بهروز  قرآنی

 فعالیت های پژوهشی

 

بهروز قرآنی

در مؤسسه علوم و صنایع غذایی چاپ صفحه
پژوهان
صفحه نخست سامانه
طرح های تحقیقاتی
طرح های تحقیقاتی (14)
مقالات چاپ شده
مقالات چاپ شده (55)
مقالات ارائه شده
مقالات ارائه شده (8)
پایان نامه ها
پایان نامه ها(18)
کتاب ها
کتاب ها(5)
اختراعات
اختراعات(3)
تدریس
تدریس(5)
تدریس در دوره/کارگاه
تدریس در دوره/کارگاه(3)
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
مؤسسه علوم و صنایع غذایی
پروفایل در SCUPOS
پروفایل در SCOPUS
پروفایل در ISI
پروفایل در ISI
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در Google Scholar
پروفایل در ORCID
پروفایل در ORCID
 پروفایل در ResearchGate
پروفایل در ResearchGate
پروفایل در پاب مد
پروفایل در پاب مد
پروفایل در مدلیب
پروفایل در مدلیب

اطلاعات کلی
hide/show

نام و نام خانوادگی(فارسی) : بهروز قرآنی دانشکده/محل خدمت : گروه نانو فناوری مواد غذایی
نام و نام خانوادگی(انگلیسی) : Behrouz Ghorani آخرین مدرک تحصیلی : دکتری PhD
رشته تخصصی : مهندسی نساجی - نانو الیاف تلفن تماس-محل کار : 35425386
مرتبه علمی : دانشیار پست الکترونیک : b.ghorani@rifst.ac.ir
آدرس محل کار : کیلومتر 12 بزرگراه مشهد - قوچان، مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

سوابق تحصیلی
hide/show

رشته تحصیلی/ تخصصی درجه‌تحصیلی سال دریافت مدرک دانشگاه/ موسسه
مهندسی مواد و پلیمر (نانوالیاف)دکتری PhD1391دانشگاه لیدز انگلستان
مهندسی نساجی-پردازش تصویرکارشناس ارشد1384دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
مهندسی نساجی-تکنولوژی نساجیکارشناس1382دانشگاه آزاد اسلامی کاشان

طرح های تحقیقاتی
hide/show

ردیف عنوان سمت تاریخ شروع تاریخ پایان
1فرمولاسیون پودر آب زرشک با قابلیت انحلال سریع در آب (طرح فناوری)همکار1401/04/211401/08/23
2بررسی اثر عصاره حاوی ترکیبات پلی فنولی توت فرنگی بر خواص فیزیکی و رئولوژیکی بستنیمجری1400/05/091401/01/20
3کاهش میزان تلخی کافئین با استفاده از فرایند درون پوشانی (طرح فناوری)مجری1398/02/311398/04/30
4بررسی اثر باکتری های پروبیوتیک درون پوشانی شده با استفاده از روش های الکتروهیدرودینامیک دو محوری و میلی فلوئیدیک بر بهبود علایم بیماری در کودکان مبتلا به بیش فعالیمجری1397/12/271401/02/24
5تولید نوشیدنی فراسودمند حاوی روغن سیر فاقد بومجری1396/09/111398/03/05
6بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و عملکردی نانوالیاف ژلاتین تولید شده به روش الکتروریسیمجری1396/08/201397/07/24
7طراحی و تولید نانوالیاف حساس به حرارت به عنوان نشانگر تازگی محصول غذاییمجری1395/08/101398/04/29
8بررسی خواص ضد میکروبی فیلم های پلی اتیلنی و پلی آمیدی حاوی بره موم تهیه شده به دو روش اکستروژن و الکتروریسیناظر1394/09/011396/10/19
9ریزپوشانی باکتری پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس پلانتاروم و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه پریبیوتیک نشاسته مقاوم و هیدروژل آلژینات-کیتوزان به روش الکترواسپریمجری1393/11/051396/02/05
10پایش فساد ماهی با استفاده از نانوحسگرهای حساس به pHمجری1393/07/101395/08/01
11ریزپوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدتمجری1393/06/301395/06/30
12ریزپوشانی باکتری های پروبیوتیک (لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم) در شبکه های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش الکتروریسیمجری1393/02/051395/08/05
13تهیه افشانه پودر ترکیبات مؤثره زعفرانمجری1392/05/011393/01/30
14تهیه نانو‌فیلترهای جاذب بو به روش جایگذاری سیکلو دکسترین در شبکه الکتروریسی شده استات سلولز مجری1392/04/011394/01/03

