مشارکت
بهروز قرآنی45.0
زهرا آقایی20.0
بهاره عمادزاده35.0