مقالات چاپ شده در مجله
hide/show

ردیف عنوان نمایه علمی معتبر نام نشریه سال انتشار/ارائه شمسی دوره (volume) شماره ضریب تاثیر
1Electrospun plant protein-based nanofibers loaded with sakacin as a promising bacteriocin source for active packaging against Listeria monocytogenes in quail breastJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD MICROBIOLOGY1402391-393 5.911
2Encapsulation of caffeine in sandwich structured Alyssum homolocarpum seed gum/PVA/gelatin nanofibers using electrospinning techniqueJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1402140 11.504
3Droplet-based millifluidic technique for encapsulation of cinnamon essential oil: Optimization of the process and physicochemical characterizationJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1401129 11.504
4Assembly of electrospun tri-layered nanofibrous structure of zein/basil seed gum/zein for increasing the bioaccessibility of lycopeneJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1401161 6.056
5Millifluidic-assisted ionic gelation technique for encapsulation of probiotics in double-layered polysaccharide structureJCRFOOD RESEARCH INTERNATIONAL1401160 7.425
6Rheological properties, electrical conductivity, and surface activity of alginate/AHSG (Alyssum homolocarpum seed gum) blend and their effect on the formation of electrosprayed hydrogel beadsJCRRHEOLOGICA ACTA14016182.824
7Designing a colorimetric nanosensor based on dithizone and cholesteric liquid crystals loaded in electrospun cellulose acetate nanofibers: Monitoring the quality of pistachio as a case studyJCRJOURNAL OF APPLIED POLYMER SCIENCE140114073.057
8Nano-vesicular carriers for bioactive compounds and their applications in food formulationsJCRCRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION1401 11.208
9Multilayered electrospinning strategy for increasing the bioaccessibility of lycopene in gelatin-based sub-micron fiber structuresJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1400113 7.053
10Encapsulation of Ascorbyl Palmitate in Zein by Electrospinning TechniqueJCRJOURNAL OF POLYMERS AND THE ENVIRONMENT14002942.572
11Fate of β-cyclodextrin-sugar beet pectin microcapsules containing garlic essential oil in an acidic food beverageJCRFood bioscience140042 3.067
12درون پوشانی لیکوپن با استفاده از نانوالیاف صمغ دانۀ ریحان/پلی وینیل الکلscopusپژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی1400103
13A comprehensive parametric study for understanding the combined millifluidic and dripping encapsulation process and characterisation of oil-loaded capsulesJCRJOURNAL OF MICROENCAPSULATION1400387-84.034
14Protein-based halochromic electrospun nanosensor for monitoring trout fish freshnessJCRFOOD CONTROL1399111 4.258
15Improvements in gelatin cold water solubility after electrospinning and associated physicochemical, functional and rheological propertiesJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1399104 7.053
16Prolonged-release of menthol through a superhydrophilic multilayered structure of balangu (Lallemantia royleana)-gelatin nanofibersJCRMaterials Science & Engineering C-Materials for Biological Applications1399115 5.88
17Microencapsulation of probiotics in multi-polysaccharide microcapsules by electro-hydrodynamic atomization and incorporation into ice-cream formulationJCRFood Structure139925 3.064
18Electrohydrodynamic atomization of Balangu (Lallemantia royleana) seed gum for the fast-release of Mentha longifolia L. essential oil: Characterization of nano-capsules and modeling the kinetics of releaseJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139893 5.089
19Double layer co-encapsulation of probiotics and prebiotics by electrohydrodynamic atomizationJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1398110 3.129
20Stabilization of a saffron extract through its encapsulation within electrospun/electrosprayed zein structuresJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1398113 3.714
21الکتروریزپوشانی: مبانی و کاربرد آن در صنایع غذاییISCعلوم و صنایع غذایی ایران13981689
22الکترو ریزپوشانی لیکوپن در ساختار میکروالیاف پروتئینی: بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و زیست دسترسیISCفناوری های نوین غذایی139846
23Enrichment of zein nanofibre assemblies for therapeutic delivery of Barije (Ferula gummosa Boiss) essential oilJCRJOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY139854 2.606
24Electrospun balangu (Lallemantia royleana) hydrocolloid nanofiber mat as a fast-dissolving carrier for bergamot essential oilJCRFOOD HYDROCOLLOIDS1398100 7.053
25Unpurified Gelidium-extracted carbohydrate-rich fractions improve probiotic protection during storageJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY139796 2.329
26Agarose-based freeze-dried capsules prepared by the oil-induced biphasic hydrogel particle formation approach for the protection of sensitive probiotic bacteriaJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139787 5.089
27Preparation and Characterization of Herbicide Mecoprop Imprinted Polymer and Its Application as a Selective Sorbent in Water SampleJCRBULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY139710151.48
28Active Food Packaging Coatings Based on Hybrid Electrospun Gliadin Nanofibers Containing Ferulic Acid/Hydroxypropyl-Beta-Cyclodextrin Inclusion ComplexesJCRNanomaterials13978113.504
29Assembly of odour adsorbent nanofilters by incorporating cyclodextrin molecules into electrospun cellulose acetate websJCRREACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS1397134 2.975
30تولید نانوالیاف معطر استات سلولز حاوی وانیل به روش الکتروریسیعلمی پژوهشیفناوری های نوین غذایی139754
31Electro-encapsulation of Lactobacillus casei in high-resistant capsules of whey protein containing transglutaminase enzymeJCRLWT-FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY1397102 3.129
32ساخت فیلم قالب گیری شده مولکولی به روش الکتروریسی و بررسی کارایی آن در حذف آفت کش مکوپروپ از محیط آبیISCپژوهش های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر139723
33Food-grade gliadin microstructures obtained by electrohydrodynamic processingJCRFOOD RESEARCH INTERNATIONAL1397116 3.52
34Principles of electrospraying: A new approach in protection of bioactive compounds in foodsJCRCRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE AND NUTRITION139758146.015
35Cellulose Acetate Nanofibres Containing Alizarin as a Halochromic Sensor for the Qualitative Assessment of Rainbow Trout Fish SpoilageJCRFood and Bioprocess Technology13971152.577
36Electrospray-assisted encapsulation of caffeine in alginate microhydrogelsJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1397116 3.671
37بررسی ریخت شناسی نانوالیاف سلولز استات در سیستم های حلال تک و چند جزئی جهت تولید نانوحاملهای سیکلودکسترینISCفناوری های نوین غذایی139652
38تأثیر نوع بیوپلیمر، دما و رطوبت نسبی بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و پایداری ترکیبات زیست فعال زعفران ریزپوشانی شدهISCعلوم و صنایع غذایی ایران13961464
39ارزیابی شرایط استخراج عصاره زعفران در سیستمهای حلال دوتایی و سه تایی و تعیین شرایط بهینهISCعلوم غذایی و تغذیه1396142
40تولید میکروالیاف پروتئینی زئین با استفاده از فرآیند الکتروریسیISCعلوم و صنایع غذایی ایران13961465
41استفاده ازمیکروهیدروژلهای بارگذاری شده با نیوزوم ولیپوزوم درریزپوشانی و رهش طولانی مدت ترکیبات کوچک مولکول آبدوستعلمی پژوهشیفناوری های نوین غذایی1396415
42بررسی کارایی شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی تأثیر غلظت پلیمر و ولتاژ فرایند الکتروپاشش بر ویژگی‌های فیزیکی ذراتISCفناوری های نوین غذایی1396416
43Enrichment of cellulose acetate nanofibre assemblies for therapeutic delivery of L-tryptophanJCRINTERNATIONAL JOURNAL OF BIOLOGICAL MACROMOLECULES1396108 3.671
44Electrospray-assisted drying of live probiotics in acacia gum microparticles matrixJCRCARBOHYDRATE POLYMERS1396183 4.811
45Electrospray assisted fabrication of hydrogel microcapsules by single- and double-stage procedures for encapsulation of probioticsJCRFOOD AND BIOPRODUCTS PROCESSING1395102 2.687
46Optimization of elecrospinning process of zein using central composite designJCRFIBERS AND POLYMERS13951751.022
47ایمپرینت مولکولی و کاربردهای آن در آنالیز نمونه های غذاییISCعلوم و صنایع غذایی ایران13951361
48Controlling the morphology and material characteristics of electrospray generated calcium alginate microhydrogelsJCRJOURNAL OF MICROENCAPSULATION13953371.631
49Single step assembly of biomolecule-loaded submicron polysulfone fibersJCRTEXTILE RESEARCH JOURNAL13958731.299
50بررسی رفتار هالوکرومیک فیلم استات سلولز حاوی شناساگر رنگی بروموتیمول بلوISCفناوری های نوین غذایی1395414
51Fundamentals of Electrospinning, a Novel Delivery Vehicle for Bioactive Compounds in Food NanotechnologyJCRFOOD HYDROCOLLOIDS139451 4.09
52Approaches for the assembly of molecularly imprinted electrospun nanofibre membranes and consequent use in selected target recognitionJCRFOOD RESEARCH INTERNATIONAL139478 2.818
53Electrohydrodynamic Atomization Assisted Encapsulation of Bioactive Compoundsعلمی پژوهشیMOJ Food Processing & Technology139412
54معرفی الکتروریسی به عنوان تکنیکی جدید در صنعت غذا و غذا-داروISCعلوم و صنایع غذایی ایران1394131
55کنترل نرخ تورم و رهش از میکروذرات آلژینات کلسیم تهیه شده با روش الکترواسپری توسط فرایند انجماد- رفع انجمادISCعلوم و صنایع غذایی ایران1394131

مقالات ارائه شده در همایش
hide/show

ردیف عنوان مقاله نام کنگره عنوان همایش علمی معتبر تاریخ برگزاری کشور شهر
1Assembly of Molecularly Imprinted Electrospun Polysulfone Nanofibres and their Utilisation in Selected Creatinine Recognitionهشتمین کنفرانس الکترونیکی بین‌المللی علوم و فناوری نانو1399/11/29ایرانمشهد
2اصول و روش های درون پوشانی پروبیوتیک هااولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1395/07/27ایرانتهران
3کاربرد روشهای الکتروریسی و قالب ریزی در تهیه نانوحسگرهای حساس به PH جهت پایش فساد محصولات غذایی بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران1394
4Fundamentals of Electrospinning, a Novel Delivery Vehicle for Encapsulation of Bioactive Compounds by HydrocolloidsThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30
5The Influence of Acacia Gum and Whey Protein on the Stability of Microencapsulated Bioactive Compounds of SaffronThe 1st International Conference on Natural Food Hydrocollides1393/07/30 Mashhad, Iran
6Electrospinning: a novel route toward symbiotic production14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11جمهوری چکپراگ
7Electrospinning of Cylodextrin of Functionalised Cellulose Acetate Nanofibres14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11
8Fundamentals of Molecular Imprinting Technique and their Utilisation in Selected Target Recognition in Food Sample Analysis14th International Nutrition & Diagnostics Conference1393/06/11

پایان نامه ها
hide/show

ردیف عنوان پایان‌نامه نام دانشجو مقطع تحصیلی پایان نامه دانشگاه تاریخ دفاع سمت
1درون پوشانی روغن دارچین به روش میلی فلوئیدیک: ارزیابی خصوصیات و رهایش کپسولها در نوشیدنی اسیدی مدل و شرایط شبیه سازی شده دستگاه گوارشعاطفه فرهمنددکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1401/09/13استاد راهنما
2طراحی و ساخت نانو حسگر هالوکرومیک الکتروریسی شده زئین حاوی آنتوسیانین های استخراج شده از زرشک (.Berberis Vulgaris L) جهت کنترل تازگی ماهی قزل آلافائزه سادات علی اکبریکارشناس ارشددانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان1401/06/30استاد راهنما
3تولید لیپوزوم های پوشش داده شده با هیدروژل آلژینات-صمغ قدومه شیرازی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی جهت پایدار سازی کورکومینسیده فاطمه موسوی بایگیدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1400/11/13استاد راهنما
4بررسی اثر محافظتی نانوالیاف حامل ترکیبات فنولی گلبرگ گیاه زعفران (Crocus sativus) در موشهای درگیر با مسمومیت کبدی ناشی از سیس پلاتینعطیه صادقیکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1400/08/24استاد مشاور
5بررسی اثر محافظتی نانوالیاف حاوی ترکیبات فنولی گیاه بابا آدم (Arcitum Lappa) در موش های درگیر با مسمومیت کبدی ناشی از سیس پلاتینفائزه غلامزادهکارشناس ارشددانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد1400/08/24استاد مشاور
6درون پوشانی دی-لیمونن در نانوالیاف الکتروریسی شده ی صمغ قدومه ی شهریرویا کمال پورکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1400/07/27استاد راهنما
7بررسی امکان تولید و تعیین ویژگیهای نانوالیاف چندلایه صمغ دانه قدومه شیرازی- ژلاتین با استفاده از روش الکتروریسی جهت ریزپوشانی کافئینفاطمه کاظمیان رادکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1400/02/11استاد راهنما
8بررسی پایش فساد ماهی با استفاده از حسگرهای هالوکرومیکزهرا آقاییدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1398/12/05استاد راهنما
9الکتروریزپوشانی لیکوپن با استفاده از سامانه چند لایه ای پلی ساکاریدی (صمغ دانه ریحان) - پروتئینی (زئین)میثم کمیجانیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1398/06/31استاد راهنما
10سنتز پلیمر قالب گیری شده مکوپروپ و بررسی عملکرد آن در جداسازی فنوکسی اسیدهاالهه منصوریدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/22استاد راهنما
11ریزپوشانی لاکتوباسیلوس کازئی در شبکه‌های پلیمری هیدروکلوئیدی/پروتئینی به روش پاشش الکتروهیدرودینامیکی و بررسی اثر آن بر زنده‌مانی باکتریعلی آل حسینیدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1397/12/15استاد راهنما
12بررسی درون پوشانی کمپلکس سیکلودکسترین-اسید هیدروکسی سینامیک در نانو فیبرهای پرولامینی الکتروریسی شدهنیلوفر شریفدکتری PhDدانشگاه شیراز1397/09/27استاد مشاور
13ریزپوشانی باکتریهای پروبیوتیک با صمغ عربی، اینولین و نشاسته مقاوم به روش الکتروپاشش و بررسی اثر آن بر زندهمانی باکتریهاداوود زعیمدکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1396/12/14استاد راهنما
14الکتروریسی چند لایه ای نانوالیاف ژلاتین و زئین جهت درون پوشانی لیکوپناسماعیل چهارپاشلوکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1396/11/08استاد راهنما
15تولید و بررسی رفتار هالوکرومیک نانوحسگرهای پروتئینی حساس به pHنرگس آرمانکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1395/12/24استاد مشاور
16ریز پوشانی کافئین در ذرات هیدروژل به روش الکترواسپری، جهت رهش آهسته و دستیابی به هوشیاری بلند مدتعلیرضا مهرگان نیکودکتری PhDمؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1395/12/14استاد مشاور
17استفاده از نانوالیاف حاصل از الکتروریسی زئین به عنوان نانوحامل ویتامین C : تعیین ویژگی ها و مطالعه کینتیک پایداریمحمد امین میریدکتری PhDدانشگاه فردوسی مشهد1395/12/04استاد مشاور
18ریزپوشانی نایسین به روش الکترواسپینینگ و بررسی تاثیر آن بر لیستریا مونوسیتوجنسمحی الدین کاظمیکارشناس ارشددانشگاه فردوسی مشهد1394/09/01استاد مشاور

کتاب ها
hide/show

ردیف عنوان کتاب نوع کتاب تاریخ انتشار
1Textural Characteristics of World Foods, Chapter 16: Textural Characteristics of Iranian Foodsتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1398/10/13
2Nanotechnology Applications in the Food Industryتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1396/11/25
3Nanoencapsulation Technologies for the Food & Nutraceutical industries: Chapter 8: Nanocapsul Formation by Electrospinningتألیف یا تصنیف کتاب حاصل از دستاوردهای پژوهشی1396/01/12
4(Innovative Processing Technologies for Foods with Bioactive Compounds (chapter 12تدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1395/05/22
5Modifying Food Texture Volume 1: Novel Ingredients and Processing Techniquesتدوین کتاب (به شیوه گردآوری)1394/03/11

اختراعات
hide/show


تدریس
hide/show

ردیف عنوان درس تعداد واحد مقطع تدریس سال تحصیلی نیمسال تحصیلی
1سامانه رسانش2دکترا1400اول
2سامانه رسانش2دکترا1399اول
3سامانه رسانش2دکترا1398اول
4سامانه رسانش2دکترا1396اول
5سامانه رسانش2دکترا1397اول

تدریس در دوره/کارگاه
hide/show

ردیف عنوان کارگاه/ دوره محل برگزاری کارگاه تاریخ شروع تاریخ پایان
1چشم انداز و کاربرد فرایندهای الکتروهیدرودینامیکیموسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1399/09/241399/10/24
2مبانی فرایندهای الکتروهیدرودینامیکی (الکتروریسی و الکتروپاشش)موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی1393/09/261393/09/26
3مبانی الکتروریسی و کاربردهای آن در صنایع غذایینوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری و فن بازار1397/10/041397/10/04

بازگشت به ابتدا صفحه
بازگشت به ابتدا صفحه